Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 2 1-200 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 3 1 CFU/ml
Clostridium perfringens 4 1 CFU/ml

Mikrobiologi utvidet i annet vann (Kimtall, koliforme, E.coli, intestinale, clostridium)

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-2, Intestinale ISO 7899-2, Clostridium ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml

2 Måleområde
Måleusikkerhet 0.25 log10

3 Måleusikkerhet 0.15 log10
4 Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.
Måleusikkerhet 0.25 log10