Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Amoxicillin 50 µg/kg
Ampicillin 50 µg/kg
Penicillin V 25 µg/kg
Piperacillin 50 µg/kg
Penicillin G 50 µg/kg
Cloxacillin 50 µg/kg
Oxacillin 50 µg/kg
Dicloxacillin 50 µg/kg
Nafcillin 50 µg/kg
Cefalexin 50 µg/kg
Cefalonium 50 µg/kg
Cafazolin 50 µg/kg
Cefoperazon 50 µg/kg
Ceftiofur 50 µg/kg
Cefapirin 50 µg/kg
Cefquinom 50 µg/kg

Penicillin i næringsmiddel og fôr (Betalaktam antibiotica)

Analyseinfo

Pris: 4.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: FV-0323 02-005, LC-MS/MS: 2019-06
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD