Packages: 20
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering

Prøvepreparering / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:

Dekantering

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Dekantering av vannprøve for analyse av partikkelfritt vann.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:

Filtrering - 0.45 µm

Analyseinfo

Pris: 125 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Fortynning

Analyseinfo

Pris: 110 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:

Homogenisering av vannprøver (inneholdende f.eks olje, sediment)

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:

Sentrifugering

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Prøvepreparering

Tillaging av blandprøve vann

Analyseinfo

Pris: 80 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Blanding av to enheter.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Prøvepreparering standard, vann

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Prøven sin opprinnelige vekt g
Vekt partikler > 0.2 mm g
Vekt vann og partikler < 0.2 mm g

Pre-prep av snøprøver

Analyseinfo

Pris: 1.740 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Smelting og homogenisering. Prøvematerialet veies og siles ved 0,2 mm. Vekt av originalt prøvemateriale, grovt materiale>0,2 mm og siktemateriale <0,2 mm rapporteres.
Vannanalyser bestilt av kunde utføres på siktet prøve (0,2 mm), med unntak av analyse av mikroplast.
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Prøvedeling og konservering

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%