Packages: 48
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi

Mikrobiologi / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1 CFU/100ml
E. coli (Escherichia coli) 3 1 CFU/100ml

Mikrobiologi standard i drikkevann (kimtall, koliforme og E.coli)

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml
2 Måleusikkerhet 0.15 log10
3 Måleusikkerhet 0,21 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 2 1-200 MPN/100 ml

Mikrobiologi standard i annet vann (kimtall, koliforme og E.coli)

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml
2 Måleområde
Måleusikkerhet 0.25 log10

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1 CFU/100ml
E. coli (Escherichia coli) 3 1 CFU/100ml
Intestinale enterokokker 2 1 CFU/100ml
Clostridium perfringens 4 1 CFU/100ml

Mikrobiologi utvidet i drikkevann (Kimtall, koliforme, E.coli, intestinale, clostridium)

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-1, Intestinale ISO 7899-2, Clostridium ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml
2 Måleusikkerhet 0.15 log10
3 Måleusikkerhet 0,21 log10
4 Måleusikkerhet 0.25 log10
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 2 1-200 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 3 1 CFU/ml
Clostridium perfringens 4 1 CFU/ml

Mikrobiologi utvidet i annet vann (Kimtall, koliforme, E.coli, intestinale, clostridium)

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-2, Intestinale ISO 7899-2, Clostridium ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml

2 Måleområde
Måleusikkerhet 0.25 log10

3 Måleusikkerhet 0.15 log10
4 Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.
Måleusikkerhet 0.25 log10

Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens 1 1 CFU/100ml

Clostridium perfringens i vann, LOR iht drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,14 log10
Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann

Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 1 CFU/100ml

E.coli (Escherichia coli) i rent vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 9308-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,19 log10
Akkreditert for drikkevann med lav bakgrunnsflora

Komponent: Rapporteringsgrense:
E.coli 1 1-200 MPN/100 ml

E.coli (Escherichia coli) i råvann, urent vann, ukjente vanntyper

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0.25 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Intestinale enterokokker 1 1 CFU/100ml

Intestinale enterokokker i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 7899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,14 log10
Akkreditert for alle typer vann med lav bakgrunnsflora

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall, koloni telling (22°C) 1 1 per ml

Kimtall, koloni telling (22°C)

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 6222
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,21 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall, koloni telling (36°C) 1 1 per ml

Kimtall, koloni telling (36°C)

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 6222
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,21 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 1 1 CFU/100ml

Koliforme bakterier i rent vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 9308-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,16 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 1 1-200 MPN/100 ml

Koliforme bakterier i råvann, urent vann, ukjente vanntyper

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,18 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Legionella 10 CFU/L

Legionella i vann

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 11731
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av vannprøver for analyse av Legionella:
INSTRUKS
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Legionella spp GU/1000ml

Legionella spp ved PCR

Analyseinfo

Pris: 2.110 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: 2 x 500 ml PE steril
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg 1 CFU/100ml
Gjær 1 CFU/100ml

Mugg og gjær i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 8 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Basert på NS 4716
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pseudomonas aeruginosa 1 1 MPN/100 ml

Pseudomonas aeruginosa i vann - Pseudalert

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 16266
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Akkreditert for vann med lav bakgrunnsflora
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,38 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella

Salmonella kvalitativ i vann

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Steril flaske
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 1 1 per 100 ml

Termotolerante koliforme bakterier i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS 4792
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Prøvepreparering omfattende kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet: log10 0,2 CFU/100ml
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sporer av sulfittreduserende clostridier 1 CFU/100ml

Sulfittreduserende clostrider - sporer - i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-ISO 6461-2
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Prisen er inkludert prøvepreparering
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Parasitt Giardia /10L

Parasitt Giardia

Analyseinfo

Pris: 12.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 10 liter
Metode: 1623-EPA
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak og maks 96 timer.
Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Parasitt Cryptosporidium /10L

Parasitt Cryptosporidium

Analyseinfo

Pris: 12.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 10 liter
Metode: 1623-EPA
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Parasitt Giardia /10L
Parasitt Cryptosporidium /10L

Parasitt Giardia og Cryptosporidium

Analyseinfo

Pris: 12.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 10 liter
Metode: 1623-EPA
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak og maks 96 timer.
Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 1 1-200 MPN/100 ml
E.coli 2 1-2400 MPN/100 ml

E.coli og koliforme bakterier i råvann, urent vann, ukjente vanntyper

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,18 log10
2 Måleusikkerhet 0.25 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pseudomonas aeruginosa 1 1 MPN/250 ml

Pseudomonas aeruginosa i emballert vann - Pseudalert

Analyseinfo

Pris: 715 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 16266
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Akkreditert for flaskevann
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,38 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Intestinale enterokokker 1 1 CFU/250 ml

Intestinale enterokokker i emballert vann

Analyseinfo

Pris: 235 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 7899-2
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,14 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 1 CFU/250 ml

E.coli (Escherichia coli) i emballert vann, MF

Analyseinfo

Pris: 265 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 9308-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,19 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 1 1 CFU/250 ml

Koliforme bakterier i emballert drikkevann, MF

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 9308-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,16 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Campylobacter spp. /10 mL

Campylobacter spp i vann, kvalitativ

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast, steril
Metode: DS/EN ISO 10272-1, DS/EN ISO 10272-2
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Identifikasjon av mikroorganismer

Identifisering fra CCA plate

Analyseinfo

Pris: 6.490 NOK / prøve
Standard analysetid: 6 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: MALDI TOF
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Identifikasjon av mikroorganismer

Identifisering fra Colilert tray

Analyseinfo

Pris: 6.490 NOK / prøve
Standard analysetid: 6 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: MALDI TOF
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Identifikasjon av mikroorganismer

Identifisering fra isolat

Analyseinfo

Pris: 6.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 6 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: MALDI TOF
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark