Packages: 32
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi

Mikrobiologi / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 1 1-100 CFU/ml
E. coli (Escherichia coli) 1 1-100 CFU/ml

Mikrobiologi standard i drikkevann (kimtall, koliforme og E.coli)

Analyseinfo

Pris: 230 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet: Kimtall 0,15 log10; Koliforme 0,15 log10 , E.Coli 0,30 log10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 1 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 1 1-2400 MPN/100 ml

Mikrobiologi standard i annet vann (kimtall, koliforme og E.coli)

Analyseinfo

Pris: 340 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet: Kimtall 0,15 log10; Koliforme og E.Coli 0,20 log10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 1 1-100 CFU/ml
E. coli (Escherichia coli) 1 1-100 CFU/ml
Intestinale enterokokker 1 CFU/ml
Clostridium perfringens 1 CFU/ml

Mikrobiologi utvidet i drikkevann (Kimtall, koliforme, E.coli, intestinale, clostridium)

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-1, Intestinale ISO 7899-2, Clostridium ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Måleusikkerhet: Kimtall 0,12 log10; Koliforme og E.Coli 0,12 log10, Clostridium 0,35 log10, Intestinale 0,40 log10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 1 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 1 1-2400 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 1 CFU/ml
Clostridium perfringens 1 CFU/ml

Mikrobiologi utvidet i annet vann (Kimtall, koliforme, E.coli, intestinale, clostridium)

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-2, Intestinale ISO 7899-2, Clostridium ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Måleusikkerhet: Kimtall 0,15 log10; Koliforme og E.Coli 0,20 log10, Clostridium 0,35 log10, Intestinale 0,40 log10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens 1 per 100 ml

Clostridium perfringens i vann SR

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 14189:2016
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 per 100 ml

E.coli (Escherichia coli) i rent vann

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 9308-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

E.coli (Escherichia coli) i råvann, urent vann, ukjente vanntyper

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Intestinale enterokokker 1 per 100 ml

Intestinale enterokokker i vann SR

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 7899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall, koloni telling (22°C) 1 per ml

Kimtall, koloni telling (22°C)

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 6222
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall, koloni telling (36°C) 1 per ml

Kimtall, koloni telling (36°C)

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 6222
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Koliforme bakterier i rent vann

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 9308-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Koliforme bakterier i råvann, urent vann, ukjente vanntyper

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Aeromonas hydrophilia i vann SR

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Intern metode
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Legionella (dyrking) 1 per 100 ml

Legionella (dyrking)

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: DS 3029
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Hjelp til vurdering av analysesvar
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:

Legionella PCR

Analyseinfo

Pris: 1.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: 2 x 500 ml PE steril
Metode: Basert på ISO 11731-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:

Mugg og gjær i vann

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Basert på NS 4716
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pseudomonas aeruginosa 1 per 100 ml

Pseudomonas aeruginosa i vann SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 16266
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella

Salmonella kvalitativ i vann

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Steril flaske
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 1 per 100 ml

Termotolerante koliforme bakterier i vann

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS 4792
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Prøvepreparering omfattende kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Sulfittreduserende clostrider - sporer - i vann

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Prisen er inkludert prøvepreparering
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 1 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 1 1-2400 MPN/100 ml

Koliforme og E.Coli i annet vann

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

Parasitt Giardia

Analyseinfo

Pris: 9.990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Metode: 1623-EPA
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:

Parasitt Cryptosporidium

Analyseinfo

Pris: 9.990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Metode: 1623-EPA
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:

Parasitt Giardia og Cryptosporidium

Analyseinfo

Pris: 9.990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Metode: 1623-EPA
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:

E.coli og koliforme bakterier i råvann, urent vann, ukjente vanntyper

Analyseinfo

Pris: 270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Sarpsborg