Packages: 108
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer

Elementer / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0,0002 mg/l
As, arsen 1 0,05 µg/l
B, bor 0,01 mg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0,001 mg/l
Fe, jern 0,001 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Mn, mangan 0,001 mg/l
Na, natrium 0,1 mg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l
Se, selen 0,5 µg/l

V-2 Drikkevann - metaller ihht Drikkevannsforskriften (14 metaller, inkl Hg)

Analyseinfo

Pris: 1.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: PE flaske + Glassflaske til Hg
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l

V-2 Bas, 11 metaller i ferskvann

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l

V-2 Bas + Hg, metaller i ferskvann

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml + 60 ml
Emballasje: PE flaske + Glassflaske til Hg
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.2 µg/l
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Ca, kalsium 100 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Fe, jern 0.4 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 0.03 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Na, natrium 10 µg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
P, fosfor 1 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Si, silisium 30 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l

V-2, 22 metaller i ferskvann lavere LOR

Analyseinfo

Pris: 1.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml PEHD kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 µg/l
As, arsen 0.5 µg/l
Ba, barium 0.1 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
Cd, kadmium 1 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.1 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Fe, jern 4 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.1 µg/l
Na, natrium 120 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 40 µg/l
Pb, bly 0.3 µg/l
Si, silisium 200 µg/l
Sr, strontium 50 µg/l
Zn, sink 2 µg/l

V-5, 20 metaller i saltvann (saltinnhold 1.2-3.5%)

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml + 60 ml
Emballasje: PE flaske + Glassflaske til Hg
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 µg/l
Cd, kadmium 1 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.1 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Mo, molybden 0.1 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.3 µg/l
Sr, strontium 50 µg/l
Zn, sink 2 µg/l

V-5 bas, 10 metaller i saltvann (saltinnhold 1.2-3.5%)

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.5 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
V, vanadium 0.05 µg/l
Zn, sink 2 µg/l

V-3a Bas, 11 metaller i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: I enkelte rammeavtaler inkluderes Hg i denne analysen. Se ditt firmas rammeavtale
Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 2 µg/l
As, arsen 1 1 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 4 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 0.2 µg/l
Mo, molybden 1 µg/l
Na, natrium 120 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
Zn, sink 2 µg/l
V, vanadium 0.05 µg/l

V-3a, 19 metaller i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
V, vanadium 0.2 µg/l
Zn, sink 4 µg/l

V-3b Bas, 11 metaller i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: 860 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: I enkelte rammeavtaler inkluderes Hg i denne analysen. Se ditt firmas rammeavtale
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
V, vanadium 0.2 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l

V-3b Bas + Hg, 11 metaller + Hg i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml PEHD
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 µg/l
As, arsen 1 0.5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 10 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Mg, magnesium 140 µg/l
Mn, mangan 0.9 µg/l
Mo, molybden 1 µg/l
Na, natrium 500 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
V, vanadium 0.2 µg/l

V-3b, 19 metaller i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: 1.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml PEHD
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 120 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 10 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 30 µg/l
Cu, kobber 10 µg/l
Fe, jern 40 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Mg, magnesium 140 µg/l
Mn, mangan 10 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Na, natrium 500 µg/l
Ni, nikkel 40 µg/l
P, fosfor 140 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Si, silisium 40 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
V, vanadium 10 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

V-4b, 23 metaller i fourenset vann med oppslutning, høyere LOR

Analyseinfo

Pris: 1.020 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 120 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 10 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 20 µg/l
Cu, kobber 10 µg/l
Fe, jern 20 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 10 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Na, natrium 120 µg/l
Ni, nikkel 40 µg/l
P, fosfor 140 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Si, silisium 40 µg/l
Sr, strontium 10 µg/l
V, vanadium 10 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

V-4a, 23 metaller i forurenset vann uten oppslutning, høyere LOR

Analyseinfo

Pris: 780 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.3 µg/l
Ba, barium 0.04 µg/l
Ca, kalsium 0.1 mg/l
Cd, kadmium 1 0.02 µg/l
Co, kobolt 0.02 µg/l
Cr, krom 0.04 µg/l
Cu, kobber 0.2 µg/l
Fe, jern 2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 0.04 µg/l
Mo, molybden 0.25 µg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nikkel 0.2 µg/l
P, fosfor 5 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Si, silisium 40 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, sink 0.8 µg/l

V-6, Metaller i brakkvann (20 metaller, inkl Hg) (saltinnhold 0.3-1.2%)

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml + 60 ml
Emballasje: PE flaske + Glassflaske til Hg
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 60 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 10 µg/l
Ba, barium 4 µg/l
Ca, kalsium 100 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 20 µg/l
Cu, kobber 7 µg/l
Fe, jern 20 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Li, litium 4 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 3 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Na, natrium 100 µg/l
Ni, nikkel 20 µg/l
P, fosfor 140 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Si, silisium 30 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
V, vanadium 9 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

V-1, 23 metaller i ferskvann høyere LOR

Analyseinfo

Pris: 590 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i vann

Analyseinfo

Pris: 7.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l

Kvikksølv (Hg), total

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l

Kvikksølv (Hg), total (inkl. oppslutning)

Analyseinfo

Pris: 480 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 1 mg/l

Svovel total i vann

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Silikat - SiO3 0.100 mg/l
SiO2 0.080 mg/l

Silikat - løst (SiO2/SiO3)

Analyseinfo

Pris: 100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 16264, EPA 370.1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aluminium, reakivt 10 µg/l
Aluminium, labilt 10 µg/l
Aluminium, ikke-labilt 10 µg/l

Aluminium, reaktivt og ikke-labilt i vann PR

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Intern metode, Spektrofotometri med CFA
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.40 µg/l

Cr(VI) i vann, Cr6+ PR

Analyseinfo

Pris: 230 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel (NH4)2SO2 + NH4OH
Metode: CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Konservering med (NH4)2SO2 + NH4OH nødvendig. Ta kontakt med ALS for spesialflaske.
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.40 µg/l

Cr(VI) i vann, total Cr6+ PR

Analyseinfo

Pris: 230 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel (NH4)2SO2 + NH4OH
Metode: CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Konservering med (NH4)2SO2 + NH4OH nødvendig. Ta kontakt med ALS for spesialflaske.
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.40 µg/l
Cr3+ 1 0.0020 mg/l
Cr, krom mg/l

Cr(III) og Cr(VI) i vann, oppløst Cr3+ Cr6+ PR

Analyseinfo

Pris: 530 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 200ml (100ml + 100ml)
Emballasje: 1 100m plast + 1 Spesialflaske med konserveringsmiddel (NH4)2SO2 + NH4OH
Metode: Cr6+:CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr / Cr-tot: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Konservering med (NH4)2SO2 + NH4OH nødvendig. Ta kontakt med ALS for spesialflaske.
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS CZ

1 Cr3+ er beregnet som Cr total minus Cr6+
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total 2.0 mg/l

Fluor total uorganisk i vann PR

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Ioneselektiv elektrode, måling som fluorid etter destillasjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 2 µg/l

Fosfor, total i vann, P-total SR

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: opp til 100 µg/l: 15%, 0,1-1,0 mg/l: 10%
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Jern II (Fe2+) 0.20 mg/l

Jern II (Fe2+) [Fe2+-V] i vann

Analyseinfo

Pris: 390 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av vannprøver for analyse av Fe2+/Fe3+:
INSTRUKS
Anmerkninger: Dersom det er partikler må prøven filtreres i felt. Flasken toppfylles og holdes kald.
Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Jern II/III (Fe2+/Fe3+) (inkl. Fe-tot) 0.10 mg/l

Jern II/III (Fe2+/Fe3+) (inkl. Fe-tot) i vann

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 200ml (100ml + 100ml)
Emballasje: 1 PE flaske + 1 fiksert PE flaske
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av vannprøver for analyse av Fe2+/Fe3+:
INSTRUKS
Anmerkninger: Dersom det er partikler må prøven filtreres i felt. Flasken toppfylles og holdes kald.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
SiO2 (beregnet ut fra Si) 1 0.013 mg/l

Silikat (SiO2) (beregnet ut fra Si) i vann

Analyseinfo

Pris: 100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: Koroleff, mod AK 165, tilsvarer ISO 16264
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Beregnet som mengde Silisium multiplisert med 2,14

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fe, jern 0.01 ml
Al, aluminium 0.01 ml

Jern og Aluminium i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 450 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0,001 µg/l

Hg lav LOQ. Kvikksølv tilleggselement til metallpakke rentvann

Analyseinfo

Pris: 390 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kan kombineres med analysepakkene V-1, V-2, V-2 Bas, V-5 & V-6.
Pris for analyse av kun Hg (0.001µg/L): 480 kroner.
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0,05 µg/l
Be, beryllium 1 0,001 µg/l
B, bor 10 µg/l
Cs, cesium 1 0,005 µg/l
Li, litium 4 µg/l
Rb, rubidium 1 0,03 µg/l
Sb, antimon 0,01 µg/l
Se, selen 0,3 µg/l
Ti, titan 1 0,05 µg/l
Tl, thallium 0,01 µg/l
Sn, tinn 0,05 µg/l
U, uran 0,0005 µg/l

V-2 add, tilleggsemetaller i rent vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l

V-2 Hg i rent vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Glass
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Filtreres før analyse
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 100 µg/l
Fe, jern 20 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 3 µg/l
Na, natrium 100 µg/l
Si, silisium 30 µg/l

V-2 Makroelement i rent vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 60 µg/l
Ba, barium 4 µg/l
B, bor 10 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Cr, krom 20 µg/l
P, fosfor 200 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cu, kobber 7 µg/l
Li, litium 4 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Ni, nikkel 20 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
V, vanadium 9 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

V-2 Makroelement tilleggselementer i rent vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Au, Gull 0,01 µg/l
Ir, Iridium 0,005 µg/l
Pd, Palladium 0,1 µg/l
Pt, Platina 0,005 µg/l
Re. Rhenium 0,001 µg/l
Rh, Rhodium 0,1 µg/l
Ru, Rutenium 0,05 µg/l

V-2 Edelmetaller i rent vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ce, cerium 0,005 µg/l
Dy, dysprosium 0,005 µg/l
Er, erbium 0,005 µg/l
Eu, europium 0,005 µg/l
Gd, gadolinium 0,005 µg/l
Ho, holmium 0,005 µg/l
La, lantan 0,005 µg/l
Lu, lutetium 0,005 µg/l
Nd, neodym 0,005 µg/l
Pr, praseodym 0,005 µg/l
Sc, scandium 0,01 µg/l
Sm, samarium 0,005 µg/l
Tb, terbium 0,005 µg/l
Tm, thulium 0,005 µg/l
Y, yttrium 0,005 µg/l
Yb, ytterbium 0,005 µg/l

V-2-REE Sjeldne jordmetaller i rent vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 200 µg/l

Svovel i rent vann V-2 LE

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bi, vismut 1 0,005 µg/l
Th, thorium 0,02 µg/l

V-2 Vismut eller thorium i rent vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0,5 µg/l

Sølv i forurenset vann uten oppslutning V-3A LE

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0,01 µg/l

V-3a Hg lav LOQ i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Glass
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0,02 µg/l

V-3a Hg i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Glass
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 200 µg/l
Fe, jern 20 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 10 µg/l
Na, natrium 200 µg/l
Si, silisium 40 µg/l

V-3a Makroelement i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 200 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 10 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 20 µg/l
Cu, kobber 10 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Ni, nikkel 40 µg/l
P, fosfor 200 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Sr, strontium 10 µg/l
V, vanadium 10 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

V-3a Makroelement tilleggselementer i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Au, Gull 0,1 µg/l
Ir, Iridium 0,05 µg/l
Pd, Palladium 1 µg/l
Pt, Platina 0,05 µg/l
Re. Rhenium 0,01 µg/l
Rh, Rhodium 1 µg/l
Ru, Rutenium 0,5 µg/l

V-3a Edelmetaller i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ce, cerium 0.01 µg/l
Dy, dysprosium 0.01 µg/l
Er, erbium 0.01 µg/l
Eu, europium 0.01 µg/l
Gd, gadolinium 0.01 µg/l
Ho, holmium 0.01 µg/l
La, lantan 0.01 µg/l
Lu, lutetium 0.01 µg/l
Nd, neodym 0.01 µg/l
Pr, praseodym 0.01 µg/l
Sc, scandium 0.1 µg/l
Sm, samarium 0.01 µg/l
Tb, terbium 0.01 µg/l
Tm, thulium 0.04 µg/l
Y, yttrium 0.01 µg/l
Yb, ytterbium 0.01 µg/l

V-3a sjeldne jordmetaller i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 200 µg/l

Svovel i forurenset vann uten oppslutning V-3a LE

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.1 µg/l
Be, beryllium 1 0.01 µg/l
B, bor 20 µg/l
Cs, cesium 1 0.05 µg/l
Li, litium 10 µg/l
P, fosfor 40 µg/l
Rb, rubidium 0,001 µg/l
Se, selen 3 µg/l
Si, silisium 0.04 µg/l
Sr, strontium 1 1 µg/l
Tl, thallium 0.1 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ti, titan 1 0.01 µg/l
U, uran 0.01 µg/l

V-3a tilleggsmetaller i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0,5 µg/l

Sølv i forurenset vann med oppslutning V-3B LE

Analyseinfo

Pris: 480 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bi, vismut 0,05 µg/l
Th, thorium 0,2 µg/l

V-3b Vismut eller thorium i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0,01 µg/l

V-3b Hg lav LOQ i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Glass
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0,02 µg/l

V-3b Hg i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Glass
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 200 µg/l
Fe, jern 40 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Mg, magnesium 140 µg/l
Mn, mangan 10 µg/l
Na, natrium 500 µg/l
S, svovel 200 µg/l
Si, silisium 40 µg/l

V-3b Makroelement i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 120 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 10 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 30 µg/l
Cu, kobber 10 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Ni, nikkel 40 µg/l
P, fosfor 200 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
V, vanadium 10 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

V-3b Makroelement tilleggselementer i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Au, Gull 0,1 µg/l
Ir, Iridium 0,06 µg/l
Pd, Palladium 1 µg/l
Pt, Platina 0,06 µg/l
Rh, Rhodium 1 µg/l
Ru, Rutenium 0,6 µg/l

V-3b Edelmetaller i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
P, fosfor 10 µg/l

Fosfor i forurenset vann med oppslutning V-3B LE

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ce, cerium 0,05 µg/l
Dy, dysprosium 0,05 µg/l
Er, erbium 0,05 µg/l
Eu, europium 0,05 µg/l
Gd, gadolinium 0,05 µg/l
Ho, holmium 0,05 µg/l
La, lantan 0,05 µg/l
Lu, lutetium 0,05 µg/l
Nd, neodym 0,05 µg/l
Pr, praseodym 0,05 µg/l
Sc, scandium 0,05 µg/l
Sm, samarium 0,05 µg/l
Tb, terbium 0,05 µg/l
Tm, thulium 0,05 µg/l
Y, yttrium 0,05 µg/l
Yb, ytterbium 0,05 µg/l

V-3b sjeldne jordmetaller i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.1 µg/l
Be, beryllium 0.02 µg/l
B, bor 20 µg/l
Cs, cesium 0.06 µg/l
Li, litium 1 µg/l
Rb, rubidium 0.02 µg/l
Se, selen 3 µg/l
Si, silisium 0.1 mg/l
Sr, strontium 2 µg/l
S, svovel 0.2 mg/l
Tl, thallium 0.1 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ti, titan 0.02 µg/l
U, uran 0.02 µg/l

V-3b tilleggsmetaller i forurenset vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
W, wolfram 0,5 µg/l

Wolfram i forurenset vann med oppslutning V-3B LE

Analyseinfo

Pris: 480 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 µg/l
As, arsen 0.5 µg/l
Ba, barium 0.1 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
Cd, kadmium 1 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.1 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Fe, jern 4 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.1 µg/l
Na, natrium 120 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 40 µg/l
Pb, bly 0.3 µg/l
Si, silisium 200 µg/l
Sr, strontium 50 µg/l
Zn, sink 2 µg/l

V-5, enkeltmetaller i saltvann (saltinnhold 1.2-3.5%)

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml + 60 ml
Emballasje: PE flaske + Glassflaske til Hg
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.5 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
V, vanadium 0.05 µg/l
Zn, sink 2 µg/l
Hg, kvikksølv 2 µg/l

V-3a Bas pluss Hg, metaller i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:

Halogen som enkeltelement ICP i vann

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Prisen er per halogen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 200 µg/l

Svovel i saltvann V-5 LE

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0,2 µg/l
Ag, sølv 0,05 µg/l
Be, beryllium 1 0,05 µg/l
Cs, cesium 1 0,005 µg/l
Fe, jern 4 µg/l
Li, litium 1 0,05 µg/l
Mn, mangan 0,03 µg/l
P, fosfor 1 µg/l
Rb, rubidium 1 0,03 µg/l
Sb, antimon 0,01 µg/l
Se, selen 0,5 µg/l
Tl, thallium 0,01 µg/l
Sn, tinn 0,05 µg/l
Ti, titan 1 0,05 µg/l
U, uran 0,0005 µg/l

Tilleggsmetaller til BAS-pakke, rent vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
W, wolfram 0,005 µg/l

V-2-W Wolfram i rent vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bi, vismut 1 0.05 µg/l
Th, thorium 0.2 µg/l

V-3a-Bi-Th Vismut (Bi) eller thorium (Th) i forurenset vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: 345 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Totalt oppløst fosfor som P 0.002 mg/l

Total oppløst fosfor i vann; SKI114

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Metode: Bestemmelse av totalt oppløst fosfor og ortofosfat i rent vann og avløpsvann med et spektrofotometer i henhold til NS-EN ISO 6878 (2004).
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.3 µg/l
As, arsen 0.1 µg/l
Cd, kadmium 1 0.02 µg/l
Co, kobolt 0.02 µg/l
Cr, krom 0.04 µg/l
Cu, kobber 0.2 µg/l
Mo, molybden 0.25 µg/l
Ni, nikkel 0.2 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Zn, sink 0.8 µg/l

Metaller brakkvann V-6 Bas

Analyseinfo

Pris: 860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml + 60 ml
Emballasje: PE flaske + Glassflaske til Hg
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet