Prøvetype: Næringsmiddel > Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 0.1 Vol%

Etanol i øl

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel > Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MEBAK II, 4.Aufl., Kap.2.10.6.3:2002
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD