Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kinin 2 mg/l

Kinin i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD