Packages: 212
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 10 µg/l
Fraksjon >C12-C16 10 µg/l
Fraksjon >C16-C22 10 µg/l
Fraksjon >C22-C35 10 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) µg/l

Olje, TPH >C10-C40 [OV-20c-drikkevann]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzo(b)fluoranten 0.004 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.002 µg/l
Benzo(a)pyren 0.002 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.003 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.003 µg/l

PAH-5 i drikkevann iht. Drikkevannsforskriften [OV-1-drikke]

Analyseinfo

Pris: 1.170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 550
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 25 µg/l
Dietylenglykol (DEG) 20 µg/l
Trietylenglykol (TEG) 20 µg/l
Propylenglykol (PG) 20 µg/l
Monoetylenglykol (MEG) som C 10 µg C/l
Dietylenglykol (DEG) som C 10 µg C/l
Trietylenglykol (TEG) som C 10 µg C/l
Propylenglykol (PG) som C 10 µg C/l

Glykoler (MEG, DEG, TEG; PG) i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Glykoler var inkludert i 2001 versjonen av drikkevannsforskriften. Kunde er selv ansvarlig for å vurdere om det er behov for å få dette analysert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.2 µg/l

Bensen iht. Drikkevannsforskriften [OV-5 DRIKKE]

Analyseinfo

Pris: 925 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.20 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
Trikloreten 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l

Flyktige organiske forbindelser [OV-5+6]

Analyseinfo

Pris: 2.170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.20 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tetraklormetan 0.2 µg/l
Trikloreten 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
Dibromklormetan 0.1 µg/l
Bromdiklormetan 0.1 µg/l

Flyktige organiske forbindelser i drikkevann [OV-5+6+10]

Analyseinfo

Pris: 2.170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,2-dikloretan 0,5 µg/l
Trikloreten 0.1 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l
Sum av tetrakloreten og trikloreten 0.15 µg/l

Klorerte alifater/løsemidler ihht Drikkevannsforskriften [OV-6 DRIKKE]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
a-HCH 0.01 µg/l
b-HCH 0.01 µg/l
g-HCH (lindan) 0.01 µg/l
Aldrin 0.005 µg/l
Dieldrin 0.01 µg/l
Endrin 0.01 µg/l
Isodrin 0.01 µg/l
Telodrin 0.01 µg/l
Heptaklor 0.01 µg/l
cis-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
trans-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
a-Endosulfan 0.01 µg/l

Klorerte pesticider i vann [OV-3A Drikke]

Analyseinfo

Pris: 1.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Relevant i hht Drikkevannsforskriften
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 50 µg/l

Olje, TPH med GC-FID, > C10-C40 i vann [OV-20c]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C6 5.0 µg/l
Fraksjon >C6-C8 5.0 µg/l
Fraksjon C8-C10 5.0 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5.0 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5.0 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C5-C35 (sum) µg/l

Olje, TPH-screening, > C5-C35 i vann [OV-20G]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: >C5-C10: EPA 8260, EPA 601, >C10: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30-40%
Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C10 0.2 mg/l
Fraksjon >C10-C12 0.1 mg/l
Fraksjon >C12-C16 0.1 mg/l
Fraksjon >C16-C35 0.6 mg/l
Fraksjon >C35-C40 0.2 mg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 1 mg/l
Sum >C5-C35 2 mg/l

TPH oljeutskiller, > C5-C35 [OV-20G HØY]

Analyseinfo

Pris: 915 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: >C5-C10: EPA 8260, EPA 601, >C10: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av Oljeavskillere i vann:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30-40%
Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ

1 Sum >C10-C40 er en verdi basert på analyse
2 Sum >C5-C35 er en beregnet verdi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C8 10 µg/l
Alifater >C8-C10 10 µg/l
Alifater >C10-C12 10 µg/l
Alifater >C12-C16 10 µg/l
Alifater >C16-C35 10 µg/l

Alifater > C5-C35 i vann, SPIMFAB [OV-20g]

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0,2 µg/l
Toluen 0,2 µg/l
Etylbenzen 0,2 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0,2 µg/l
Isopropylbenzen (kumen) 1.0 µg/l
n-Propylbenzen 1.0 µg/l
2-Etyltoluen 1.0 µg/l
3/4 -Etyltoluen 1.0 µg/l
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 1.0 µg/l
1,2,4-Trimetylbenzen 1.0 µg/l
1,2,3-Trimetylbenzen 1.0 µg/l
Styren 1.0 µg/l

BTEX + C3-aromater i vann [OV-5+C3]

Analyseinfo

Pris: 1.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: DIN 38407-43 (F43): 2014-10
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
m/p-Xylen 0.2 µg/l
o-Xylen 0.1 µg/l
Sum xylener 0.15 µg/l
Sum BTEX 0.8 µg/l

BTEX, monosykliske aromater i vann [OV-5]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l

PAH-16 (EPA-PAH), polysykliske aromatiske hydrokarboner i vann [OV-1]

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8270, ISO 6468
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.01-0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01-0.1 µg/l
Acenaften 0.01-0.1 µg/l
Fluoren 0.01-0.1 µg/l
Fenantren 0.01-0.1 µg/l
Antracen 0.01-0.1 µg/l
Fluoranten 0.01-0.1 µg/l
Pyren 0.01-0.1 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01-0.1 µg/l
Krysen 0.01-0.1 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.01-0.1 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01-0.1 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01-0.1 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01-0.1 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01-0.1 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01-0.1 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
C1-naftalen 1.0 µg/l
C2-naftalen 1.0 µg/l
C3-naftalen 1.0 µg/l
C1-fenantren/antracen 1.0 µg/l
C2-fenantren/antracen 1.0 µg/l
C3-Fenantrener/antracener 1.0 µg/l
C1-dibenzotiofen 1.0 µg/l
C2-dibenzotiofen 1.0 µg/l
C3-dibenzotiofen 1.0 µg/l
Dibenzotiofen 1.0 µg/l

PAH-16 + NPD (C1-C3 alkylhomologer) i vann [OV-1+NPD]

Analyseinfo

Pris: 3.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: NPD er ikke akkreditert
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.0010 µg/l
Acenaftylen 0.0010 µg/l
Acenaften 0.0010 µg/l
Fluoren 0.00017 µg/l
Fenantren 0.0010 µg/l
Antracen 0.00017 µg/l
Fluoranten 0.00017 µg/l
Pyren 0.00017 µg/l
Benzo(a)antracen 0.00017 µg/l
Krysen 0.00017 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.00017 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.00017 µg/l
Benzo(a)pyren 0.00017 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.00017 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.00017 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.00017 µg/l

PAH-16 lav LOQ i rent vann [OV-1 lav]

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-F39, GC/MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.0010 µg/l
Acenaftylen 0.0010 µg/l
Acenaften 0.0010 µg/l
Fluoren 0.00017 µg/l
Fenantren 0.0010 µg/l
Antracen 0.00017 µg/l
Fluoranten 0.00017 µg/l
Pyren 0.00017 µg/l
Benzo(a)antracen 0.00017 µg/l
Krysen 0.00017 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.00017 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.00017 µg/l
Benzo(a)pyren 0.00017 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.00017 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.00017 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.00017 µg/l
Perylen 0.020 µg/l

PAH-16 lav LOQ + Perylen i vann [OV-1 + Perylen]

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenantren 0.01 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)fluoren 0.01 µg/l
Benzo(b)fluoren 0.01 µg/l
Benzo(e)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ae)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ai)pyren 0.01 µg/l

PAH-18 i vann iht. Forurensningsforskriften [OV-1]

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-F39
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 13%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.01 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.01 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
Benzo(a)fluoren 0.01 µg/l
Benzo(b)fluoren 0.01 µg/l
Benzo(e)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ae)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ai)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ai)pyren 0.01 µg/l

PAH-22 i vann [OV-1]

Analyseinfo

Pris: 2.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-F39
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 13%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.00110 µg/l
PCB 52 0.00110 µg/l
PCB 101 0.000750 µg/l
PCB 118 0.00110 µg/l
PCB 138 0.00120 µg/l
PCB 153 0.00110 µg/l
PCB 180 0.00950 µg/l
sum PCB-7 µg/l

PCB-7, polyklorerte bifenyler i vann [OV-2]

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: DIN 38407 part 2, EPA 8082
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
AOX 0.01 mg/l

AOX i vann [AOX-V]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 9562
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
EOX 0.01 mg/l

EOX i saltvann

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38409-H8
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
EOX 0.001 mg/l

EOX i vann, lavere LOQ

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38409-H8
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett totalt (totalt ekstraherbart) i avløpsvann 0.20 mg/l

Fett totalt (totalt ekstraherbart) i avløpsvann

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: CSN 757506
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett totalt (totalt ekstraherbart) i rent vann 0.05 mg/l

Totalt ekstaherbare stoffer i rent vann (sum fett og oljer)

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: CSN 757506
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fettinnhold totalt (ekstraherbart) 5 mg/l

Fett totalt (gravimetrisk) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: CSN 757506
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett/olje (gravimetrisk etter NS 4752) 5 mg/l
Upolare komponenter 1 5 mg/l

Fett/olje gravimetrisk i vann

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: NS 4752/SS 028144 og DIN ISO 11349 (H 56): 2015-12
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 7,20%
Lab: GBA

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
VOX 0.02 µg/l

VOX i vann

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: analog til DIN EN 1485-H14
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.005 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.005 µg/l

PFAS-2 Perfluorerte forbindelser i vann, kun PFOS og PFOA [OV-34b]

Analyseinfo

Pris: 1.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.001 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.001 µg/l

PFAS-2 Perfluorerte forbindelser i Drikkevann, kun PFOS og PFOA lav LOR [OV-34c]

Analyseinfo

Pris: 1.940 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.01 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.01 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.01 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.01 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.01 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.01 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.01 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.01 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.01 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.01 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.01 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.01 µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.01 µg/l

PFAS-17 Perfluorerte forbindelser i vann Standardpakke [OV-34a]

Analyseinfo

Pris: 1.780 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 10 ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 ng/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 10 ng/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 10 ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) 10 ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) 10 ng/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 ng/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 ng/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 ng/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 10 ng/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 50 ng/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 50 ng/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 25 ng/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 25 ng/l

PFAS-18 i vann (ekskl. 8:2 FTOH) [OV-34e], Perfluorerte forbindelser i vann iht Miljødirektoratets tidligere liste

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Dette er listen som Miljødirektoratet har satt opp for kartlegging av Perfluorerte komponenter:
Link
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.01 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.01 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.01 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.01 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.01 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.01 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.01 µg/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.025 µg/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.025 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.025 µg/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.05 µg/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.05 µg/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0.025 µg/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0.025 µg/l
8:2 FTOH (Fluortelomeralkohol) 0.005 µg/l

PFAS-19 i vann (inkl. 8: 2 FTOH) [OV-34e], Perfluorerte forbindelser i vann iht Miljødirektoratets tidligere liste

Analyseinfo

Pris: 5.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Dette er listen som Miljødirektoratet har satt opp for kartlegging av Perfluorerte komponenter:
Link
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.01 µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.01 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.01 µg/l
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.01 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/l
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.01 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.01 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.01 µg/l
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.025 µg/l
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.01 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.01 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.01 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.01 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.01 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.01 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.01 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.01 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.01 µg/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.025 µg/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.025 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.01 µg/l
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 0.01 µg/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.05 µg/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.05 µg/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0.025 µg/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0.025 µg/l
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.01 µg/l
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.01 µg/l
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.01 µg/l
HPFHpA 0.01 µg/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyre 0.01 µg/l
Perfluor-4-metoksysmørsyre (PFMBA) 0.025 µg/l
Perfluor-3-metoksypropansyre (PFMPA) 0.025 µg/l
11-kloreikosafluor-3-oksaundekan-1-sulfonsyre (11Cl-PF3OUdS) 0.01 µg/l
9-klorheksadekafluor-3-oksanonan-1-sulfonsyre (9Cl-PF3ONS) 0.01 µg/l
4,8-dioksa-3H-perfluorononansyre (DONA) 0.01 µg/l
Perfluorpropansulfonsyre (PFPrS) 0.02 µg/l
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propansyre (HFPO-DA) 0.02 µg/l
2H,2H,3H,3H-perfluordekansyre (FHpPA) 0.02 µg/l
2H,2H-perfluordekansyre (H2PFDA) 0.1 µg/l
2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyre (H4PFUnDA) 0.02 µg/l
Sum 42 PFAS 0.655 µg/l

PFAS-47 Perfluorerte forbindelser i vann (ekskl. 8:2 FTOH) [OV-34]

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 ng/l
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 ng/l
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 ng/l
Tetrabutyltinnkation 1.0 ng/l
Monooktyltinnkation 1.0 ng/l
Dioktyltinnkation 1.0 ng/l
Trisykloheksyltinnkation 1.0 ng/l
Monofenyltinnkation 1.0 ng/l
Difenyltinnkation 1.0 ng/l
Trifenyltinnkation 1.0 ng/l

Tinnorganiske forbindelser (10 forb inkl. TBT) i vann [OV-19A]

Analyseinfo

Pris: 4.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17353
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 ng/l
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 ng/l
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 ng/l

Tinnorganiske forbindelser (TBT, DBT, MBT) i vann [OV-19A3]

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17353
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 ng/l

Tinnorganisk, kun TBT i vann [OV-19A1]

Analyseinfo

Pris: 4.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17353
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 1 0.10 µg/l
o-kresol 1 0.10 µg/l
m-kresol 1 0.10 µg/l
p-kresol 1 0.10 µg/l
2,3-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,4-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,5-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,6-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
3,4-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
3,5-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,3,5-trimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,4,6-trimetylfenol 1 0.10 µg/l
2-Etylfenol 1 0.10 µg/l
3-Etylfenol 1 0.10 µg/l
4-Etylfenol 1 0.10 µg/l
2-n-propylfenol 1 0.10 µg/l
4-n-propylfenol 1 0.10 µg/l
2-isopropylfenol 1 0.10 µg/l
3-tert-butylfenol 1 0.10 µg/l

Alkylfenoler (19 individuelle) i vann [OV-18a]

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EN 12673-F15
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Måleusikkerhet (MU) 10 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 1,0 µg/l
o-kresol 1,0 µg/l
m/p-Kresol 2,0 µg/l

Fenol og kresoler i vann [OV-18B]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8041A, EPA 3500
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 0.01 µg/l
4-Nonylfenol monoetoksilat (NP1EO) 0.1 µg/l
4-Nonylfenol dietoksilat (NP2EO) 0.1 µg/l

Nonylfenol og -etoksilater i vann [OV-18d]

Analyseinfo

Pris: 2.530 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 18857-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14%
Forurenset vann kan få høyere LOR
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 0.01 µg/l
4-iso-Nonylfenol 0.1 µg/l
4-t-Oktylfenol 0.01 µg/l
4-Nonylfenol monoetoksilat (NP1EO) 0.1 µg/l
4-Nonylfenol dietoksilat (NP2EO) 0.1 µg/l
4-nonylfenol trietoksylat 0.1 µg/l
4-t-oktylfenol monoetoksylat 0.01 µg/l
4-t-oktylfenol dietoksylat 0.01 µg/l
4-t-oktylfenol trietoksylat 0.01 µg/l

Nonylfenol, oktylfenol og -etoksilater i vann [OV-18E]

Analyseinfo

Pris: 4.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 11,4%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 1 0.10 µg/l
o-kresol 1 0.10 µg/l
m-kresol 1 0.10 µg/l
p-kresol 1 0.10 µg/l
2,5-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
3,5-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,4-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
4-Etylfenol 1 0.10 µg/l
2-n-propylfenol 1 0.10 µg/l
2,3,5-trimetylfenol 1 0.10 µg/l
4-n-propylfenol 2 0.10 µg/l
2,4,6-trimetylfenol 2 0.10 µg/l
4-t-Butylfenol 2 0.10 µg/l
4-iso-Propyl-3-metylfenol 2 0.10 µg/l
2,6-Di-iso-propylfenol 2 0.10 µg/l
2-t-Butyl-4-metylfenol 2 0.10 µg/l
4-t-Butyl-2-metylfenol 2 0.10 µg/l
2,5-Di-iso-propylfenol 2 0.10 µg/l
4-n-Butylfenol 2 0.10 µg/l
2-t-Butyl-4-etylfenol 2 0.10 µg/l
4-n-Pentylfenol 2 0.10 µg/l
6-t-Butyl-2.4-dimetylfenol 2 0.10 µg/l
2,4-Di-s-butylfenol 2 0.10 µg/l
2,6-Dimet-4-fen(11diMeProp)fenol+ 4(1Et1MeProp)2Me-fenol 2 0.10 µg/l
4-n-Heksylfenol 2 0.10 µg/l
4-t-Oktylfenol 3 0.10 µg/l
2,6-Di-t-butylfenol 2 0.10 µg/l
4,6-Di-t-butyl-2-metylfenol 2 0.10 µg/l
2-Metyl-4-t-oktylfenol 2 0.10 µg/l
2,6-Di-t-butyl-4-metylfenol 2 0.10 µg/l
4-n-Heptylfenol 2 0.10 µg/l
4-n-Oktylfenol 2 0.10 µg/l
4-n-Nonylfenol 3 0.10 µg/l
4-t-pentylfenol 3 0.10 µg/l

Alkylfenoler i vann, 33 stk [OV-18F]

Analyseinfo

Pris: 3.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: EN 12673-F15 / intern metode SPE derivatisering / ISO 18857
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: GBA

1 Måleusikkerhet (MU) 10 %
Metode: EN 12673-F15

2 Måleusikkerhet (MU) 10 %
Metode: intern metode, SPE derivatisering

3 Måleusikkerhet (MU) 10 %
Metode: ISO 18857

Komponent: Rapporteringsgrense:
As(III) 0.1 µg/l
As(V) 0.1 µg/l
MMA (monometylarsonat) 0.2 µg/l
DMA (dimetylarsinat) 0.1 µg/l

Arsen-spesiering (As3, As5, DMA, MMA) i vann [OV-19d]

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietylbly 0.01 µg/l
Trietylbly 0.01 µg/l
Tetraetylbly 0.01 µg/l
Tetrametyl bly 0.01 µg/l

Blyorganiske forbindelser i vann [OV-19B]

Analyseinfo

Pris: 4.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC (WES 258 (2006-07))
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28 0.0001 µg/l
PBDE 47 0.0001 µg/l
PBDE 99 0.0001 µg/l
PBDE 100 0.0001 µg/l
PBDE-138 0.001 µg/l
PBDE-153 0.001 µg/l
PBDE-154 0.001 µg/l
PBDE-183 0.001 µg/l
DekaBDE (PBDE-209) 0.01 µg/l
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 0.005 µg/l
Dimetylert TBBPA (m-TBBPA) 0.005 µg/l
Heksabromsyklododekan (HBCD) 0.01 µg/l
Tribromanisol (TBA) 0.005 µg/l
PBB-15 0.001 µg/l
PBB-49 0.001 µg/l
PBB-101 0.001 µg/l

Bromerte flammehemmere (BFH) ihht SFT-rapport i vann [OV-25b]

Analyseinfo

Pris: 9.020 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 22032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TetraBDE 1 0.001 µg/l
PBDE 47 1 0.0001 µg/l
PentaBDE 1 0.001 µg/l
PBDE 99 1 0.0001 µg/l
PBDE 100 1 0.0001 µg/l
HeksaBDE 1 0.001 µg/l
HeptaBDE 1 0.002 µg/l
OktaBDE 1 0.002 µg/l
NonaBDE 1 0.01 µg/l
DekaBDE (PBDE-209) 1 0.01 µg/l
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 1 0.005 µg/l
Dekabrombifenyl (DeBB) 1 0.01 µg/l
Heksabromsyklododekan (HBCD) 1 0.01 µg/l

Bromerte flammehemmere (BFH) standard i vann [OV-25a]

Analyseinfo

Pris: 6.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: US EPA 1614/EPA 537
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Måleusikkerhet (MU) 20 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 0.1 mg/l
Dietylenglykol (DEG) 0.1 mg/l
Trietylenglykol (TEG) 0.1 mg/l
Propylenglykol (PG) 0.1 mg/l

Glykoler (MEG, DEG, TEG, PG) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietylenglykol (DEG) 0.1 mg/l

Dietylenglykol (DEG) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 0.1 mg/l

Monoetylenglykol (MEG) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Propylenglykol (PG) 0.1 mg/l

Propylenglykol (PG) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Trietylenglykol (TEG) 0.1 mg/l

Trietylenglykol (TEG) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylacetat 0.02-0.05 mg/l
Etylacetat 0.02-0.05 mg/l
n-Propylacetat 0.02-0.05 mg/l
Isopropylacetat 0.02-0.05 mg/l
n-Butylacetat 0.02-0.05 mg/l
Isobutylacetat 0.02-0.05 mg/l
sek-Butylacetat 0.02-0.05 mg/l
tert-Butylacetat 0.02-0.05 mg/l
n-Pentylacetat 0.02-0.05 mg/l
iso-Pentylacetat 0.02-0.05 mg/l

Acetater i vann [OV-11]

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: DIN 38407-43 (F43): 2014-10
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akrylamid 0.05 µg/l

Akrylamid i vann iht drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 1.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 535, EPA 169
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aldehyd (acetaldehyd) 0.1 mg/l

Aldehyd (acetaldehyd) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.560 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Filtreres før analyse
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 0.050 mg/l

Formaldehyd i vann

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: intern metode, spektrofotometrisk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glutaraldehyd 0.1 mg/l

Bestemmelse av Glutaraldehyd i vann

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Filtreres før analyse
Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 1 0.50 mg/l
Metanol 1 2.0 mg/l
1-Propanol 1 0.20 mg/l
2-Propanol (Isopropanol) 1 0.20 mg/l
1-Butanol 1 0.20 mg/l
2-Butanol 1 0.20 mg/l
Isobutanol 2 0.20 mg/l
tert-Butanol 2 0.20 mg/l
1-Pentanol 2 0,20 mg/l
2-Oktanol 2 0.20 mg/l

Alkoholer i vann [OV-15]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-43
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: 2-propanol er ikke akkreditert
Lab: GBA

1 Metode: DIN 38407
2 Metode: Intern Headspace
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metanol 2.0 mg/l

Metanol i vann

Analyseinfo

Pris: 1.740 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: analog til DIN 38407-F9-1 / ISO 10301-F4
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
o-Xylen 0.1 µg/l
m/p-Xylen 0.2 µg/l
Styren 0.2 µg/l
Isopropylbenzen (kumen) 1 µg/l
n-Propylbenzen 1 µg/l
1,2,4-Trimetylbenzen 1 µg/l
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 1 µg/l
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 1 µg/l
sek-Butylbenzen 1 µg/l
tert-Butylbenzen 1 µg/l
n-Butylbenzen 1 µg/l

Alkylbensener i vann [OV-17]

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dalapon (2,2-Diklorpropionsyre) 0.02 µg/l

Dalapon i vann

Analyseinfo

Pris: 2.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, LC-MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.60 µg/l
Dietylftalat 0.60 µg/l
Di-n-propylftalat 0.60 µg/l
Di-n-butylftalat (DBP) 0.60 µg/l
Di-isobutylftalat 0.60 µg/l
Di-pentylftalat (DPP) 0.60 µg/l
Di-n-oktylftalat 0.60 µg/l
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1.3 µg/l
Butylbenzylftalat 0.60 µg/l
Di-sykloheksylftalat 0.60 µg/l

Ftalater i vann [OV-4]

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/l
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/l
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/l
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/l
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/l
Oktaklordibenzofuran 1 ng/l

Dioksiner (PCDD/F) i vann [OV-22]

Analyseinfo

Pris: 5.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1613
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Måleusikkerhet (MU) 30 %

Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/l
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/l
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/l
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/l
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/l
Oktaklordibenzofuran 1 ng/l
PCB 77 1 ng/l
PCB 81 1 ng/l
PCB 105 1 ng/l
PCB 114 1 ng/l
PCB 118 1 ng/l
PCB 123 1 ng/l
PCB 126 1 ng/l
PCB 156 1 ng/l
PCB 157 1 ng/l
PCB 167 1 ng/l
PCB 169 1 ng/l
PCB 189 1 ng/l

Dioksiner (PCDD/F)+ dioksinlignende PCB i vann [OV-22+OV-2B]

Analyseinfo

Pris: 7.590 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/l
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/l
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/l
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/l
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 2 ng/l
Oktaklordibenzofuran 2 ng/l
PCB 77 2 ng/l
PCB 81 2 ng/l
PCB 105 2 ng/l
PCB 114 2 ng/l
PCB 118 2 ng/l
PCB 123 2 ng/l
PCB 126 2 ng/l
PCB 156 2 ng/l
PCB 157 2 ng/l
PCB 167 2 ng/l
PCB 169 2 ng/l
PCB 170 2 ng/l
PCB 189 2 ng/l
PCB 28 2 ng/l
PCB 52 2 ng/l
PCB 101 2 ng/l
PCB 138 2 ng/l
PCB 153 2 ng/l
PCB 180 2 ng/l

Dioksiner (PCDD/F)+ dioksinlignende PCB+ PCB-7 i vann [OV-22+OV-2b+OV-2a]

Analyseinfo

Pris: 9.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Måleusikkerhet (MU) 30 %

2 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Måleusikkerhet (MU) 40 %

Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 1 ng/l
PCB 81 1 ng/l
PCB 118 1 ng/l
PCB 105 1 ng/l
PCB 114 1 ng/l
PCB 123 1 ng/l
PCB 126 1 ng/l
PCB 156 1 ng/l
PCB 157 1 ng/l
PCB 167 1 ng/l
PCB 169 1 ng/l
PCB 189 1 ng/l
Sum PCB (WHO/TEQ) 1 ng/l

Dioksinlignende PCB (PCB-WHO) i vann [OV-2B]

Analyseinfo

Pris: 5.940 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklor acetonitril 1 µg/l
Dibrom acetonitril 1 µg/l
Bromklor acetonitril 1 µg/l
Klor acetonitril 1 µg/l
Triklor acetonitril 1 µg/l

Halogenerte acetonitriler i vann

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: SOP M 1228
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.1 µg/l
2,4-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
2,6-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
2-Nitrotoluen 0.1 µg/l
3-Nitrotoluen 0.1 µg/l
4-Nitrotoluen 0.1 µg/l
RDX 0.1 µg/l
HMX 0.1 µg/l
Etylenglykoldinitrat (EGDN) 0.1 µg/l
Dietylenglykolnitrat (DEGN) 0.1 µg/l
Nitroglycerin 0.2 µg/l
Nitropenta 0.1 µg/l
Hexyl 0.1 µg/l
Tetryl 0.1 µg/l
1,3-Dinitrobenzen 0.1 µg/l
1,3,5-Trinitrobenzen 0.1 µg/l
2-Amino-4-6-dinitrotoluen 0.1 µg/l
4-Amino-2,6-dinitrotoluen 0.1 µg/l

Eksplosiver: eksplosivrester i vann [OV-27C]

Analyseinfo

Pris: 3.590 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.1 µg/l
RDX 0.1 µg/l
HMX 1 µg/l

Eksplosiver: RDX+HMX+TNT i vann [OV-27B]

Analyseinfo

Pris: 2.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.1 µg/l
2,3-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
2,4-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
2,6-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
3,4-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
2-Nitrotoluen 0.1 µg/l
3-Nitrotoluen 0.1 µg/l
4-Nitrotoluen 0.1 µg/l

Eksplosiver: nitrotoluener i vann [OV-27A]

Analyseinfo

Pris: 1.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Difenylamin 0,1 µg/l
2-Nitrotoluen 0,1 µg/l
3-Nitrotoluen 0,1 µg/l
4-Nitrotoluen 0,1 µg/l
1,3-Dinitrobenzen 0,1 µg/l
2,6-Dinitrotoluen 0,1 µg/l
2,3-Dinitrotoluen 0,1 µg/l
2,4-Dinitrotoluen 0,1 µg/l
3,4-Dinitrotoluen 0,1 µg/l
2.4.6-Trinitrotoluen 0,1 µg/l
4-Amino-2,6-dinitrotoluen 0,1 µg/l
2-Nitrodifenylamin 0,1 µg/l
2-Amino-4-6-dinitrotoluen 0,1 µg/l
4-Nitrodifenylamin 0,1 µg/l
1,4-Dinitrobensoen 0,1 µg/l
1,2-Dinitrobensoen 0,1 µg/l
1,5-Dinitronaftalin 0,1 µg/l
1,8-Dinitronaftalin 0,1 µg/l

Eksplosiver: nitroaromater i vann [OV-27]

Analyseinfo

Pris: 2.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Epiklorhydrin 0.10 µg/l

Epiklorhydrin i drikkevann, iht drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 1.940 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 400 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av flyktige komponenter

Semiflyktige forbindelser, GC-MS screening i vann [OV-12A]

Analyseinfo

Pris: 2.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS Screening
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av flyktige komponenter

Flyktige forbindelser, GC-MS screening i vann [OV-13A]

Analyseinfo

Pris: 2.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS, komponenter identifiseres kvalitativt mot NIST-bibliotek
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietyleter 1 mg/l
Acetonitril 1 mg/l
Tetrahydrofuran 1 mg/l
1,4-Dioksan 1 mg/l
Pyridin 1 mg/l

Løsemidler - andre (4 enkeltforbindelser) i vann [OV-14C]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klormetan 1.0 µg/l
Brommetan 1.0 µg/l
Diklormetan 3.0 µg/l
Dibrommetan 1.0 µg/l
Bromklormetan 2.0 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
Bromdiklormetan 0.1 µg/l
Dibromklormetan 0.1 µg/l
Tetraklormetan 0.1 µg/l
Triklorfluormetan 1.0 µg/l
Diklorfluormetan 1.0 µg/l
Kloretan 1.0 µg/l
1,1-Dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1.0 µg/l
1,2-dibrometan 1.0 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,1,2-Tetrakloretan 1.0 µg/l
1,1,2,2-Tetrakloretan 1.0 µg/l
1,2-Diklorpropan 1.0 µg/l
1,3-Diklorpropan 1.0 µg/l
2,2-Diklorpropan 1.0 µg/l
vinylklorid 1.0 µg/l
cis-1,2-Dikloreten 0.1 µg/l
trans-1,2-Dikloreten 0.1 µg/l
Trikloreten 0.1 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l
1,1-Diklor-1-propen 1.0 µg/l
cis-1,3-Diklor-1-propen 1.0 µg/l
trans-1,3-Diklor-1-propen 1.0 µg/l
1,2,3-Triklorpropan 1.0 µg/l
1,2-Dibrom-3-klorpropan 1.0 µg/l
Heksaklorbutadien (HCB) 1.0 µg/l
2-Klortoluen 1.0 µg/l
4-Klortoluen 1.0 µg/l
monoklorbenzen 0.1 µg/l
Brombenzen 1.0 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,3-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.2 µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Styren 0.2 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.1/0.2/0.2 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Isopropylbenzen (kumen) 1.0 µg/l
n-Propylbenzen 1.0 µg/l
1,2,4-Trimetylbenzen 1.0 µg/l
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 1.0 µg/l
n-Butylbenzen 1.0 µg/l
s-Butylbenzen 1.0 µg/l
tert-Butylbenzen 1.0 µg/l
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 1.0 µg/l
Naftalen 1.0 µg/l

Løsemidler - Flyktige organiske forbindelser - VOC-EPA (59 enkeltforbindelser) i vann [OV-14A]

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, ISO 10301, MADEP 2004 rev 1.1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sykloheksan 0.5-10 µg/l
Disyklopentadien 0.5-10 µg/l
Di-isopropyleter 0.5-10 µg/l
Dimetoksymetan 0.5-10 µg/l
Dimetylsulfid 0.5-10 µg/l
Epiklorhydrin 0.5-10 µg/l
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 0.5-10 µg/l
Metylmetakrylat 0.5-10 µg/l
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.5-10 µg/l
Karbondisulfid 0.5-10 µg/l

Løsemidler (7 enkeltforbindelser) i vann [OV-14B]

Analyseinfo

Pris: 1.920 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Eddiksyre (Etansyre) 0.50 mg/l
Propansyre 0.50 mg/l
Butansyre (Smørsyre) 0.50 mg/l
Pentansyre 0.50 mg/l
Heksansyre 0.50 mg/l
Isopentansyre 0.50 mg/l

Organiske syrer i vann

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode: Lumex manuel, kapillær elektroforese med UV-deteksjon
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formiat/maursyre 20 mg/l

Formiat/maursyre i vann

Analyseinfo

Pris: 1.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: intern metode, kapillær isotakoforese
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
KFK 11 0.1 µg/l
KFK 12 0.1 µg/l
KFK 113 0.1 µg/l
HFK 134a 0.1 µg/l

Freoner CFC -(11,-12,-113) og HFC 134a i vann

Analyseinfo

Pris: 2.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10304
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Heksaklorbenzen (HCB) 0,0050 µg/l

Heksaklorbensen i vann

Analyseinfo

Pris: 2.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aceton 0.5 mg/l
Metyletylketon (MEK) 0.5 mg/l
3-Metyl-2-butanon 0.5 mg/l
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 0.5 mg/l
2-Pentanon 0.5 mg/l
3-Pentanon 0.5 mg/l
2-Heksanon 0.5 mg/l
3-Heksanon 0.5 mg/l
2-Heptanon 0.5 mg/l
3-Heptanon 0.5 mg/l
4-Heptanon 0.5 mg/l
Sykloheksanon 0.5 mg/l

Ketoner i vann [OV-16]

Analyseinfo

Pris: 1.920 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-43 (F43): 2014-10
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
monoklorbenzen 0.1 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,3-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.2 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.02 µg/l
Pentaklorbenzen 0.01 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.005 µg/l

Klorbensener i vann [OV-8]

Analyseinfo

Pris: 2.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2, ISO 10301, EPA 8260, EPA 8015, EPA 624
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 2 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tetraklormetan 0.1 µg/l
1,1-Dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 0.5 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2,2-Tetrakloretan 1 µg/l
1,2-Diklorpropan 1 µg/l
vinylklorid 1 µg/l
1,1-Dikloreten 1 µg/l
cis-1,2-Dikloreten 0.1 µg/l
trans-1,2-Dikloreten 0.1 µg/l
Trikloreten 0.1 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l

Klorerte alifater/løsemidler i vann [OV-6]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 0.1 µg/l
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 0.1 µg/l

Klorparafiner (MCCP/SCCP) i vann [OV-32]

Analyseinfo

Pris: 4.940 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 12010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2-monoklorfenol 0.1-0.2 µg/l
3-monoklorfenol 0.1-0.2 µg/l
4-monoklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,3-diklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,4-diklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,5-diklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,6-diklorfenol 0.1-0.2 µg/l
3,4-diklorfenol 0.1-0.2 µg/l
3,5-diklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.1-0.2 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.1-0.2 µg/l
pentaklorfenol 0.1-0.2 µg/l

Klorfenoler i vann [OV-7]

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EN 12673, EPA 8041, EPA 3500
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.01-0.1 µg/l
1-Metylnaftalen 0.01-0.1 µg/l
2-Metylnaftalen 0.01-0.1 µg/l
Fenol 0.01-0.1 µg/l
Kresoler (o-, m-, p-) 0.01-0.1 µg/l
2,4-dimetylfenol 0.01-0.1 µg/l
3,5-dimetylfenol 0.01-0.1 µg/l
Dibenzofuran 0.01-0.1 µg/l
Kinolin 0.01-0.1 µg/l
iso-Kinolin 0.01-0.1 µg/l
Dibenzotiofen 0.01-0.1 µg/l
Benzotiofen 0.01-0.1 µg/l

Kreosotforbindelser i vann [OV-24]

Analyseinfo

Pris: 4.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetanolamin 0.01 mg/l

MEA (monoetanolamin) i vann

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv 0.03 ng/l

Metyl kvikksølv i vann [OV-19e]

Analyseinfo

Pris: 2.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: GC-ICPMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.20 µg/l

MTBE i vann

Analyseinfo

Pris: 815 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Musk amberette 2 ng/l
Musk xylene 2 ng/l
Musk moskene 2 ng/l
Musk tibetene 2 ng/l
Musk ketone 2 ng/l
Cashmerane 2 ng/l
Celestolide 2 ng/l
Phantolide 2 ng/l
Galaxolide 2 ng/l
Tonalide 2 ng/l
Versalide 2 ng/l

Muskforbindelser i vann

Analyseinfo

Pris: 4.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklornaftalen 0.1 µg/l
Triklornaftalen 0.1 µg/l
Tetraklornaftalen 0.1 µg/l
Pentaklornaftalen 0.1 µg/l
Heksaklornaftalen 0.1 µg/l
Heptaklornaftalen 0.1 µg/l
Oktaklornaftalen 0.1 µg/l

Polyklorerte naftalener i vann

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-37: 2013-11
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
alfa-Pinen 0.1 µg/l
beta-Pinen 0.1 µg/l
3-Karen 0.1 µg/l
Limonen 0.1 µg/l

Terpener i vann [OV-29]

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzotriazol 0.05 µg/l
Tolyltriazol (5-metylbenzotriazol) 0.05 µg/l
Alkyletoksilater 1 µg/l
Petroleumsulfonater 50 µg/l

Tilsetningsstoffer i avisningsvæske i vann [OV-26]

Analyseinfo

Pris: 4.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:

Trietanolamin (TEA) i vann

Analyseinfo

Pris: 2.720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
Dibromklormetan 0.1 µg/l
Bromdiklormetan 0.1 µg/l

Trihalometaner i vann [OV-10]

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Azoxystrobin 0.05 µg/l

Azoxystrobin i vann

Analyseinfo

Pris: 3.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 0.05 µg/l

Bisfenol-A (GCMS) i vann

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 18857-2
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4-D 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop) 0.05 µg/l
2,4,5-T 0.05 µg/l
2,4-DP (dikloprop) 0.05 µg/l
2,4,5-TP 0.05 µg/l
MCPB 0.05 µg/l
2,4-DB 0.05 µg/l

Fenoksysyrer i vann [OV-9a]

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: intern metode, LC-MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glyfosat 0.050 µg/l
AMPA 0.050 µg/l

Glyfosat og AMPA i vann

Analyseinfo

Pris: 3.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 21458
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,2,3,4-tetraklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.02 µg/l
Sum av 3 tetraklorbensener 0.015 µg/l
Pentaklorbenzen 0.01 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.005 µg/l
a-HCH 0.01 µg/l
b-HCH 0.01 µg/l
g-HCH (lindan) 0.01 µg/l
d-HCH 0.01 µg/l
e-HCH 0.01 µg/l
Aldrin 0.01 µg/l
Dieldrin 0.01 µg/l
Endrin 0.01 µg/l
Isodrin 0.01 µg/l
Telodrin 0.01 µg/l
Heptaklor 0.01 µg/l
cis-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
trans-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
Trifluralin 0.01 µg/l
Alaklor 0.01 µg/l
Methoxychlor 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
Sum av DDDs & DDTs & DDEs (M1) 0.03 µg/l
a-Endosulfan 0.01 µg/l
b-Endosulfan 0.01 µg/l
Heksaklorbutadien (HCB) 0.01 µg/l
Heksakloretan 0.01 µg/l
Diklobenil 0.01 µg/l
Dicofol 0.03 µg/l
Quintozene & Pentakloroanaline 0.02 µg/l
Tetradifon 0.01 µg/l

Klorerte pesticider (33 forbindelser) i vann [OV-3a]

Analyseinfo

Pris: 2.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-3
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogenpesticider (triaziner) 0.01-0.1 µg/l
Organiske fosforpesticider 0.01-0.1 µg/l
Karbamater 0.01-0.1 µg/l
Pyretroider 0.01-0.1 µg/l
Konazoler 0.01-0.1 µg/l
Anilider 0.01-0.1 µg/l
Øvrige pesticider 0.01-0.1 µg/l

Pesticider plantevernmidler kontrollpakke i vann [OV-3B]

Analyseinfo

Pris: 10.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: LOR gjelder per pesticid
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
EOX 0,050 mg/l

EOX i vann

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: DIN 38409-H8
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dodecylfenol 1 mg/l

Dodecylfenol i vann

Analyseinfo

Pris: 2.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 800 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 11,4%
Lab: GBA

1 Varierer med prøvetype
Komponent: Rapporteringsgrense:
Triklosan 0.1 µg/l

Triklosan i vann

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: Glass
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
8:2 FTOH (Fluortelomeralkohol) 1 0.005 µg/l
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.01 µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.01 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.01 µg/l
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.01 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/l
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.01 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.01 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.01 µg/l
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.025 µg/l
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.01 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.01 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.01 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.01 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.01 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.01 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.01 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.01 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.01 µg/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.025 µg/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.025 µg/l
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 0.01 µg/l
PFODA 0.01 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.01 µg/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.05 µg/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.05 µg/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0.025 µg/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0.025 µg/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyre 0.01 µg/l
HPFHpA 0.01 µg/l
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.05 µg/l
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.05 µg/l
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.01 µg/l
Perfluor-4-metoksysmørsyre (PFMBA) 0.025 µg/l
Perfluor-3-metoksypropansyre (PFMPA) 0.025 µg/l
11-kloreikosafluor-3-oksaundekan-1-sulfonsyre (11Cl-PF3OUdS) 0.01 µg/l
9-klorheksadekafluor-3-oksanonan-1-sulfonsyre (9Cl-PF3ONS) 0.01 µg/l
4,8-dioksa-3H-perfluorononansyre (DONA) 0.01 µg/l
Perfluorpropansulfonsyre (PFPrS) 0.02 µg/l
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propansyre (HFPO-DA) 0.02 µg/l
2H,2H,3H,3H-perfluordekansyre (FHpPA) 0.02 µg/l
2H,2H-perfluordekansyre (H2PFDA) 0.1 µg/l
2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyre (H4PFUnDA) 0.02 µg/l
Sum 42 PFAS 0.655 µg/l

PFAS-48 Perfluorerte forbindelser i vann (inkl. 8:2 FTOH) [OV-34]

Analyseinfo

Pris: 5.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 ng/l
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 ng/l
Tributyltinnkation (TBT) 0,2 ng/l
Tetrabutyltinnkation 1.0 ng/l
Monooktyltinnkation 1.0 ng/l
Dioktyltinnkation 1.0 ng/l
Trisykloheksyltinnkation 1.0 ng/l
Monofenyltinnkation 1.0 ng/l
Difenyltinnkation 1.0 ng/l
Trifenyltinnkation 1.0 ng/l

Tinnorganiske forbindelser (10 forb, lav LOR TBT) i vann [OV-19aQ]

Analyseinfo

Pris: 5.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17353
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 ng/l
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 ng/l
Tributyltinnkation (TBT) 0.2 ng/l

Tinnorganiske forbindelser (3 forb lav LOQ TBT) i vann [OV-19a3Q]

Analyseinfo

Pris: 4.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17353
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 0,2 ng/l

Tinnorganiske forbindelser, TBT (lav LOR) i vann [OV-19a1Q]

Analyseinfo

Pris: 3.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17353
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diuron 0,05 µg/l

Diuron i vann

Analyseinfo

Pris: 1.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TCPP (Triklorisopropylfosfat) 0,010 µg/l
TCEP (Trikloretylfosfat) 0,010 µg/l
TBP (Tri-n-Butylfosfat) 0,010 µg/l
TDCP (Tri-(Diklorpropyl)-fosfat) 0,010 µg/l
TCrP (Trikresylfosfat) 0,010 µg/l
TPhP (Trifenylfosfat) 0,010 µg/l
TIBP (Tri-isobutylfosft) 0,010 µg/l
ToCrP (Tri-o-Kresylfosfat) 0,010 µg/l
TBEP (Tri-2-butoksyetyl-fosfat) 0,010 µg/l
EHDPhP (2-etylheksyl-di-fenylfosfat) 0,010 µg/l
DBPhP (Dibutylfenylfosfat) 0,010 µg/l
DPhBP (Difenylbutylfosfat) 0,010 µg/l
TEHP (Tri(2-etylheksyl)fosfat) 0,010 µg/l

Organofosfor (tributylfosfat og trifenylfosfat) i vann [OV-25D]

Analyseinfo

Pris: 5.930 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TCEP (Trikloretylfosfat) 0,010 µg/l

TCEP (Trikloretylfosfat) i vann [OV-25D KUN TCEP]

Analyseinfo

Pris: 2.290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C8 10 µg/l
Alifater >C8-C10 10 µg/l
Alifater >C10-C12 10 µg/l
Alifater >C12-C16 10 µg/l
Alifater >C16-C35 20 µg/l
Aromater >C8-C10 1 µg/l
Aromater >C10-C16 1 µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Etylbenzen 0.2 µg/l
o-Xylen 0.2 µg/l
m/p-Xylen 0.2 µg/l
Sum BTEX µg/l
Naftalen 0.01 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.01 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l

Alifater, aromater, BTEX og PAH-16 iht. SPIMFAB i vann [OV-21a]

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: GC/MS
Ekspress: Nei
Instruks: Toppfylles
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4,6 tri-tert-butylfenol 0.2 µg/l

2,4,6-Tritertbutylfenol i vann

Analyseinfo

Pris: 2.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-27
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 2 ng/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.3 ng/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.3 ng/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.3 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.3 ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.3 ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.3 ng/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.3 ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.3 ng/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.3 ng/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.3 ng/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.3 ng/l
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.3 ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.3 ng/l
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.3 ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.3 ng/l
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.3 ng/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.3 ng/l
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.3 ng/l
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.3 ng/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.3 ng/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.3 ng/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.3 ng/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 2 ng/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 2 ng/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 2 ng/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 2 ng/l
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 1 ng/l
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 1 ng/l
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 1 ng/l
HPFHpA 1 ng/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyre 1 ng/l

PFAS-34 Perfluorerte forbindelser i rent vann, lav LOR [OV-34aQ]

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Merk at analysen KUN er for rent vann
Dersom nivåene ligger på >80 ng/l vi en annen metode benyttes.
Dersom nivåene er mellom 20 og 80 ng/l vil rapporteringsgrensen økes grunnet fortynning
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kloridazon 0,010 µg/l
Desfenyl-kloridazon 0,010 µg/l
Metyl-desfenyl-kloridazon 0,010 µg/l

Kloridazon og nedbrytningsprodukter

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: LC/MS/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
1H-benzotriazole 0,03 µg/l
1-methyl-1H-benzotriazole 0,03 µg/l
5-methyl-1H-benzotriazole 0,03 µg/l
2-hydroxybenzothiazole 0,03 µg/l
2-aminobenzothiazole 0,03 µg/l
2-methylbenzothiazole 0,03 µg/l
2-methylmercaptobenzothiazole 0,03 µg/l

Benzotriazoler og Benzothiazoler i vann

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1 µg/l

DEHP (di-(2etylheksyl)ftalat) i vann høy LOR

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C8 10 µg/l
Alifater >C8-C10 10 µg/l
Alifater >C10-C12 10 µg/l
Alifater >C12-C16 10 µg/l
Alifater >C16-C35 10 µg/l

Alifater > C5-C35 i vann OV-20G ALIF

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C10-C12 5 µg/l
Alifater >C12-C16 30 µg/l
Alifater >C16-C35 50 µg/l
Alifater >C35-C40 10 µg/l
alifater >C12-C35 80 µg/l
Alifater >C10-C40 95 µg/l

Alifater > C10-C40 i vann [OV-20c]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Irgarol 0,020 µg/l

Irgarol i vann

Analyseinfo

Pris: 2.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-35
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
vinylklorid 0.1 µg/l

Vinylklorid i drikkevann, iht drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 1.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, ISO 10301, MADEP 2004 rev1.1, ISO 11423, ISO 15680
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Anilin 0.50 µg/l
o-Kloranilin 0.10 µg/l
p-Kloranilin 0.10 µg/l
m/p-Kloranilin 0.10 µg/l
2,4-Dikloranilin 0.10 µg/l
2,5-Dikloranilin 0.10 µg/l
3,4-Dikloranilin 0.10 µg/l
3,5-Dikloranilin 0.10 µg/l
2,4,5-Trikloranilin 0.10 µg/l
o-Toluidin 0.50 µg/l
m-Toluidin 0.50 µg/l
p-Toluidin 0.50 µg/l
2,4-Dimetylanilin 1.0 µg/l
2,6-Dimetylanilin 0.10 µg/l
2,4-Dietylanilin 0.10 µg/l
2,6-Dietylanilin 0.10 µg/l
Isopropylanilin 0.10 µg/l
3-klor-4-metylanilin 0.10 µg/l
4-klor-2-metylanilin 0.10 µg/l
5-klor-2-metylanilin 0.10 µg/l
2,4-Difluoranilin 0.10 µg/l
2-Trifluormetylanilin 0.10 µg/l

Aminer - aromatisk i vann

Analyseinfo

Pris: 4.330 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Analog til DIN 38407-F16
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 0.5 mg/l

Etanol i vann

Analyseinfo

Pris: 1.290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-43 (F43): 2014-10
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2-Propanol (Isopropanol) 0.2 mg/l

Isopropanol i vann

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-43 (F43): 2014-10
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Trimethoprim 0.05 µg/l
Sulfamethoxazole 0.05 µg/l
Furosemid 0.05 µg/l
Ibuprofen 0.05 µg/l
Estron 0.005 µg/l
17alpha-Ethinylestradiol 0.005 µg/l
Estradiol (17beta-) 0.005 µg/l

Legemiddelrester i vann [2015A50269]

Analyseinfo

Pris: 8.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.25 ng/l
PCB 52 0.25 ng/l
PCB 101 0.25 ng/l
PCB 118 0.25 ng/l
PCB 138 0.25 ng/l
PCB 153 0.25 ng/l
PCB 180 0.25 ng/l
sum PCB-7 ng/l

PCB-7 i rent vann (Lav LOQ)

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-37: 2013-11
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.02 µg/l
Toluen 0.02 µg/l
Etylbenzen 0.02 µg/l
o-Xylen 0.02 µg/l
m & p-xylenes 0.02 µg/l
Sum BTEX 0.1 µg/l

BTEX i vann, lav rapporteringsgrense

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28 ng/l
PBDE 47 ng/l
PBDE 99 ng/l
PBDE 100 ng/l
PCB 153 ng/l
PBDE-154 ng/l
PBDE-183 ng/l
Sum av utvalgte BDE ng/l
Maximum mulig sum av utvalgte BDE ng/l

Bromerte flammehemmere ihht. Forurensningsforskriften, PBDE uten BDE 209

Analyseinfo

Pris: 9.020 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
tert-Butyl alkohol 5 µg/l
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.20 µg/l
ETBE (Etyl-tert-butyl eter) 0.20 µg/l
TAME (tert-Amyl Metyl Eter) 0.20 µg/l

MTBE, TBA, ETBE og TAME ved GCMS i vann

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 80 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, ISO 10301, MADEP 2004 rev1.1, ISO 11423, ISO 15680
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylpyren@Metylfluoretener 1 µg/l
Metylchrysenes@Metylbenz(a)antracenes 1 µg/l
Aromater >C8-C10 0.3 µg/l
Aromater >C10-C16 0.775 µg/l
Aromater >C16-C35 1 µg/l
Alifater >C8-C10 10 µg/l
Alifater >C10-C12 10 µg/l
Alifater >C12-C16 10 µg/l
Alifater >C16-C35 10 µg/l
Naftalen 0.01 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.01 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 0.08 µg/l
sum PAH carcinogene 0.035 µg/l

Alifater, aromater og PAH-16 iht. SPIMFAB i vann [OV-21h]

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Komponent: Rapporteringsgrense:
GenX 10 ng/l

GenX i vann

Analyseinfo

Pris: 4.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/l
PCB 81 ng/l
PCB 105 ng/l
PCB 114 ng/l
PCB 118 ng/l
PCB 123 ng/l
PCB 126 ng/l
PCB 156 ng/l
PCB 157 ng/l
PCB 167 ng/l
PCB 169 ng/l
PCB 180 ng/l
PCB 189 ng/l
TEQ (dl-PCB) - lower ng/l
TEQ (dl-PCB) - upper ng/l

PCB (dioksinlignende) ved GC-HRMS i vann

Analyseinfo

Pris: 5.940 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 ng/l
PCB 52 ng/l
PCB 101 ng/l
PCB 118 ng/l
PCB 138 ng/l
PCB 153 ng/l
PCB 180 ng/l
Sum PCB lowerbound ng/l
Sum PCB upperbound ng/l

PCB-7, polyklorerte bifenyler, ved GC-HRMS i vann

Analyseinfo

Pris: 6.440 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.05 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.01 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.01 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.01 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.005 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.01 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.01 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.01 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.01 µg/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.025 µg/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.025 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.01 µg/l
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.01 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/l
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.01 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.005 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.01 µg/l
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.025 µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.01 µg/l
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.05 µg/l
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.05 µg/l
N-Metylperfluorooctan sulfonamidoetanol (MeFOSE) 0.025 µg/l
N-Etylperfluorooctan sulfonamidoetanol (EtFOSE) 0.025 µg/l
TOPA - Sum av 25 PFAS (M4) 0.025 µg/l

PFAS-25 Perfluorerte forbindelser i vann, med TOP Assay

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoklor eddiksyre (MCAA) 1 µg/l
Diklor eddiksyre (DCAA) 0.5 µg/l
Triklor eddiksyre (TCAA) 0.5 µg/l
Monobrom eddiksyre (MBAA) 1 µg/l
Dibrom eddiksyre (DBAA) 0.5 µg/l
Tribrom eddiksyre (TBAA) 5 µg/l
Bromklor eddiksyre (BCAA) 2 µg/l
Dibromklor eddiksyre (DBCAA) 0.5 µg/l
bromo di kloro eddiksyre (BDCAA) 0.5 µg/l
Sum av 9 HAA 5 µg/l
Sum av klor eddiksyre 1 µg/l
Sum av 5 HAA 1 µg/l

Halogenert eddiksyre ved LCMS i vann

Analyseinfo

Pris: 4.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: DIN 38407-35, CEN/TS 15968
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ethylendiamintetracetic syre (EDTA) 0.5 µg/l
Propylenediaminetetraacetic syre (PDTA) 0.5 µg/l
Nitrilotriacetic syre (NTA) 0.5 µg/l

Komplekseringsmidler ved GC-MS

Analyseinfo

Pris: 2.910 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 16588
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetanolamin 0.01 mg/l
Dietanolamin 0.01 mg/l
Trietanolamin 0.01 mg/l

Aminer i vann

Analyseinfo

Pris: 3.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast/glass
Metode: LC-MS-MS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Butadien µg/l

Butadien i vann

Analyseinfo

Pris: 1.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Olje i vann C10-C40 1 mg/l

Olje, TPH - C10-C40 (oljeutskiller) i vann

Analyseinfo

Pris: 825 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: >C5-C10: EPA 8260, EPA 601, >C10: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av Oljeavskillere i vann:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30-40%
Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dekloran pluss 20 ng/l

Dekloran pluss i vann

Analyseinfo

Pris: 3.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.005 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.005 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.01 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.01 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.01 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.01 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.01 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.01 µg/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.01 µg/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.025 µg/l
GenX 0.02 µg/l
Sum 12 PFAS µg/l

PFAS-12, Perfluorerte forbindelser (PFC) i vann, Prioritetslista til Miljødirektoratet

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.005 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.005 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.01 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.01 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.01 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.01 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.01 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.01 µg/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.01 µg/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.025 µg/l
GenX 0.02 µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
N-Metylperfluorooctan sulfonamidoetanol (MeFOSE) 0.025 µg/l
N-Etylperfluorooctan sulfonamidoetanol (EtFOSE) 0.025 µg/l
PFAS, Sum 16 (M1) µg/l
PFAS, Sum 16 µg/l

PFAS-16, Perfluorerte forbindelser (PFC) i vann, Prioritetslista til Miljødirektoratet

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-t-Oktylfenol 0.01 µg/l
4-Nonylfenol 0.05 µg/l
Nonylfenol (blanding av isomerer) 0.1 µg/l

Nonylfenol og oktylfenol (GCMS) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Trifluoreddiksyre (TFA) 0.05 µg/l

Trifluoreddiksyre (TFA) i vann

Analyseinfo

Pris: 2.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast/glass
Metode: Intern metode PI-MA-M 02-038: 2022-03
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.1 µg/l

DEHP (di-(2-etylheksyl)ftalat) i vann ( lav LOR) iht. forurensningsforskriften

Analyseinfo

Pris: 2.910 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN EN ISO 18856: 2005-11
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrensen kan bli forhøyet for urent vann
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Crotoxyphos 0.05 µg/l
Famfur 0.01 µg/l
Fention 0.05 µg/l
Fenitrothion 0.1 µg/l
Leptophos 0.2 µg/l
Mevinphos 0.05 µg/l
Parathion-methyl 0.2 µg/l
Tetrachlorvinphos 0.05 µg/l

Organofosforholdige pesticider, pesticidmetabolitter og andre forurensninger

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Glass
Metode: US EPA 535, US EPA 1694
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-Nonylfenol 0.1 µg/l
Nonylfenol (blanding av isomerer) 0.1 µg/l
Nonylfenol monoetoksylat (blanding av isomerer) 0.1 µg/l
Nonylfenol dietoksylat (blanding av isomerer) 0.1 µg/l
Nonylfenol trietoksylat (blanding av isomerer) 0.1 µg/l

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater (GCMS) i vann

Analyseinfo

Pris: 2.530 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 18857-2
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 0.01 µg/l
Nonylfenol (blanding av isomerer) 0.05 µg/l
Nonylfenol monoetoksylat (blanding av isomerer) 0.05 µg/l
Nonylfenol dietoksylat (blanding av isomerer) 0.05 µg/l
Nonylfenol trietoksylat (blanding av isomerer) 0.05 µg/l
4-t-Oktylfenol 0.01 µg/l
4-t-oktylfenol monoetoksylat 0.01 µg/l
4-t-oktylfenol dietoksylat 0.01 µg/l
4-t-oktylfenol trietoksylat 0.01 µg/l
4-n-Oktylfenol 0.05 µg/l
4-Nonylfenol 0.05 µg/l
Sum av 4 NP og NPE 0.2 µg/l
Sum av 5 NP og NPE 0.25 µg/l
Sum av 5 OP og OPE 0.09 µg/l

Alkylfenoler, alkyletoksilater og Bisphenol-A (GCMS) i drikkevann - lav

Analyseinfo

Pris: 4.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 18857-2
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Atrazine 0.01 µg/l
Atrazine-desethyl 0.01 µg/l
Atrazine-desisopropyl 0.01 µg/l
Bentazone 0.01 µg/l
BAM 0.01 µg/l
Cyanazine 0.01 µg/l
2,4-D 0.01 µg/l
2,4-DP (dikloprop) 0.01 µg/l
Dimethoate 0.01 µg/l
Ethofumesate 0.01 µg/l
Fenoksaprop 0.03 µg/l
Fluroxypyr 0.02 µg/l
Imazapyr 0.02 µg/l
Isoproturon 0.01 µg/l
Clopyralid 0.03 µg/l
Quinmerac 0.01 µg/l
MCPA 0.01 µg/l
MCPP (mekoprop) 0.01 µg/l
Metamitron 0.03 µg/l
Metazaklor 0.01 µg/l
Metribuzin 0.03 µg/l
Simazine 0.01 µg/l
Terbuthylazine 0.01 µg/l
Klorsulfuron 0.01 µg/l
Metsulfuron-methyl 0.01 µg/l
Foramsulfuron 0.01 µg/l
Nicosulfuron 0.01 µg/l
Rimsulfuron 0.01 µg/l
Sulfosulfuron 0.01 µg/l
Tifensulfuron-metyl 0.01 µg/l
Triasulfuron 0.02 µg/l
Tribenuron-metyl 0.01 µg/l
Triflusulfuron-methyl 0.01 µg/l
Pirimicarb 0.01 µg/l
Propyzamide 0.01 µg/l
Imidacloprid 0.01 µg/l
Metalaxyl (isomers) 0.01 µg/l
Kloridazon 0.01 µg/l
1- (3.4-Dichlorophenyl) urea (DCPU) 0.02 µg/l
Bitertanol 0.02 µg/l
Boscalid 0.01 µg/l
Diuron 0.01 µg/l
Diuron desmethyl (DCPMU) 0.03 µg/l

Pesticider i vann [OV-3e]

Analyseinfo

Pris: 3.290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Atenolol 0.01 µg/l
Koffein 0.01 µg/l
Carbamazepine 0.01 µg/l
Citalopram 0.01 µg/l
Klofibrinsyre 0.01 µg/l
Cyklofosfamid 0.01 µg/l
Diklofenak 0.01 µg/l
Enalapril 0.01 µg/l
Fluoxetine 0.01 µg/l
Furosemid 0.01 µg/l
Gemfibrozil 0.02 µg/l
Hydroklortiazid 0.01 µg/l
Ifosfamide 0.01 µg/l
Indometacin 0.01 µg/l
Iohexol 0.03 µg/l
Ketoprofen 0.01 µg/l
Metoprolol 0.01 µg/l
Naproxen 0.01 µg/l
Paracetamol 0.01 µg/l
Salbutamol 0.01 µg/l
Sertralin 0.01 µg/l
Sotalol 0.01 µg/l
Terbutaline 0.01 µg/l
Warfarin 0.01 µg/l
Carbamazepin 10,11-dihydro-10-hydrokxy 0.01 µg/l
Carbamazepin 10,11-dihydrokxy 0.01 µg/l
Klortetrasyklin 0.1 µg/l
Cloxacillin 0.01 µg/l
Doksysyklin 0.01 µg/l
Enrofloxacin 0.01 µg/l
Erythromycin 0.01 µg/l
Flumequine 0.01 µg/l
Metformin 0.01 µg/l
Norfloxacin 0.05 µg/l
Ofloxacin 0.05 µg/l
Oxolinsyre 0.01 µg/l
Oksytetrasyklin 0.1 µg/l
Roxithromycin 0.01 µg/l
Sarafloxacin 0.05 µg/l
Sulfakloropyridazin 0.01 µg/l
Sulfadiazin 0.01 µg/l
Sulfamerazine 0.01 µg/l
Sulfamethizole 0.01 µg/l
Sulfametoksypyridazin 0.01 µg/l
Sulfamonomethoxine 0.01 µg/l
Sulfathiazole 0.01 µg/l
Tetrasyklin 0.01 µg/l

Legemiddelrester i vann [OV-28a]

Analyseinfo

Pris: 5.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
5-methyl-1H-benzotriazole 0.05 µg/l
4-metyl-1H-benzotriazol 0.05 µg/l
Tolyltriazol (5-metylbenzotriazol) 0.05 µg/l

Legemiddelrester i vann [OV-28g]

Analyseinfo

Pris: 6.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 0.1 mg/l
Aldehyd (acetaldehyd) 0.1 mg/l
Propionaldehyd 0.1 mg/l
Butyraldehyd 0.1 mg/l
Glutaraldehyd 0.1 mg/l

Alderhyder i vann

Analyseinfo

Pris: 2.485 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: Glass
Metode: HPLC, PI-MA-M 02-002: 2022-03
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

Perklorat av LCMS - drikkevann

Analyseinfo

Pris: 2.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 ml
Emballasje: Plast
Metode: US EPA 6850
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.025 mg/kg
Toluen 0.025 mg/kg
Etylbenzen 0.025 mg/kg
Xylener (o-, m-, p-) 0.025 mg/kg
Sum BTEX mg/kg
n-Propylbenzen 0.025 mg/kg
Isopropylbenzen (kumen) 0.025 mg/kg
3/4 -Etyltoluen 0.05 mg/kg
2-Etyltoluen 0.025 mg/kg
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.025 mg/kg
1,2,4-Trimetylbenzen 0.025 mg/kg
1,2,3-Trimetylbenzen 0.025 mg/kg
Styren 0.025 mg/kg
C3-aromater mg/kg

BTEX + C3-aromater i olje

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: Min. 5 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-9 (F9)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA