Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0,1 g/100g
Vanninnhold 0,1 g/100g
Tørrstoff 0,1 g/100g

Fett i melkeprodukter, Gerber metode

Analyseinfo

Pris: 490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Lab: ALS UK