Packages: 11
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes

Isotopes / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Total indikativ dose 0.03 mSv/år

Total indikativ dose

Analyseinfo

Pris: 2.910 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, kalkulering på bakgrunn av analyse av radionuklider
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tritium 1 10 Bq/l

Tritium

Analyseinfo

Pris: 2.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9698
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ

1 Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gross alfa aktivitet 0.05 Bq/l
Gross beta aktivitet 0.1 Bq/l

Radioaktivitet (alfa- og betaaktivitet) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Alfa: CSN 757611, Beta: CSN 757612
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ra-226 0.03 Bq/l
Ra-228 0.05 Bq/l
Th-228 0.03 Bq/l

Radium 226, Radium 228 og Thorium 228 fra HR gammaspektrometri i vann

Analyseinfo

Pris: 3.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 21 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 4000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Gammaspektoskopi
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs-134 0.050 Bq/l
Cs-137 0.050 Bq/l
I-131 0.050 Bq/l

Radionuklider, kunstige, i vann

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 21 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Th-234 2.0 Bq/l
Th-230 10 Bq/l
Ra-226 0.20 Bq/l
Pb-210 10 Bq/l
U-235 (Uran-235) 0.2 Bq/l
Pa-231 1.0 Bq/l
Ac-227 0.20 Bq/l
Th-227 0.20 Bq/l
Ra-223 0.20 Bq/l
Ra-228 0.20 Bq/l
Th-228 0.20 Bq/l
K-40 2.0 Bq/l

Radionuklider, naturlige, i vann

Analyseinfo

Pris: 3.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 21 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 5000ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Th-230 0.004 Bq/l
Th-232 0.001 Bq/l
U-234 (Uran-234) 0.001 Bq/l
U-235 (Uran-235) 0.001 Bq/l
U-238 (Uran-238) 0.001 Bq/l

Radionuklider i vann, naturlige Thorium- og Uranisotoper

Analyseinfo

Pris: 4.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-2 (mod.) samt EPA 200.8
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb-210 0.05 Bq/l

Radionuklider, Pb-210, i vann

Analyseinfo

Pris: 2.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Polonium-210 0.05 Bq/l

Polonium 210 volum aktivitet (ZnS(Ag))

Analyseinfo

Pris: 760 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Metode: CSN 757626
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ