Packages: 201
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 90 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fargetall 2 mg Pt/l

Fargetall

Analyseinfo

Pris: 125 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 7887, metode C
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
For grunnvannsprøver med høyt innhold av Fe bør analyse utføres innen 5 minutter
Måleusikkerhet: 2-10 mg Pt/l: 25%, 10-250 mg Pt/l: 15%
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hardhet 0.00020 mmol/L

Hardhet

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: beregnes etter analyserte verdier av Ca og Mg
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Radon-222 5 Bq/l

Radon-222

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 300 ml
Emballasje: Spesialflaske 300ml, kontakt ALS
Mørk glass kan benyttes unntaksvis
Metode: CSN 757624, kap.6
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Instruks: Toppfylles og påføres prøvetakingstidspunkt
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, aktivt 0.03 mg/l

Klor, bundet i vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, total 0.05 mg/l

Klor, total

Analyseinfo

Pris: 90 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammoniakk (NH3) 0.010 mg/l

Ammoniakk (NH3) i vann DK

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Basert på ISO 11732, ISO 13395
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Anioniske tensider (overflateaktive stoffer) 0.020 mg/l

Anioniske tensider (overflateaktive stoffer) i vann PR

Analyseinfo

Pris: 840 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: Glass
Metode: EN 903, SM 5540 C
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Måleusikkerhet 20-69% avhenging av konsentrasjonen
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bikarbonat mg/l
Karbonat mg/l
Karbondioksid, fritt mg/l
Alkalinitet mg/l
Aciditet mg/l

Bikarbonat (HCO3-) i vann PR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bikarbonat mg/l
Karbonat mg/l
Karbondioksid, fritt mg/l
Alkalinitet mg/l
Aciditet mg/l

Karbonat (CO3) i vann PR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
BOF-5 1 mg/l

BOF-5 (Biologisk oksygenforbruk) PR

Analyseinfo

Pris: 380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
BOF-7 1 mg/l

BOF-7 (Biologisk oksygenforbruk) PR

Analyseinfo

Pris: 380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
BOF-20 1 mg/l

BOF-20 (Biologisk oksygenforbruk) PR

Analyseinfo

Pris: 380 NOK / prøve
Standard analysetid: 21 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromat (BrO3-) 0.005 mg/l

Bromat i vann

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDA og NaOH
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 0.5 mg/l

Bromid i vann CZ

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid fri 0.005 mg/l
Cyanid fri 0.005 mg/l

Cyanid fri (lett tilgjengelig) i vann PR

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: PE konservert med NaOH
Metode: ISO 6703-2, ISO 14403-2, SM 4500-CN
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for konservering med NaOH av vannprøve for cyanidanalyse:
INSTRUKS CYANID
Anmerkninger: Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid total 5 µg/l

Cyanid totalt i vann PR

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: PE konservert med NaOH
Metode: CSN 757415
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for konservering med NaOH av vannprøve for cyanidanalyse:
INSTRUKS CYANID
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
DOC 1 0,15-200 mg/l

DOC i vann

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EN 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenolindeks 0.005 mg/l

Fenolindeks (fenoltall) i vann

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Konservert glassflaske med CuSO4 + H3PO4
Metode: ISO 6439
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 0.2 mg/l

Fluorid (F-) i vann PR

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat-fosfor (PO4-P) 1 1 µg/l

Fosfat-P i vann DK

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense

Komponent: Rapporteringsgrense:
Gløderest (550°C) 1 2 mg/l

Gløderest i vann

Analyseinfo

Pris: 170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 207
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Kjent prøvevolum filtreres, filter tørkes ved 105 grader. Glødes ved 550 grader.
Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogensulfid (H2S) 0.05 mg/l

Hydrogensulfid (H2S) i vann

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddler sinkacetat
Metode: CSN 830520, CSN 830530
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bikarbonat mg/l
Karbonat mg/l
Karbondioksid, fritt mg/l
Alkalinitet mg/l
Aciditet mg/l

Karbondioksid, fritt PR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9963-1, CSN 757373
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Toppfylles
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Karbondioksid, aggresivt PR

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: 100 ml PE + Spesialflaske 250ml med CaCO3
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Toppfylles
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kationiske tensider (overflateaktive stoffer) 0.25 mg/l

Kationiske tensider (overflateaktive stoffer) i vann

Analyseinfo

Pris: 840 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, spektrofotometri
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, fri 0,01 mg/l

Klor, fri i vann

Analyseinfo

Pris: 90 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er svært tidssensitiv og må gjøres så raskt som mulig
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 1 mg/l

Klorid (Cl-) i vann PR

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromat (BrO3-) 5 µg/l
Kloritt 10 µg/l
Klorat 10 µg/l

Kloritt, klorat, bromat (oksyhalider) i vann

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDA og NaOH
Metode: ISO 10304-4, ISO 15061
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorofyll-A 1 0.30 µg/l

Klorofyll-A i ferskvann

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Mørk
Metode: mod.DS 2201 (NS 4767)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Glassfiberfilter GF/C med porestørrelse 0.7µm i forkant
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Klorofyll ekstraheres med etanol (alternativt metanol iht NS4767) og måles spektrofotometrisk ved 665nm og 750nm

Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorofyll-A 1 0.30 µg/l

Klorofyll-A i saltvann

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Mørk
Metode: mod.DS 2201 (NS 4767)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Glassfiberfilter GF/F med porestørrelse 0.7µm i forkant
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Klorofyll ekstraheres med etanol (alternativt metanol iht NS4767) og måles spektrofotometrisk ved 665nm og 750nm

Komponent: Rapporteringsgrense:
KOF-Cr 5 mg/l

KOF-Cr

Analyseinfo

Pris: 260 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15705
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
KOF-Mn 0.50 mg/l

KOF-Mn

Analyseinfo

Pris: 230 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Basert på ISO 8467, Z1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ledningsevne (konduktivitet) 0.1 mS/m

Ledningsevne/konduktivitet i vann.

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 7888
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat (NO3) 1 30 µg/l

Nitrat (NO3) i rent vann DK

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 222 + DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat+Nitritt - nitrogen 1 0.5 µg/l

Nitrat-N og nitritt-N i vann DK

Analyseinfo

Pris: 225 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Metode: DS 222 + DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat+Nitritt 0,004 mg/l

Nitrat + Nitritt i vann DK

Analyseinfo

Pris: 225 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Metode: DS 222 + DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 1 6 µg/l

Nitrat-N i rent vann DK

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 222 + DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 1 4 µg/l

Nitritt (NO2) i vann DK

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 222
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt-nitrogen (NO2-N) 1 2 µg/l

Nitritt-N i rent vann DK

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 222
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, Kjeldahl 0.50 mg/l

Nitrogen, Kjeldahl i vann

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: Konservert PE flaske med H2SO4
Metode: EN 25663, ISO 7150-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nonioniske tensider (overflateaktive stoffer) 0.20 mg/l

Nonioniske tensider (overflateaktive stoffer) i vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 7875-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
O, Oksygen 1 0.1 mg/l

Oksygen i vann

Analyseinfo

Pris: 840 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 2 flasker a 200 ml
Emballasje: Glass, mørk, med spesialkork
Metode: DS 2205
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av vannprøver for analyse av Oksygen:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Prøven må konserveres så fort som mulig i felt
Les på denne linken!: PRØVETAKINGSINSTRUKS
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Permanganattall (beregning fra KOF-Mn) 1 2.0 mg KMnO4/l

Permanganattall (beregning fra KOF-Mn) i vann

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EN 8467
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Permanganattallet beregnes som 3,95 * analysert mengde KOF-Mn
Komponent: Rapporteringsgrense:
1 4-10

pH i vann

Analyseinfo

Pris: 125 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: NS-EN ISO 10523:2012
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Måleusikkerhet +/- 0.2 pH-enheter
pH i sjøvann utføres ihht til intern metode basert på NS-EN ISO 10523:2012
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde pH 4-10. Akkreditert for rentvann, sjøvann, bassengvann og avløpsvann
Komponent: Rapporteringsgrense:

Redokspotensial

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: DIN 38404-C6
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 5 mg/l

Sulfat (SO4), høy LOR i vann

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 0.06 mg/l

Sulfat (SO4), lav LOR i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 20 mg/l

Sulfat (SO4), gravimetrisk i vann

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: Gravimetrisk iht CSN 038526
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat-S (SO42-S) 1.7 mg/l

Sulfat-S (SO4-S) i vann

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfid (S2-) 0.05 mg/l

Sulfid (S2-) i vann

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddler sinkacetat
Metode: CSN 830520, CSN 830530
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfitt (SO3) 5 mg/l

Sulfitt (SO3) i vann

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDTA
Metode: Iodometrisk titrering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Suspendert stoff 1 5 mg/l

Suspendert stoff iht NS 4733

Analyseinfo

Pris: 160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: NS 4733
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak
Lab: ALS Oslo

1 Rapporteringsgrense iht standard NS 4733. 1 mg/l kan oppnås ved større prøvevolum. Avhenger også av prøvens egenskaper.
Komponent: Rapporteringsgrense:
Svoveldioksid (SO2) 10 mg/l

Svoveldioksid (SO2) i vann

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Intern metode, titrering med NaOH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Syrekapasitet (titr.) 0.150 mmol/l

Syrekapasitet (titr.)

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 757372
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
C-total (karbon total) 0,5 mg/l

TC (totalt karbon) i vann

Analyseinfo

Pris: 240 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EN 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tetthet 0.010 g/ml

Tetthet/densitet i vann

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Gravimetrisk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Thiocyanat 0.50 mg/l

Thiocyanat i vann

Analyseinfo

Pris: 700 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: Intern metode, spektrofotometrisk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Thiosulfat 5.0 mg/l

Thiosulfat i vann

Analyseinfo

Pris: 490 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, jodometrisk titrering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TIC (totalt uorganisk karbon) 0.50 mg/l

TIC (totalt uorganisk karbon) i vann

Analyseinfo

Pris: 240 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EN 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 0,5 mg/l

TOC (totalt organisk karbon) i vann

Analyseinfo

Pris: 260 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EN 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Totalt løst stoff (TDS) 10 mg/l

Totalt løst stoff

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: Basert på CSN 757346, CSN 757347, EN 16192. Filterstørrelse 1,5 µm
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Turbiditet 0.02 FNU

Turbiditet

Analyseinfo

Pris: 125 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: NS-EN ISO 7027-1 (2016)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerheter:
0,02 - 1 FNU : 20%,
1-1000 FNU: 15%
Måleområde 0.02-1000 FNU
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Total tørrstoff (Suspendert stoff + Løst stoff) 10 mg/l

Tørrstoff i vann, Total stoff Suspendert + Løst

Analyseinfo

Pris: 170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: EN 872 (Suspendert stoff), EN 16192 (Løst stoff)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
UV-transmisjon 254nm 1 98-10 %
UV-absorbans 1 0.01-1.00 abs/cm

UV-transmisjon (254 nm) i vann

Analyseinfo

Pris: 90 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: NS 9462
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Endotoksiner 0.06 I.E./ml

Endotoksiner i vann

Analyseinfo

Pris: 1.375 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Pharm.Eur.Num. 2.6.14
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
0.1 µg/l

Mikrocystin i vann

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: HPLC-UV
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrifikasjonshemming ved 20%

Nitrifikasjonshemming, 1-punkts i vann DK

Analyseinfo

Pris: 3.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: modifisert ISO 9509 + Reflab metode 3:2004
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrifikasjonshemming ved 20%
Nitrifikasjonshemming ved 50%

Nitrifikasjonshemming, 2-punkts i vann DK

Analyseinfo

Pris: 3.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: modifisert ISO 9509 + Reflab metode 3:2004
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrifikasjonshemming ved 5%
Nitrifikasjonshemming ved 10%
Nitrifikasjonshemming ved 20%
Nitrifikasjonshemming ved 40%
Nitrifikasjonshemming ved 50%

Nitrifikasjonshemming, 5-punkts i vann DK

Analyseinfo

Pris: 5.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: modifisert ISO 9509 + Reflab metode 3:2004
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Humuspartikler 1 mg/l

Humuspartikler i vann

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: CSN 75 7536
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sitronsyre 20 mg/l

Sitronsyre i vann PR

Analyseinfo

Pris: 940 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Kapillær isotakoforese
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzalkoniumklorid C12
Benzalkoniumklorid C14
Benzalkoniumklorid C16

Benzalkoniumklorid (BAC) i vann GB

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
C10-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C11-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C12-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C13-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C14-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l

LAS (lineære alkylbensensulfonater (surfaktanter)) i vann

Analyseinfo

Pris: 3.940 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, HPLC-FLD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 17%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Urea 0.025 mg/l

Urea i vann

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11732 (E23)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium-N + Ammoniakk-N 0,003 mg/l

Ammonium-N + Ammoniakk-N i vann DK

Analyseinfo

Pris: 160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 10%
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat (NO3) 1 30 µg/l

Nitrat (NO3) i urent vann DK

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 222 + DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat+Nitritt - nitrogen 1 0.5 µg/l

Nitrat-N og nitritt-N i saltvann DK

Analyseinfo

Pris: 225 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Metode: DS 222 + DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 1 6 µg/l

Nitrat-N i urent vann DK

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 222 + DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 1 0,5 µg/l

Nitrat-N i saltvann DK

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 222 + DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 1 2 µg/l

Nitritt i urent vann DK

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 222
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 1 2 µg/l

Nitritt i saltvann DK

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 222
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat (PO43-) 2 µg/l

Fosfat (PO43-) i rent vann SR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat (PO43-) 2 µg/l

Fosfat (PO43-) i avløpsvann SR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Utseende i vann

Analyseinfo

Pris: 50 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Metode: NS-EN 1622 (mod)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Geosmin 1 1 ng/l
Metyl isoborneol 1 2 ng/l

Geosmin og Metyl isoborneol i vann

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glassflaske konservert med askorbinsyre
Anmerkninger:
1 Oppgitte rapporteringsgrenser er gjeldende dersom egnede flasker blir brukt
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, total 0,10 mg/l

Nitrogen, total i vann (N-total) PR

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium (NH4) 1 0,004 mg/l

Ammonium + Ammoniakk i vann DK

Analyseinfo

Pris: 160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alkalinitet (titr.) 0,05 mmol/L

Alkalinitet i vann, Alkalitet DK

Analyseinfo

Pris: 160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glødetap, LOI (550°C) 10 mg/l

Glødetap i vann, LOI (550°C)

Analyseinfo

Pris: 170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Natriumhydroksid 0,10 %

Natriumhydroksid i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Titrering
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
UV-320 0,10 µg/l
UV-327 0,10 µg/l
UV-328 0,10 µg/l
UV-350 0,10 µg/l

UV-stoffer i vann

Analyseinfo

Pris: 4.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC/MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er beregnet for rent vann. Ved urent vann kan rapporteringsgrensen bli forhøyet.
Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salinitet

Salinitet

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat (PO43-) 2 µg/l

Fosfat-P i vann SR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat (PO43-) 2 µg/l

Ortofosfat-P i vann SR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorat 10 µg/l

Klorat i vann

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDA og NaOH
Metode: ISO 10304-4, ISO 15061
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom
Smak Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt og smak i drikkevann og råvann SR

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Natriumhydroksid 0,10 %

NaOH i vann, lutbestemmelse

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Titrering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 3,80%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, organisk mg/l

Totalt organisk nitrogen i vann DK

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat (PO43-) 2 µg/l

Fosfat-P filtrert i vann SR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
KOF-Cr 5 mg/l

KOF i sjøvann

Analyseinfo

Pris: 260 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: CSN ISO 6060
Anmerkninger: Metoden kan brukes på mange andre "vanskelige" matrikser der vanlig vannmetode ikke er brukbar.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Inndampingsrest 20 mg/l

Inndampingsrest, vann

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 204:1980
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:

ANC (Syrenøytraliserende kapasitet) PR

Analyseinfo

Pris: 700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Anmerkninger: ANC er beregnet på bakgrunn av mengde Ca, Mg, Na, K, SO4, NO3 og Cl
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanat 0.5 mg/l

Cyanat i vann

Analyseinfo

Pris: 460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Spektrofotometrisk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei