Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:

Covid-19: SARS-Co-V-2 på overflate av næringsmiddel med PCR

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anmerkninger: Produkt blir svabret ved lab: 2 x 15 cm.
Lab: ALS Tondela