Packages: 269
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Betingelsen for at det utføres smak på en drikkevannsprøver er at kravene i drikkevannsforskriften for "Drikkevannspakke A" for mikrobiologi er oppfylt, det vil si at for e.coli, koliforme bakterier og intestinale enterokokker skal resultatet være <1. For kimtall skal resultatet være <300
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fargetall 1 2-250 mg Pt/l

Fargetall

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml toppfylt
Emballasje: 500 ml PET flaske
Metode: NS-EN ISO 7887
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 5 dager etter prøveuttak. Oppbevares mørkt.
For grunnvannsprøver med høyt innhold av Fe bør analyse utføres innen 5 minutter
pH, turb, ledningsevne, alkalinitet og fargetall kan utføres på en toppfylt flaske 500 mL PET.
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann og sjøvann
Måleusikkerhet 15%

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hardhet 0.0015 mmol/L
Kalsium hardhet 0.0013 mmol/L
Magnesium hardhet 0.02 mmol/L
Hardhet som CaCO3 0.15 mg CaCO3/L
Ca, kalsium 0.05 mg/l
Mg, magnesium 0.003 mg/l

Hardhet med CaCO3

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 100 ml PE
Metode: beregnes etter analyserte verdier av Ca og Mg
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Radon-222 5 Bq/l

Radon-222

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 300 ml
Emballasje: Spesialflaske 300ml, kontakt ALS
Mørk glass kan benyttes unntaksvis
Metode: CSN 757624, kap.6
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles og påføres prøvetakingstidspunkt
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, aktivt 0.03 mg/l

Klor, bundet i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, total 0.05 mg/l

Klor, total

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alkalinitet (titr.) 1 0.2-30

Alkalinitet (titr.) i vann, Alkalitet

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml toppfylt
Emballasje: 500 ml PET flaske
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Akkreditering avhenger av laboratorium, kontakt ALS
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 14 dager, oppbevares kjølig
pH, turb, ledningsevne, alkalinitet og fargetall kan utføres på en toppfylt flaske 500 mL PET.
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Måleusikkerhet 15%

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammoniakk (NH3) 0.003 mg/l
pH 0.1 pH

Ammoniakk (NH3) i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Basert på ISO 11732, ISO 13395
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Anioniske tensider (overflateaktive stoffer) 0.020 mg/l

Anioniske tensider (overflateaktive stoffer) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml mørkt glass
Metode: EN 903, SM 5540 C
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Måleusikkerhet 20-69% avhenging av konsentrasjonen
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bikarbonat mg/l
Karbonat mg/l
Karbondioksid, fritt mg/l
Alkalinitet mg/l
Aciditet mg/l

Bikarbonat (HCO3-) i vann

Analyseinfo

Pris: 265 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bikarbonat mg/l
Karbonat mg/l
Karbondioksid, fritt mg/l
Alkalinitet mg/l
Aciditet mg/l

Karbonat, bikarbonat og CO2 i vann

Analyseinfo

Pris: 265 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
BOF-5 1 mg/l

BOF-5 (Biologisk oksygenforbruk)

Analyseinfo

Pris: 475 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
BOF-7 1 mg/l

BOF-7 (Biologisk oksygenforbruk)

Analyseinfo

Pris: 475 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
BOF-20 1 mg/l

BOF-20 (Biologisk oksygenforbruk)

Analyseinfo

Pris: 510 NOK / prøve
Standard analysetid: 21 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromat (BrO3-) 0.005 mg/l

Bromat i vann

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDA og NaOH
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 0.5 mg/l

Bromid i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid fri 0.005 mg/l
Cyanid-lett tilgjengelig 0.005 mg/l

Cyanid fri (lett tilgjengelig) i vann

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: PE konservert med NaOH
Metode: ISO 6703-2, ISO 14403-2, SM 4500-CN
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid total 5 µg/l

Cyanid totalt i vann

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: PE konservert med NaOH
Metode: CSN 757415
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for konservering med NaOH av vannprøve for cyanidanalyse:
INSTRUKS CYANID
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
DOC 1 0.1-200 mg/l

DOC i vann

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: NS-EN 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Prøvene kan oppbevares kjølig i 7 dager før analyse. For lengre lagringstid kan prøvene fryses eller konserveres (60 ml m/H2SO4). Ved mistanke om biologisk aktivitet i prøven bør den uansett konserveres. Er det mistanke om flyktige organiske komponenter i prøven skal den ikke konserveres, men analyseres innen 8 timer etter prøveuttak. Opplysninger om dette gis til lab ved bestilling av analysen.
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenolindeks 0.005 mg/l

Fenolindeks (fenoltall) i vann

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Konservert glassflaske med CuSO4 + H3PO4
Metode: ISO 14402
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gløderest (550°C) 1 1 mg/l

Gløderest (ROI) i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 207
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Kjent prøvevolum filtreres, filter tørkes ved 105 grader. Glødes ved 550 grader.
Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogensulfid (H2S) 0.05 mg/l

Hydrogensulfid (H2S) i vann

Analyseinfo

Pris: 695 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddler sinkacetat
Metode: CSN 830520, CSN 830530
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bikarbonat mg/l
Karbonat mg/l
Karbondioksid, fritt mg/l
Alkalinitet mg/l
Aciditet mg/l

Karbondioksid, fritt

Analyseinfo

Pris: 265 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9963-1, CSN 757373
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Toppfylles
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Karbondioksid, aggresivt

Analyseinfo

Pris: 265 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: 100 ml PE + Spesialflaske 250ml med CaCO3
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Toppfylles
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kationiske tensider (overflateaktive stoffer) 0.25 mg/l

Kationiske tensider (overflateaktive stoffer) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 150 ml
Emballasje: 250 ml mørkt glass
Metode: Intern metode, spektrofotometri
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, fri 0,01 mg/l

Klor, fri i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er svært tidssensitiv og må gjøres så raskt som mulig
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromat (BrO3-) 5 µg/l
Kloritt 10 µg/l
Klorat 10 µg/l

Kloritt, klorat, bromat (oksyhalider) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDA og NaOH
Metode: ISO 10304-4, ISO 15061
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorofyll-A 1 0.30 µg/l

Klorofyll-A i ferskvann

Analyseinfo

Pris: 575 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Mørk plastflaske
Metode: mod.DS 2201 (NS 4767)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av Klorofyll-A i vann:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Glassfiberfilter GF/C med porestørrelse 1.2µm i forkant
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Klorofyll ekstraheres med etanol (alternativt metanol iht NS4767) og måles spektrofotometrisk ved 665nm og 750nm

Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorofyll-A 1 0.30 µg/l

Klorofyll-A i saltvann

Analyseinfo

Pris: 575 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Mørk plastflaske
Metode: mod.DS 2201 (NS 4767)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av Klorofyll-A i vann:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Glassfiberfilter GF/F med porestørrelse 0.7µm i forkant
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Klorofyll ekstraheres med etanol (alternativt metanol iht NS4767) og måles spektrofotometrisk ved 665nm og 750nm

Komponent: Rapporteringsgrense:
KOF-Cr 5 mg/l

KOF-Cr

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 15705
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
KOF-Mn 0.50 mg/l

KOF-Mn

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Basert på ISO 8467, Z1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ledningsevne (konduktivitet) 1 1-5000 mS/m

Ledningsevne/konduktivitet i vann

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml toppfylt
Emballasje: 500 ml PET flaske
Metode: NS-EN 27888
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak. Oppbevares mørkt og kjølig. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager.
pH, turb, ledningsevne, alkalinitet og fargetall kan utføres på en toppfylt flaske 500 mL PET.
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, avløpsvann og sjøvann
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, Kjeldahl 0.50 mg/l

Nitrogen, Kjeldahl i vann

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: EN 25663, ISO 7150-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, total 0.1 mg/l

Nitrogen, total (N-total) i vann

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml m/H2SO4
Metode: EN ISO 20236
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nonioniske tensider (overflateaktive stoffer) 0.20 mg/l

Nonioniske tensider (overflateaktive stoffer) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: 250 ml mørkt glass
Metode: ISO 7875-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
O, Oksygen 1 0.1 mg/l

Oksygen i vann

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 2 flasker a 200 ml
Emballasje: Glass, mørk, med spesialkork
Metode: DS 2205
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av vannprøver for analyse av Oksygen:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Prøven må konserveres så fort som mulig i felt
Oksygen er tidssensitivt og bør analyseres innen 3 dager etter prøvetaking. Unngå levering torsdag og fredag, og unngå forsendelse over helgen.
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
pH 1 4-10

pH i vann

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml toppfylt
Emballasje: 500 ml PET flaske
Metode: NS-EN ISO 10523
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak. Oppbevares mørkt og kjølig. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager.
pH, turb, ledningsevne, alkalinitet og fargetall kan utføres på en toppfylt flaske 500 mL PET.
pH i sjøvann utføres ihht til intern metode basert på NS-EN ISO 10523
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde pH 4-10. Akkreditert for rentvann, sjøvann, bassengvann og avløpsvann
Måleusikkerhet +/- 0.2 pH-enheter

Komponent: Rapporteringsgrense:

Redokspotensial

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: DIN 38404-C6
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 5 mg/l

Sulfat (SO4), høy LOR i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 0.06 mg/l

Sulfat (SO4), lav LOR i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 20 mg/l

Sulfat (SO4), gravimetrisk i vann

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Gravimetrisk iht CSN 038526
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat-S (SO42-S) 1.7 mg/l

Sulfat-S (SO4-S) i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfid (S2-) 0.05 mg/l

Sulfid (S2-) i vann

Analyseinfo

Pris: 695 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddler sinkacetat
Metode: CSN 830520, CSN 830530
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfitt (SO3) 5 mg/l

Sulfitt (SO3) i vann

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDTA
Metode: Iodometrisk titrering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Suspendert stoff 1 5-1000 mg/l

Suspendert stoff i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: 500 ml PET flaske
Metode: NS EN 872
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Prøver som leveres inn senere enn 4 timer etter prøveuttak må oppbevares kjølig og mørkt. Analysen bør analyseres innen 2 dager, men vil også kunne analyseres akkreditert etter dette, såfremt at prøvene oppbevares og sendes kjølig og mørk iht. standard. Prøven må ikke fryses etter prøveuttak da dette påvirker akkrediteringsstatusen til prøven. Ved analyse av drikkevann anbefaler vi turbiditet istedet for suspendert stoff.
Ønskes allikevel at rene prøver analyseres for suspendert stoff er viktig med stort prøvevolum (>500ml) ved svært rene prøver, siden det i NS-EN 872 er et krav om at tørrstoffmengden på filteret skal være minst 2 mg for at resultater skal være gyldig og rapporteres som akkreditert.
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann, avløpsvann og sjøvann
Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjøvann, badebassengvann og avløpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert med GF/A filter, porestørrelse 1.6µm fra Dispolab.

Komponent: Rapporteringsgrense:
Svoveldioksid (SO2) 10 mg/l

Svoveldioksid (SO2) i vann

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Intern metode, titrering med NaOH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Syrekapasitet (titr.) 0.150 mmol/l

Syrekapasitet (titr.)

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 757372
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
C-total (karbon total) 0,5 mg/l

TC (totalt karbon) i vann

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: EN 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tetthet 0.010 g/ml

Tetthet/densitet i vann

Analyseinfo

Pris: 510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Gravimetrisk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Thiocyanat 0.50 mg/l

Thiocyanat i vann

Analyseinfo

Pris: 880 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Intern metode, spektrofotometrisk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Thiosulfat 5.0 mg/l

Thiosulfat i vann

Analyseinfo

Pris: 605 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, jodometrisk titrering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TIC (totalt uorganisk karbon) 0.50 mg/l

TIC (totalt uorganisk karbon) i vann

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: EN 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 1 0.1-200 mg/l

TOC (totalt organisk karbon) i vann

Analyseinfo

Pris: 345 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: NS-EN 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Prøvene kan oppbevares kjølig i 7 dager før analyse. For lengre lagringstid kan prøvene fryses eller konserveres (60 ml m/H2SO4). Ved mistanke om biologisk aktivitet i prøven bør den uansett konserveres. Er det mistanke om flyktige organiske komponenter i prøven skal den ikke konserveres, men analyseres innen 8 timer etter prøveuttak. Opplysninger om dette gis til lab ved bestilling av analysen.
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Totalt løst stoff (TDS) 10 mg/l

Totalt løst stoff

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: Basert på CSN 757346, CSN 757347, EN 16192. Filterstørrelse 1,5 µm
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Turbiditet 1 0.1-100 FNU

Turbiditet i vann

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml toppfylt
Emballasje: 500 ml PET flaske
Metode: NS-EN ISO 7027-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
pH, turb, ledningsevne, alkalinitet og fargetall kan utføres på en toppfylt flaske 500 mL PET.
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak. Oppbevares mørkt og kjølig. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager.
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann, avløpsvann og sjøvann
Komponent: Rapporteringsgrense:
Total tørrstoff (Suspendert stoff + Løst stoff) 10 mg/l

Tørrstoff i vann, Total stoff Suspendert + Løst

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: EN 872 (Suspendert stoff), EN 16192 (Løst stoff)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Endotoksiner 0.06 I.E./ml

Endotoksiner i vann

Analyseinfo

Pris: 1.700 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Pharm.Eur.Num. 2.6.14
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
0.1 µg/l

Mikrocystin-LR ved HPLC-UV-S, i vann

Analyseinfo

Pris: 2.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: HPLC-UV
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrifikasjonshemming ved 50% 10 %

Nitrifikasjonshemming 50% - 1 punkt i vann

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9509 mod, Reflab method 3:2004, ISO 10523, DS/ISO 15923-1:2013, DS/ISO 15923-1:2013+DS 224:1975,MOD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrifikasjonshemming ved 20% 10 %
Nitrifikasjonshemming ved 50% 10 %

Nitrifikasjonshemming (20+50%) - 2 punkt i vann

Analyseinfo

Pris: 4.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9509 mod, Reflab method 3:2004, ISO 10523, DS/ISO 15923-1:2013, DS/ISO 15923-1:2013+DS 224:1975,MOD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrifikasjonshemming ved 5% %
Nitrifikasjonshemming ved 10% %
Nitrifikasjonshemming ved 20% %
Nitrifikasjonshemming ved 40% %
Nitrifikasjonshemming ved 50% %

Nitrifikasjonshemming - 5 punkt i vann

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9509 mod, Reflab method 3:2004, ISO 10523, DS/ISO 15923-1:2013, DS/ISO 15923-1:2013+DS 224:1975,MOD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Humuspartikler 1 mg/l

Humuspartikler i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: CSN 75 7536
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sitronsyre 20 mg/l

Sitronsyre i vann

Analyseinfo

Pris: 1.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Kapillær isotakoforese
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzalkoniumklorid C12
Benzalkoniumklorid C14
Benzalkoniumklorid C16

Benzalkoniumklorid (BAC) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
C10-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C11-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C12-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C13-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C14-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l

LAS (lineære alkylbensensulfonater (surfaktanter)) i vann

Analyseinfo

Pris: 4.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, HPLC-FLD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 17%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Urea 0.025 mg/l

Urea i vann

Analyseinfo

Pris: 2.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11732 (E23)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat+Nitritt - nitrogen 1 0.5 mg/l

Nitrat-N og nitritt-N i saltvann

Analyseinfo

Pris: 365 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 1 0.5 mg/l

Nitrat-N i saltvann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: DS 223, automatisert bestemmelse + DS/ISO 15923
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 1 2 µg/l

Nitritt i saltvann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: DS 222
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Utseende i vann

Analyseinfo

Pris: 125 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Metode: NS-EN 1622 (mod)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Geosmin 1 1 ng/l
Metyl isoborneol 1 2 ng/l

Geosmin og Metyl isoborneol i vann

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glassflaske konservert med askorbinsyre
Anmerkninger:
1 Oppgitte rapporteringsgrenser er gjeldende dersom egnede flasker blir brukt
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium-N + Ammoniakk-N 1 0.02 mg/l
Ammonium + ammoniakk 1 0.026 mg/l

Ammonium + Ammoniakk i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Må filtreres på 0.45 µm i felt. Konserveres med H2SO4. Ukonserverte prøver må analyseres innen 24 timer. Konserverte prøver innen 21 dager.
Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo

1 LOD
Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann

Komponent: Rapporteringsgrense:
UV-transmisjon 254nm 1 98-100 %

UV-transmisjon (254 nm) i vann

Analyseinfo

Pris: 155 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Natriumhydroksid 0,10 %

Natriumhydroksid i vann

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Titrering
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
UV-320 0,10 µg/l
UV-327 0,10 µg/l
UV-328 0,10 µg/l
UV-350 0,10 µg/l

UV-stoffer i vann

Analyseinfo

Pris: 5.140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC/MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er beregnet for rent vann. Ved urent vann kan rapporteringsgrensen bli forhøyet.
Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salinitet ‰

Salinitet i vann

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15923-1:2013 + beregning
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glødetap, LOI (550°C) 1 mg/l

Glødetap i vann, LOI (550°C)

Analyseinfo

Pris: 235 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ortofosfat-P 1 0.004-1.0 mg/l
Ortofosfat 1 0.004-1.0 mg/l

Ortofosfat-P i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 100 ml PE
Metode: ISO 15681-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, avløpsvann og sjøvann
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kloritt 0.01 mg/l
Klorat 0.01 mg/l
Sum kloritt og klorat 0.02 mg/l

Klorat og kloritt i vann

Analyseinfo

Pris: 935 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDA og NaOH
Metode: ISO 10304-4, ISO 15061
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Se instruks for prøvetaking for Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom
Smak Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt og smak i drikkevann og råvann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Betingelsen for at det utføres smak på en drikkevannsprøver er at kravene i drikkevannsforskriften for "Drikkevannspakke A" for mikrobiologi er oppfylt, det vil si at for e.coli, koliforme bakterier og intestinale enterokokker skal resultatet være <1. For kimtall skal resultatet være <300
For smak av råvann er betingelsen at det skal testes for drikkevannspakke A og B. Drikkevannspakke B inkluderer blant annet Clostridium perfringens, der resultatet skal være <1, og cyanid der resultatet skal være <10ug/L i henhold til anbefalinger fra mattilsynet.
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Natriumhydroksid 0,10 %

NaOH i vann, lutbestemmelse

Analyseinfo

Pris: 290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Titrering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 3,80%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, organisk mg/l
Nitrogen, total mg/l
Nitrat+Nitritt - nitrogen mg/l
Ammonium-N + Ammoniakk-N mg/l

Totalt organisk nitrogen, totalt nitrogen, nitrat+nitrat-N-filt og ammonium+ammoniakk-N-filt, i vann

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Inndampningsrest 20 mg/l

Inndampningsrest

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 204:1980
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanat 0.5 mg/l

Cyanat i vann

Analyseinfo

Pris: 575 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Spektrofotometrisk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium-N + Ammoniakk-N 1 0.003 mg/l

Ammonium-N + Ammoniakk-N i sjøvann

Analyseinfo

Pris: 760 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hardhet 0.1 °dH
Ca, kalsium 200 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l

Hardhet i vann uten oppslutning

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: beregnes etter analyserte verdier av Ca og Mg
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hardhet 0.1 °dH
Ca, kalsium 200 µg/l
Mg, magnesium 200 µg/l

Hardhet i vann med oppslutning

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: beregnes etter analyserte verdier av Ca og Mg
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium nitrogen (NH4-N) 3 µg/l

Ammonium-N i vann µg/L

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Bestemmelse av ammonium eller ammoniumnitrogen i vann, metode: DS / ISO 15923-1: 2013 + DS 224: 1975, MOD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Langelier Indeks

Langelier indeks i vann

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Bestemmelse av CaCO3-metning ved beregning av pH-metningsverdi i henhold til Strohecker og Langelier. DIN 38404-C10 R2.
Anmerkninger: Før inn temperatur og pH ved prøvetakingstidspunktet på bestillingsarket. Denne informasjonen må med ti lab for kalkulering av resultatet.
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat (PO43-) 2 µg/l

Fosfat (PO43-) i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ISO 15681-2 (2018)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat-fosfor (PO4-P) 1 0.004 mg/l

Fosfat-P i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ISO 15681-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Lab: ALS Oslo

1 LOD
Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 0.7 mg/l

Sulfat (SO4), i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 100 ml PE
Metode: DS/ISO 15923
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 0.2 mg/l

Fluorid (F-) i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyse for COVID-19: SARS-Co-V-2 i avløpsvann, kvantitativ

Analyseinfo

Pris: 4.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: 500 ml PE
Metode: Kvantifisering av SARS-CoV-2 ved digital PCR
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak og maks 72 timer.
Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyse for COVID-19: SARS-Co-V-2 i avløpsvann, kvalitativ

Analyseinfo

Pris: 2.290 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: 500 ml PE
Metode: Deteksjon av SARS-CoV-2 ved Real-Time PCR
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak og maks 72 timer.
Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat (NO3) 10 µg/l

Nitrat i saltvann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: DS 222 + DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
cis-klordan 0.01 µg/l
trans-Klordan 0.01 µg/l

Klordan i vann

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Totalt løst stoff (TDS) 10 mg/l

Totalt oppløste faste stoffer (180 °C) ved gravimetri

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 1 0.006-1.0 mg/l
Nitrat (NO3) 1 0.006-1.0 mg/l

Nitrat og Nitrat-N i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Prøvene må analyseres inne 24 timer hvis ikke konservert, 7 dager hvis konservert og 1 mnd hvis de er fryst.
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde

Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt-nitrogen (NO2-N) 1 0.004-0.1 mg/l
Nitritt (NO2) 1 0.004-0.1 mg/l

Nitritt og Nitritt-N i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde

Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat+Nitritt - nitrogen 1 0.006-1.0 mg/l

Nitritt+Nitrat-N i vann

Analyseinfo

Pris: 365 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 10%
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde

Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 1 1-100 mg/l

Klorid (Cl-) i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 100 ml PE
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 10%
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde

Komponent: Rapporteringsgrense:
KOF-Cr 50 mg/l

Kjemisk oksygenbehov (KOF-Cr) i saltvann

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske m/H2SO4
Metode: ISO 15705
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 0.5 mg/l
Mg, magnesium 0.3 mg/l
Na, natrium 0.3 mg/l
K, kalium 0.05 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.5 mg/l
Klorid (Cl-) 0.5 mg/l
Nitrat (NO3) 0.1 mg/l
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0.03 mg/l
ANC 30 µekv/L

ANC (Syrenøytraliserende kapasitet) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ANC er beregnet på bakgrunn av mengde Ca, Mg, Na, K, SO4, NO3 og Cl
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklofenak 0.05 µg/l
Sulfamethoxazole 0.05 µg/l

Legemidler i vann (diklofenak, venlafaksin, sulfametoksazol)

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: DIN 38407-F47: 2017-07
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
17-beta Estradiol 0.00003 µg/l

17-beta Estradiol i drikkevann iht. Drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 8.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Glass
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: Coventry
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrifikasjonshemming ved 20% 10 %

Nitrifikasjonshemming 20% - 1 punkt i vann

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9509 mod, Reflab method 3:2004, ISO 10523, DS/ISO 15923-1:2013, DS/ISO 15923-1:2013+DS 224:1975,MOD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Turbiditet 1 1-1000 FNU

Turbiditet i urent vann

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml toppfylt
Emballasje: 500 ml PET flaske
Metode: NS-EN ISO 7027-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
pH, turb, ledningsevne, alkalinitet og fargetall kan utføres på en toppfylt flaske 500 mL PET.
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak. Oppbevares mørkt og kjølig. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager.
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann, avløpsvann og sjøvann
Måleområde

Komponent: Rapporteringsgrense:
Iohexol 0.05 µg/l

Iohexol i vann

Analyseinfo

Pris: 3.795 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast/glass
Metode: PI-MA-M 02-031:2022-03
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA