Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ciprofloxacin 10 eller 25 µg/kg
Enrofloxacin 10 eller 25 µg/kg
Norfloxacin 10 eller 25 µg/kg
Ofloxacin 10 eller 25 µg/kg

Antibiotika Chinolone i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 4.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASU L 01.00-80 mod
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Vi tilbyr pakke med to ulike rapporteringsgrenser - angi hvilken du ønsker
Lab: GBA-FOOD