Packages: 156
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer

Elementer / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.0002 mg/l
As, arsen 1 0.05 µg/l
B, bor 0.01 mg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.0001 mg/l
Fe, jern 0.0004 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Mn, mangan 0.001 mg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l
Se, selen 0.5 µg/l

Metaller i rent vann, iht. Drikkevannsforskriften (14 elementer inkl. Hg) [V-2 Drikke]

Analyseinfo

Pris: 1.570 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l

Tungmetaller i rent vann, Grunnpakke (11 elementer ekskl. Hg) [V-2 bas]

Analyseinfo

Pris: 915 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l

Tungmetaller i rent vann, Grunnpakke (12 elementer inkl. Hg) [V-2 bas + Hg]

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.2 µg/l
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Ca, kalsium 0.1 mg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Fe, jern 0.0004 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Mg, magnesium 0.09 µg/l
Mn, mangan 0.03 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Na, natrium 0.002 mg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
P, fosfor 1 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Si, silisium 0.03 mg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l

Metaller i rent vann, Hovedpakke (22 elementer) [V-2]

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 µg/l
Ba, barium 0.1 µg/l
Ca, kalsium 0.1 mg/l
Cd, kadmium 1 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.1 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Fe, jern 0.004 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Mg, magnesium 0.09 mg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.1 µg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 40 µg/l
Pb, bly 0.3 µg/l
Si, silisium 0.03 mg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, sink 2 µg/l

Metaller i saltvann, Hovedpakke (20 elementer) [V-5]

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 µg/l
Cd, kadmium 1 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.1 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Mo, molybden 0.1 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.3 µg/l
V, vanadium 0.05 µg/l
Zn, sink 2 µg/l

Tungmetaller i saltvann, Grunnpakke (10 elementer ekskl. Hg) [V-5 bas]

Analyseinfo

Pris: 1.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.5 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
V, vanadium 0.05 µg/l
Zn, sink 2 µg/l

Tungmetaller i urent vann uten oppslutning, Grunnpakke (11 elementer ekskl. Hg) [V-3a bas]

Analyseinfo

Pris: 935 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: I enkelte rammeavtaler inkluderes Hg i denne analysen. Se ditt firmas rammeavtale
Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 2 µg/l
As, arsen 1 1 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Ca, kalsium 0.2 mg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 0.004 mg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Mg, magnesium 0.09 mg/l
Mn, mangan 0.2 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Na, natrium 0.2 mg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
Zn, sink 2 µg/l
V, vanadium 0.05 µg/l

Metaller i urent vann uten oppslutning, Hovedpakke (19 elementer) [V-3a]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
V, vanadium 0.2 µg/l
Zn, sink 4 µg/l

Tungmetaller i urent vann med oppslutning, Grunnpakke (11 elementer ekskl. Hg) [V-3b bas]

Analyseinfo

Pris: 1.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: I enkelte rammeavtaler inkluderes Hg i denne analysen. Se ditt firmas rammeavtale
Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
V, vanadium 0.2 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l

Tungmetaller i urent vann med oppslutning, Grunnpakke (12 elementer inkl. Hg) [V-3b bas + Hg]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 µg/l
As, arsen 1 0.5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 10 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Mg, magnesium 140 µg/l
Mn, mangan 0.9 µg/l
Mo, molybden 1 µg/l
Na, natrium 500 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
V, vanadium 0.2 µg/l

Metaller i urent vann med oppslutning, Hovedpakke (19 elementer) [V-3b]

Analyseinfo

Pris: 1.570 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 120 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 10 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 30 µg/l
Cu, kobber 10 µg/l
Fe, jern 40 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Mg, magnesium 140 µg/l
Mn, mangan 10 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Na, natrium 500 µg/l
Ni, nikkel 40 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Si, silisium 40 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
V, vanadium 10 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller i forurenset vann med oppslutning, Hovedpakke (22 elementer, høyere LOR) [V-4b]

Analyseinfo

Pris: 1.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 200 per element
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 200 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 10 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 20 µg/l
Cu, kobber 10 µg/l
Fe, jern 20 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 10 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Na, natrium 200 µg/l
Ni, nikkel 40 µg/l
P, fosfor 200 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Si, silisium 40 µg/l
Sr, strontium 10 µg/l
V, vanadium 10 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller i forurenset vann uten oppslutning, Hovedpakke (23 elementer, høyere LOR) [V-4a]

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 200 per element
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.3 µg/l
Ba, barium 0.04 µg/l
Cd, kadmium 1 0.02 µg/l
Ca, kalsium 0.1 mg/l
Co, kobolt 0.02 µg/l
Cr, krom 0.04 µg/l
Cu, kobber 0.2 µg/l
Fe, jern 0.002 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Mg, magnesium 0.09 mg/l
Mn, mangan 0.04 µg/l
Mo, molybden 0.25 µg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nikkel 0.2 µg/l
P, fosfor 5 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Si, silisium 0.03 mg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, sink 0.8 µg/l

Metaller i brakkvann, Hovedpakke (20 elementer) [V-6]

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 60 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 10 µg/l
Ba, barium 4 µg/l
Ca, kalsium 100 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 20 µg/l
Cu, kobber 7 µg/l
Fe, jern 20 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Li, litium 4 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 3 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Na, natrium 100 µg/l
Ni, nikkel 20 µg/l
P, fosfor 140 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Si, silisium 30 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
V, vanadium 9 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

V-1, 23 metaller i ferskvann høyere LOR

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Semikvantitativ screening, elementer i vann [S01]

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 1 mg/l

Svovel total i vann

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Silikat - SiO3 0.100 mg/l
SiO2 0.080 mg/l

Silikat - løst (SiO2/SiO3)

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 16264, EPA 370.1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aluminium, reakivt 10 µg/l
Aluminium, labilt 10 µg/l
Aluminium, ikke-labilt 10 µg/l

Aluminium, reaktivt og ikke-labilt i vann

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: Intern metode, Spektrofotometri med CFA
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Denne metoden kan ikke utføres i saltvann
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.40 µg/l

Cr(VI) i vann, Cr6+

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel (NH4)2SO4 + NH4OH
Metode: CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Konservering med (NH4)2SO4 + NH4OH nødvendig. Ta kontakt med ALS for spesialflaske.
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.4 µg/l
Cr3+ 1 0.001 mg/l
Cr, krom 0.001 mg/l

Cr(III) og Cr(VI) i vann, oppløst Cr3+ Cr6+

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 200ml (100ml + 100ml)
Emballasje: 1 100m plast + 1 Spesialflaske med konserveringsmiddel (NH4)2SO4 + NH4OH
Metode: Cr6+:CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr / Cr-tot: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Konservering med (NH4)2SO4 + NH4OH nødvendig. Ta kontakt med ALS for spesialflaske.
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ

1 Cr3+ er beregnet som Cr total minus Cr6+
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.4 µg/l
Cr3+ 1 0.002 mg/l
Cr, krom 0.002 mg/l

Cr(III) og Cr(VI) i vann, total Cr3+ Cr6+

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 200ml (100ml + 100ml)
Emballasje: 1 100m plast + 1 Spesialflaske med konserveringsmiddel (NH4)2SO4 + NH4OH
Metode: Cr6+:CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr / Cr-tot: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Konservering med (NH4)2SO4 + NH4OH nødvendig. Ta kontakt med ALS for spesialflaske.
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ

1 Cr3+ er beregnet som Cr total minus Cr6+
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total 2.0 mg/l

Fluor total uorganisk i vann

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Ioneselektiv elektrode, måling som fluorid etter destillasjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Jern II (Fe2+) 0.20 mg/l

Jern II (Fe2+) [Fe2+-V] i vann

Analyseinfo

Pris: 485 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml konservert glassflaske for Fe2+ og TOC
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Jern II/III (Fe2+/Fe3+) (inkl. Fe-tot) 0.10 mg/l

Jern II/III (Fe2+/Fe3+) (inkl. Fe-tot) i vann

Analyseinfo

Pris: 905 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 120 ml
Emballasje: 60 ml konservert glassflaske for Fe2+ og TOC + 60 ml plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av vannprøver for analyse av Fe2+/Fe3+:
INSTRUKS
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
SiO2 (beregnet ut fra Si) 1 0.013 mg/l

Silikat (SiO2) (beregnet ut fra Si) i vann

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Koroleff, mod AK 165, tilsvarer ISO 16264
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Beregnet som mengde Silisium multiplisert med 2,14

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fe, jern 0.01 ml
Al, aluminium 0.01 ml

Jern og Aluminium i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 585 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.001 µg/l

Kvikksølv i rent vann, Hg lav LOR [V-2 Hg lav]

Analyseinfo

Pris: 485 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kan kombineres med analysepakkene V-1, V-2, V-2 Bas, V-5 & V-6.
Pris for analyse av kun Hg (0.001µg/L): 480 kroner.
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 1 0.05 µg/l
Sb, antimon 1 0.01 µg/l
Be, beryllium 1 0.001 µg/l
B, bor 10 µg/l
Cs, cesium 1 0.005 µg/l
Li, litium 4 µg/l
Rb, rubidium 1 0.03 µg/l
Se, selen 0.3 µg/l
Ti, titan 1 0.001 µg/l
Tl, thallium 0.01 µg/l
Sn, tinn 0.05 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l

Metaller i rent vann, Tilleggsmetaller [V-2 add]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l

Kvikksølv i rent vann, Hg [V-2 Hg]

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Filtreres før analyse
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 0.1 mg/l
Fe, jern 0.02 mg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Mg, magnesium 0.09 mg/l
Mn, mangan 3 µg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Si, silisium 0.03 mg/l

Metaller i rent vann, Makroelementer [V-2 Makro]

Analyseinfo

Pris: 880 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-AES iht SS-EN ISO 11885:2009 og US EPA Metode 200.7:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 60 µg/l
Ba, barium 4 µg/l
B, bor 10 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Cr, krom 20 µg/l
P, fosfor 200 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cu, kobber 7 µg/l
Li, litium 4 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Ni, nikkel 20 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
V, vanadium 9 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller i rent vann, Makroelementer tilleggsmetaller [V-2-Makro-add]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-AES iht SS-EN ISO 11885:2009 og US EPA Metode 200.7:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Au, Gull 0.01 µg/l
Ir, Iridium 0.005 µg/l
Pd, Palladium 0.1 µg/l
Pt, Platina 0.005 µg/l
Re. Rhenium 0.001 µg/l
Rh, Rhodium 0.1 µg/l
Ru, Rutenium 0.05 µg/l

Metaller i rent vann, Edelmetaller [V-2 Edel]

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ce, cerium 0.005 µg/l
Dy, dysprosium 0.005 µg/l
Er, erbium 0.005 µg/l
Eu, europium 0.005 µg/l
Gd, gadolinium 0.005 µg/l
Ho, holmium 0.005 µg/l
La, lantan 0.005 µg/l
Lu, lutetium 0.005 µg/l
Nd, neodym 0.005 µg/l
Pr, praseodym 0.005 µg/l
Sc, scandium 0.01 µg/l
Sm, samarium 0.005 µg/l
Tb, terbium 0.005 µg/l
Tm, thulium 0.005 µg/l
Y, yttrium 0.005 µg/l
Yb, ytterbium 0.005 µg/l

Metaller i rent vann, Sjeldne jordmetaller [V-2 REE]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 0.2 mg/l

Svovel i rent vann, S [V-2 S]

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bi, vismut 1 0.005 µg/l
Th, thorium 0.02 µg/l

Vismut eller Thorium i rent vann, Bi eller Th [V-2 Bi+Th]

Analyseinfo

Pris: 660 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0.05 µg/l

Sølv i urent vann uten oppslutning, Ag [V-3a Ag]

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 2 µg/l
Be, beryllium 1 0.01 µg/l
Cs, cesium 1 0.06 µg/l
Fe, jern 0.004 mg/l
Li, litium 1 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.2 µg/l
P, fosfor 40 µg/l
Rb, rubidium 1 0.05 µg/l
Sb, antimon 0.1 µg/l
Se, selen 3 µg/l
Sr, strontium 1 1 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ti, titan 1 1 µg/l
Tl, thallium 0.1 µg/l
U, uran 0.01 µg/l

Metaller i urent vann uten oppslutning, Tilleggsmetaller til bas-pakke [V-3a-basadd]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.01 µg/l

Kvikksølv i forurenset vann uten oppslutning, Hg lav LOQ [V-3a Hg lav LOQ]

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l

Kvikksølv i urent vann uten oppslutning, Hg [V-3a Hg]

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 0.2 mg/l
Fe, jern 0.02 mg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Mg, magnesium 0.09 mg/l
Mn, mangan 10 µg/l
Na, natrium 0.2 mg/l
Si, silisium 0.04 mg/l

Metaller i urent vann uten oppslutning, Makroelementer [V-3a Makro]

Analyseinfo

Pris: 825 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 200 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 10 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 20 µg/l
Cu, kobber 10 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Ni, nikkel 40 µg/l
P, fosfor 200 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Sr, strontium 10 µg/l
V, vanadium 10 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller i urent vann uten oppslutning, Makroelementer tilleggsmetaller[V-3a-Makro-add]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Au, Gull 0.1 µg/l
Ir, Iridium 0.05 µg/l
Pd, Palladium 1 µg/l
Pt, Platina 0.05 µg/l
Re. Rhenium 0.01 µg/l
Rh, Rhodium 1 µg/l
Ru, Rutenium 0.5 µg/l

Metaller i urent vann uten oppslutning, Edelmetaller [V-3a Edel]

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ce, cerium 0.01 µg/l
Dy, dysprosium 0.01 µg/l
Er, erbium 0.01 µg/l
Eu, europium 0.01 µg/l
Gd, gadolinium 0.01 µg/l
Ho, holmium 0.01 µg/l
La, lantan 0.01 µg/l
Lu, lutetium 0.01 µg/l
Nd, neodym 0.01 µg/l
Pr, praseodym 0.01 µg/l
Sc, scandium 0.1 µg/l
Sm, samarium 0.01 µg/l
Tb, terbium 0.01 µg/l
Tm, thulium 0.04 µg/l
Y, yttrium 0.01 µg/l
Yb, ytterbium 0.01 µg/l

Metaller i urent vann uten oppslutning, Sjeldne jordmetaller [V-3a-REE]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 0.2 mg/l

Svovel i urent vann uten oppslutning, S [V-3a S]

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.1 µg/l
Be, beryllium 1 0.01 µg/l
B, bor 20 µg/l
Cs, cesium 1 0.05 µg/l
Li, litium 10 µg/l
P, fosfor 40 µg/l
Rb, rubidium 1 0.05 µg/l
Se, selen 3 µg/l
Si, silisium 0.04 µg/l
Sr, strontium 1 1 µg/l
Tl, thallium 0.1 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ti, titan 1 0.01 µg/l
U, uran 0.01 µg/l

Metaller i urent vann uten oppslutning, Tilleggsmetaller [V-3a-add]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0.5 µg/l

Sølv i urent vann med oppslutning, Ag [V-3b Ag]

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 µg/l
Be, beryllium 0.02 µg/l
Cs, cesium 1 0.06 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
Li, litium 0.02 µg/l
Mn, mangan 0.9 µg/l
Rb, rubidium 1 0.02 µg/l
Sb, antimon 0.1 µg/l
Se, selen 3 µg/l
Sr, strontium 1 10 µg/l
Tl, thallium 0.1 µg/l
Sn, tinn 0.6 µg/l
Ti, titan 0.02 µg/l
U, uran 0.02 µg/l

Metaller i urent vann med oppslutning, Tilleggsmetaller til bas-pakke [V-3b-basadd]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgendel element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bi, vismut 1 0.05 µg/l
Th, thorium 0.2 µg/l

Metaller i urent vann med oppslutning, Vismut eller Thorium [V-3b Bi+Th]

Analyseinfo

Pris: 840 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgendel element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.01 µg/l

Kvikksølv i urent vann med oppslutning, Hg lav LOR [V-3b Hg lav]

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l

Kvikksølv i urent vann med oppslutning, Hg [V-3b Hg]

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 0.2 mg/l
Fe, jern 0.04 mg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Mg, magnesium 0.2 mg/l
Mn, mangan 10 µg/l
Na, natrium 0.5 mg/l
S, svovel 0.2 mg/l
Si, silisium 0.1 mg/l

Metaller i urent vann med oppslutning, Makroelementer [V-3b Makro]

Analyseinfo

Pris: 1.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgendel element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 120 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 10 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 30 µg/l
Cu, kobber 10 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Ni, nikkel 40 µg/l
P, fosfor 200 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
V, vanadium 10 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller i urent vann med oppslutning, Makroelementer tilleggsmetaller [V-3b-Makro-add]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgendel element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Au, Gull 0.1 µg/l
Ir, Iridium 0.06 µg/l
Pd, Palladium 1 µg/l
Pt, Platina 0.06 µg/l
Rh, Rhodium 1 µg/l
Ru, Rutenium 0.6 µg/l

Metaller i urent vann med oppslutning, Edelmetaller [V-3b Edel]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
P, fosfor 10 µg/l

Fosfor i urent vann med oppslutning, P [V-3b P]

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ce, cerium 0.05 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Sc, scandium 0.05 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Tm, thulium 0.05 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l

Metaller i urent vann med oppslutning, Sjeldne jordmetaller [V-3b REE]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgendel element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.1 µg/l
Be, beryllium 0.02 µg/l
B, bor 20 µg/l
Cs, cesium 0.06 µg/l
Li, litium 1 µg/l
Rb, rubidium 0.02 µg/l
Se, selen 3 µg/l
Si, silisium 0.1 mg/l
Sr, strontium 2 µg/l
S, svovel 0.2 mg/l
Tl, thallium 0.1 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ti, titan 0.02 µg/l
U, uran 0.02 µg/l

Metaller i urent vann med oppslutning, Tilleggsmetaller [V-3b-add]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgendel element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
W, wolfram 0.0045 µg/l

Wolfram i urent vann med oppslutning, W [V-3b W]

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.5 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
V, vanadium 0.05 µg/l
Zn, sink 2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l

Tungmetaller i urent vann uten oppslutning, Grunnpakke (12 elementer inkl. Hg) [V-3a bas + Hg]

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:

Halogen som enkeltelement ICP i vann

Analyseinfo

Pris: 1.895 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Prisen er per halogen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 0.2 mg/l

Svovel i saltvann, S [V-5 S]

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.1 µg/l
As, arsen 0.5 µg/l
Be, beryllium 1 0.01 µg/l
B, bor 10 µg/l
Cs, cesium 1 0.05 µg/l
Li, litium 1 4 µg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Rb, rubidium 1 0.3 µg/l
Se, selen 2.5 µg/l
Ag, sølv 0.5 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ti, titan 1 0.01 µg/l
Tl, thallium 0.1 µg/l
U, uran 0.01 µg/l
V, vanadium 0.05 µg/l

Metaller i saltvann, Tilleggsmetaller [V-5-add]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.2 µg/l
Ag, sølv 0.05 µg/l
B, bor 0.001 µg/l
Be, beryllium 1 0.05 µg/l
Cs, cesium 1 0.005 µg/l
Fe, jern 0.0004 mg/l
Li, litium 1 0.05 µg/l
Mn, mangan 0.03 µg/l
P, fosfor 1 µg/l
Rb, rubidium 1 0.03 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l
Se, selen 0.3 µg/l
Tl, thallium 0.01 µg/l
Sn, tinn 0.05 µg/l
Sr, strontium 1 0.01 µg/l
Ti, titan 1 0.05 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l

Metaller i rent vann, Tilleggsmetaller til bas-pakke [V-2 basadd]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
W, wolfram 0.005 µg/l

Wolfram i rent vann, W [V-2 W]

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bi, vismut 1 0.05 µg/l
Th, thorium 0.2 µg/l

Metaller i urent vann uten oppslutning, Vismut eller Thorium [V-3a Bi+Th]

Analyseinfo

Pris: 660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bi, vismut 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.01 µg/l
Ge, Germanium 0.01 µg/l
Hf, hafnium 0.01 µg/l
Nb, niob 0.01 µg/l
Ta, tantal 0.01 µg/l
Te, Tellur 0.01 µg/l
Th, thorium 1 0.2 µg/l
Zr, zirkonium 0.01 µg/l

Metaller i urent vann uten oppslutning, Kompletterende analytter [V-3a-COMP]

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er akkreditert.
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.1 µg/l
Be, beryllium 0.005 µg/l
B, bor 10 µg/l
Cs, cesium 0.03 µg/l
Li, litium 4 µg/l
Rb, rubidium 0.1 µg/l
Se, selen 2.5 µg/l
Ag, sølv 0.3 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
Sn, tinn 0.3 µg/l
Ti, titan 0.005 µg/l
U, uran 0.005 µg/l
V, vanadium 0.03 µg/l
As, arsen 0.5 µg/l

Metaller i brakkvann, Tilleggsmetaller [V-6-add]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Totalt oppløst fosfor som P 0.004-1.0 mg/l

Fosfor, totalt filtrert i vann

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 15681-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.3 µg/l
Cd, kadmium 1 0.02 µg/l
Cr, krom 0.04 µg/l
Co, kobolt 0.02 µg/l
Cu, kobber 0.2 µg/l
Mo, molybden 0.25 µg/l
Ni, nikkel 0.2 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
V, vanadium 0.03 µg/l
Zn, sink 0.8 µg/l

Tungmetaller i brakkvann, Grunnpakke (10 elementer ekskl. Hg) [V-6 bas]

Analyseinfo

Pris: 1.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Br, Brom 2 µg/l
Klor, Cl 0.05 mg/l
I, Jod 0.1 µg/l

Halogener i vann [V-7]

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS, SS-EN ISO 17294-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 1 0.004-1.0 mg/l

Fosfor, total i vann, P-total

Analyseinfo

Pris: 355 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml m/H2SO4
Metode: ISO 15681-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Prøvene kan også fryses
Tidssensitive parameter, må konserveres til pH <2 eller fryses rett etter prøvetaking
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, avløpsvann og sjøvann
Måleusikkerhet 15%

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l

Kvikksølv i saltvann, Hg [V-5 Hg]

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ISO 17852:2008
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Cr, krom 0.1 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Pb, bly 0.3 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Zn, sink 2 µg/l

Tungmetaller i saltvann [V-5 HM]

Analyseinfo

Pris: 1.340 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bi, vismut 0.03 µg/l
Ce, cerium 0.005 µg/l
Dy, dysprosium 0.005 µg/l
Er, erbium 0.005 µg/l
Eu, europium 0.005 µg/l
Gd, gadolinium 0.005 µg/l
Ga, gallium 0.005 µg/l
Ge, Germanium 0.005 µg/l
Hf, hafnium 0.005 µg/l
Ho, holmium 0.005 µg/l
La, lantan 0.005 µg/l
Lu, lutetium 0.005 µg/l
Nd, neodym 0.005 µg/l
Nb, niob 0.005 µg/l
Pr, praseodym 0.005 µg/l
Sm, samarium 0.005 µg/l
Sc, scandium 0.05 µg/l
Ta, tantal 0.005 µg/l
Te, Tellur 0.3 µg/l
Tb, terbium 0.005 µg/l
Th, thorium 1 0.2 µg/l
Tm, thulium 0.02 µg/l
W, wolfram 0.03 µg/l
Yb, ytterbium 0.005 µg/l
Y, yttrium 0.005 µg/l

Metaller i brakkvann, Kompletterende metaller [V-6 COMP]

Analyseinfo

Pris: 5.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for hvert element: 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er akkreditert.
Komponent: Rapporteringsgrense:
In, Indium mg/l

Indium i vann, ingen oppslutning (V-3a)

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS i hht. SS-EN ISO 17294-2:2016, US EPA Metode 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 0.2 mg/l

Metaller i brakkvann, Svovel (S) [V-6-S]

Analyseinfo

Pris: 450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå