Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ubikinon, Q10 1,0 mg/kg

Ubikinon, Q10

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD