Packages: 264
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fargetall 1 2-250 mg Pt/l

Fargetall

Analyseinfo

Pris: 170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: NS-EN ISO 7887
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 5 virkedager etter prøveuttak
For grunnvannsprøver med høyt innhold av Fe bør analyse utføres innen 5 minutter
Måleusikkerhet 15%
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann og sjøvann
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hardhet 0.0015 mmol/L
Kalsium hardhet 0.0013 mmol/L
Magnesium hardhet 0.02 mmol/L
Hardhet som CaCO3 0.15 mg CaCO3/L
Ca, kalsium 0.05 mg/l
Mg, magnesium 0.003 mg/l

Hardhet

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 100 ml PE
Metode: beregnes etter analyserte verdier av Ca og Mg
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Radon-222 5 Bq/l

Radon-222

Analyseinfo

Pris: 660 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 300 ml
Emballasje: Spesialflaske 300ml, kontakt ALS
Mørk glass kan benyttes unntaksvis
Metode: CSN 757624, kap.6
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles og påføres prøvetakingstidspunkt
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, aktivt 0.03 mg/l

Klor, bundet i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, total 0.05 mg/l

Klor, total

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammoniakk (NH3) 0.003 mg/l
pH 0.1 pH

Ammoniakk (NH3) i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Basert på ISO 11732, ISO 13395
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Anioniske tensider (overflateaktive stoffer) 0.020 mg/l

Anioniske tensider (overflateaktive stoffer) i vann

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml mørkt glass
Metode: EN 903, SM 5540 C
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Måleusikkerhet 20-69% avhenging av konsentrasjonen
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bikarbonat mg/l
Karbonat mg/l
Karbondioksid, fritt mg/l
Alkalinitet mg/l
Aciditet mg/l

Bikarbonat (HCO3-) i vann

Analyseinfo

Pris: 240 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bikarbonat mg/l
Karbonat mg/l
Karbondioksid, fritt mg/l
Alkalinitet mg/l
Aciditet mg/l

Karbonat (CO3) i vann

Analyseinfo

Pris: 240 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
BOF-5 1 mg/l

BOF-5 (Biologisk oksygenforbruk)

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
BOF-7 1 mg/l

BOF-7 (Biologisk oksygenforbruk)

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
BOF-20 1 mg/l

BOF-20 (Biologisk oksygenforbruk)

Analyseinfo

Pris: 460 NOK / prøve
Standard analysetid: 21 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromat (BrO3-) 0.005 mg/l

Bromat i vann

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDA og NaOH
Metode: ISO 1899-1, ISO 1899-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 0.5 mg/l

Bromid i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid fri 0.005 mg/l
Cyanid fri 0.005 mg/l

Cyanid fri (lett tilgjengelig) i vann

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: PE konservert med NaOH
Metode: ISO 6703-2, ISO 14403-2, SM 4500-CN
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for konservering med NaOH av vannprøve for cyanidanalyse:
INSTRUKS CYANID
Anmerkninger: Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid total 5 µg/l

Cyanid totalt i vann

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: PE konservert med NaOH
Metode: CSN 757415
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for konservering med NaOH av vannprøve for cyanidanalyse:
INSTRUKS CYANID
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
DOC 1 0.1-200 mg/l

DOC i vann

Analyseinfo

Pris: 370 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: NS-EN ISO 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Metoden er akkreditert for rent vann og skittent vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenolindeks 0.005 mg/l

Fenolindeks (fenoltall) i vann

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Konservert glassflaske med CuSO4 + H3PO4
Metode: ISO 6439
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gløderest (550°C) 1 1 mg/l

Gløderest (ROI) i vann

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 207
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Kjent prøvevolum filtreres, filter tørkes ved 105 grader. Glødes ved 550 grader.
Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogensulfid (H2S) 0.05 mg/l

Hydrogensulfid (H2S) i vann

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddler sinkacetat
Metode: CSN 830520, CSN 830530
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bikarbonat mg/l
Karbonat mg/l
Karbondioksid, fritt mg/l
Alkalinitet mg/l
Aciditet mg/l

Karbondioksid, fritt

Analyseinfo

Pris: 240 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9963-1, CSN 757373
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Toppfylles
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Karbondioksid, aggresivt

Analyseinfo

Pris: 240 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: 100 ml PE + Spesialflaske 250ml med CaCO3
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Toppfylles
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kationiske tensider (overflateaktive stoffer) 0.25 mg/l

Kationiske tensider (overflateaktive stoffer) i vann

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 150 ml
Emballasje: 250 ml mørkt glass
Metode: Intern metode, spektrofotometri
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, fri 0,01 mg/l

Klor, fri i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er svært tidssensitiv og må gjøres så raskt som mulig
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromat (BrO3-) 5 µg/l
Kloritt 10 µg/l
Klorat 10 µg/l

Kloritt, klorat, bromat (oksyhalider) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDA og NaOH
Metode: ISO 10304-4, ISO 15061
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorofyll-A 1 0.30 µg/l

Klorofyll-A i ferskvann

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Mørk
Metode: mod.DS 2201 (NS 4767)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Glassfiberfilter GF/C med porestørrelse 1.2µm i forkant
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Klorofyll ekstraheres med etanol (alternativt metanol iht NS4767) og måles spektrofotometrisk ved 665nm og 750nm

Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorofyll-A 1 0.30 µg/l

Klorofyll-A i saltvann

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Mørk
Metode: mod.DS 2201 (NS 4767)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Glassfiberfilter GF/F med porestørrelse 0.7µm i forkant
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Klorofyll ekstraheres med etanol (alternativt metanol iht NS4767) og måles spektrofotometrisk ved 665nm og 750nm

Komponent: Rapporteringsgrense:
KOF-Cr 5 mg/l

KOF-Cr

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 15705
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
KOF-Mn 0.50 mg/l

KOF-Mn

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Basert på ISO 8467, Z1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ledningsevne (konduktivitet) 1 0.1-5000 mS/m

Ledningsevne/konduktivitet i vann

Analyseinfo

Pris: 170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 7888
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, avløpsvann og sjøvann
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, Kjeldahl 0.50 mg/l

Nitrogen, Kjeldahl i vann

Analyseinfo

Pris: 570 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: EN 25663, ISO 7150-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nonioniske tensider (overflateaktive stoffer) 0.20 mg/l

Nonioniske tensider (overflateaktive stoffer) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: 250 ml mørkt glass
Metode: ISO 7875-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
O, Oksygen 1 0.1 mg/l

Oksygen i vann

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 2 flasker a 200 ml
Emballasje: Glass, mørk, med spesialkork
Metode: DS 2205
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av vannprøver for analyse av Oksygen:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Prøven må konserveres så fort som mulig i felt
Oksygen er tidssensitivt og bør analyseres innen 3 dager etter prøvetaking. Unngå levering torsdag og fredag, og unngå forsendelse over helgen.
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
1 4-10

pH i vann

Analyseinfo

Pris: 170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: NS-EN ISO 10523
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Måleusikkerhet +/- 0.2 pH-enheter
pH i sjøvann utføres ihht til intern metode basert på NS-EN ISO 10523
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde pH 4-10. Akkreditert for rentvann, sjøvann, bassengvann og avløpsvann
Komponent: Rapporteringsgrense:

Redokspotensial

Analyseinfo

Pris: 280 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: DIN 38404-C6
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 5 mg/l

Sulfat (SO4), høy LOR i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 0.06 mg/l

Sulfat (SO4), lav LOR i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 20 mg/l

Sulfat (SO4), gravimetrisk i vann

Analyseinfo

Pris: 360 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Gravimetrisk iht CSN 038526
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat-S (SO42-S) 1.7 mg/l

Sulfat-S (SO4-S) i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfid (S2-) 0.05 mg/l

Sulfid (S2-) i vann

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddler sinkacetat
Metode: CSN 830520, CSN 830530
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoden krever egen konservert flaske og bør gjøres i felt. Dersom prøvedeling og konservering må uføres ved mottak på lab må tilleggskostnader tilkomme i henhold til prisliste.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfitt (SO3) 5 mg/l

Sulfitt (SO3) i vann

Analyseinfo

Pris: 610 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDTA
Metode: Iodometrisk titrering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Suspendert stoff 1 5-1000 mg/l

Suspendert stoff i vann i hht. NS EN 872

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Gjennomsiktig PET flaske
Metode: NS EN 872
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 13%
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak
Prøven må ikke fryses etter prøveuttak da dette påvirker akkrediteringsstatusen til prøven
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann, avløpsvann og sjøvann
Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjøvann, badebassengvann og avløpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert med GF/A filter, porestørrelse 1.6µm fra Dispolab.

Komponent: Rapporteringsgrense:
Svoveldioksid (SO2) 10 mg/l

Svoveldioksid (SO2) i vann

Analyseinfo

Pris: 570 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Intern metode, titrering med NaOH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Syrekapasitet (titr.) 0.150 mmol/l

Syrekapasitet (titr.)

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 757372
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
C-total (karbon total) 0,5 mg/l

TC (totalt karbon) i vann

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: EN 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tetthet 0.010 g/ml

Tetthet/densitet i vann

Analyseinfo

Pris: 460 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Gravimetrisk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Thiocyanat 0.50 mg/l

Thiocyanat i vann

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Intern metode, spektrofotometrisk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Thiosulfat 5.0 mg/l

Thiosulfat i vann

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, jodometrisk titrering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TIC (totalt uorganisk karbon) 0.50 mg/l

TIC (totalt uorganisk karbon) i vann

Analyseinfo

Pris: 280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: EN 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 1 0.1-200 mg/l

TOC (totalt organisk karbon) i vann

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: NS-EN ISO 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Metoden er akkreditert for rent vann og skittent vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Totalt løst stoff (TDS) 10 mg/l

Totalt løst stoff

Analyseinfo

Pris: 270 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: Basert på CSN 757346, CSN 757347, EN 16192. Filterstørrelse 1,5 µm
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Turbiditet 1 0.1-100 FNU

Turbiditet i vann

Analyseinfo

Pris: 170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: NS-EN ISO 7027-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14%
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann, avløpsvann og sjøvann
Komponent: Rapporteringsgrense:
Total tørrstoff (Suspendert stoff + Løst stoff) 10 mg/l

Tørrstoff i vann, Total stoff Suspendert + Løst

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: EN 872 (Suspendert stoff), EN 16192 (Løst stoff)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
UV-transmisjon 254nm 1 100-10 %
UV-absorbans 1 0.01-1.00 abs/cm

UV-transmisjon (254 nm) i vann

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: NS 9462
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Metoden er akkreditert for rent vann og bassengvann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Endotoksiner 0.06 I.E./ml

Endotoksiner i vann

Analyseinfo

Pris: 1.540 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Pharm.Eur.Num. 2.6.14
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
0.1 µg/l

Mikrocystin-LR ved HPLC-UV-S, i vann

Analyseinfo

Pris: 2.140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: HPLC-UV
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrifikasjonshemming ved 20%

Nitrifikasjonshemming, 1-punkts i vann

Analyseinfo

Pris: 3.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: modifisert ISO 9509 + Reflab metode 3:2004
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrifikasjonshemming ved 20%
Nitrifikasjonshemming ved 50%

Nitrifikasjonshemming, 2-punkts i vann

Analyseinfo

Pris: 4.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: modifisert ISO 9509 + Reflab metode 3:2004
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrifikasjonshemming ved 5%
Nitrifikasjonshemming ved 10%
Nitrifikasjonshemming ved 20%
Nitrifikasjonshemming ved 40%
Nitrifikasjonshemming ved 50%

Nitrifikasjonshemming, 5-punkts i vann

Analyseinfo

Pris: 6.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: modifisert ISO 9509 + Reflab metode 3:2004
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Humuspartikler 1 mg/l

Humuspartikler i vann

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: CSN 75 7536
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sitronsyre 20 mg/l

Sitronsyre i vann

Analyseinfo

Pris: 1.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Kapillær isotakoforese
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzalkoniumklorid C12
Benzalkoniumklorid C14
Benzalkoniumklorid C16

Benzalkoniumklorid (BAC) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
C10-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C11-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C12-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C13-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l
C14-Alkyl-benzensulfonat 0.0050 mg/l

LAS (lineære alkylbensensulfonater (surfaktanter)) i vann

Analyseinfo

Pris: 4.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, HPLC-FLD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 17%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Urea 0.025 mg/l

Urea i vann

Analyseinfo

Pris: 2.140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11732 (E23)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat+Nitritt - nitrogen 1 0.5 mg/l

Nitrat-N og nitritt-N i saltvann

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 1 0.5 mg/l

Nitrat-N i saltvann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: DS 223, automatisert bestemmelse + DS/ISO 15923
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 1 2 µg/l

Nitritt i saltvann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: DS 222
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Utseende i vann

Analyseinfo

Pris: 110 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Metode: NS-EN 1622 (mod)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Geosmin 1 1 ng/l
Metyl isoborneol 1 2 ng/l

Geosmin og Metyl isoborneol i vann

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glassflaske konservert med askorbinsyre
Anmerkninger:
1 Oppgitte rapporteringsgrenser er gjeldende dersom egnede flasker blir brukt
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium (NH4) 1 0.004 mg/l

Ammonium + Ammoniakk i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alkalinitet (titr.) 0.05 mmol/L

Alkalinitet (titr.) i vann

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 9963-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glødetap, LOI (550°C) 10 mg/l

Glødetap i vann, LOI (550°C)

Analyseinfo

Pris: 210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Natriumhydroksid 0,10 %

Natriumhydroksid i vann

Analyseinfo

Pris: 270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Titrering
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
UV-320 0,10 µg/l
UV-327 0,10 µg/l
UV-328 0,10 µg/l
UV-350 0,10 µg/l

UV-stoffer i vann

Analyseinfo

Pris: 4.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC/MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er beregnet for rent vann. Ved urent vann kan rapporteringsgrensen bli forhøyet.
Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salinitet

Salinitet

Analyseinfo

Pris: 280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat (PO43-) 1 0.004-1.0 mg/l

Ortofosfat-P i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: NS-EN ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann, avløpsvann og sjøvann
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kloritt 0.01 mg/l
Klorat 0.01 mg/l
Sum kloritt og klorat 0.02 mg/l

Klorat og kloritt i vann

Analyseinfo

Pris: 850 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Spesialflaske med konserveringsmiddel EDA og NaOH
Metode: ISO 10304-4, ISO 15061
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom
Smak Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt og smak i drikkevann og råvann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Natriumhydroksid 0,10 %

NaOH i vann, lutbestemmelse

Analyseinfo

Pris: 260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Titrering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 3,80%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, organisk mg/l
Nitrogen, total mg/l
Nitrat+Nitritt - nitrogen mg/l
Ammonium-N + Ammoniakk-N mg/l

Totalt organisk nitrogen, totalt nitrogen, nitrat+nitrat-N-filt og ammonium+ammoniakk-N-filt, i vann

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
KOF-Cr 5 mg/l

KOF i sjøvann

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 40 ml
Emballasje: Konservert PE flaske med H2SO4
Metode: CSN ISO 6060
Anmerkninger: Metoden kan brukes på mange andre "vanskelige" matrikser der vanlig vannmetode ikke er brukbar.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Inndampingsrest 20 mg/l

Inndampningsrest

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: DS 204:1980
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanat 0.5 mg/l

Cyanat i vann

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Spektrofotometrisk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hardhet 0.1 °dH
Ca, kalsium 200 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l

Hardhet i avløpsvann (uten oppslutting)

Analyseinfo

Pris: 390 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: beregnes etter analyserte verdier av Ca og Mg
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hardhet 0.1 °dH
Ca, kalsium 200 µg/l
Mg, magnesium 200 µg/l

Hardhet i avløpsvann etter oppslutting

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: beregnes etter analyserte verdier av Ca og Mg
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium nitrogen (NH4-N) 3 µg/l

Ammonium-N i vann µg/L

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: Bestemmelse av ammonium eller ammoniumnitrogen i vann, metode: DS / ISO 15923-1: 2013 + DS 224: 1975, MOD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Langelier Indeks

Langelier indeks i vann

Analyseinfo

Pris: 1.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Bestemmelse av CaCO3-metning ved beregning av pH-metningsverdi i henhold til Strohecker og Langelier. DIN 38404-C10 R2.
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, total 0.10 mg/l

Nitrogen, total i vann (N-total)

Analyseinfo

Pris: 360 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: DS/ISO 11905-1:1998
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium-N + Ammoniakk-N 1 0.003 mg/l

Ammonium-N + Ammoniakk-N i sjøvann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat (PO43-) 2 µg/l

Fosfat (PO43-) i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat-fosfor (PO4-P) 1 1 µg/l

Fosfat-P i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
1 LOD
Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 0.5 mg/l

Sulfat (SO4), i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: DS/ISO 15923
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 0.2 mg/l

Fluorid (F-) i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyse for COVID-19: SARS-Co-V-2 i avløpsvann, kvantitativ

Analyseinfo

Pris: 4.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: 500 ml PE
Metode: Kvantifisering av SARS-CoV-2 ved digital PCR
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak og maks 72 timer.
Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyse for COVID-19: SARS-Co-V-2 i avløpsvann, kvalitativ

Analyseinfo

Pris: 2.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: 500 ml PE
Metode: Deteksjon av SARS-CoV-2 ved Real-Time PCR
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak og maks 72 timer.
Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat (NO3) 10 µg/l

Nitrat i saltvann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: DS 222 + DS 223
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
cis-klordan 0.01 µg/l
trans-Klordan 0.01 µg/l

Klordan i vann

Analyseinfo

Pris: 2.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Totalt løst stoff (TDS) 10 mg/l

Totalt oppløste faste stoffer (180 °C) ved gravimetri

Analyseinfo

Pris: 270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 1 0.006-1.0 mg/l
Nitrat (NO3) 1 0.006-1.0 mg/l

Nitrat og Nitrat-N i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
4 dager dersom prøven filtreres i felt, 1 mnd. dersom prøven fryses
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde

Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt-nitrogen (NO2-N) 1 0.004-0.1 mg/l
Nitritt (NO2) 1 0.004-0.1 mg/l

Nitritt og Nitritt-N i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde

Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat+Nitritt - nitrogen 1 0.006-1.0 mg/l

Nitritt+Nitrat-N i vann

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 10%
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde

Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 1 1-100 mg/l

Klorid (Cl-) i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 10%
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ortofosfat-P 1 0.004-0.1 mg/l
Ortofosfat 1 0.004-0.1 mg/l

Ortofosfat og Ortofosfat-P filtrert i vann

Analyseinfo

Pris: 290 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, avløpsvann og sjøvann
Måleområde

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 0.5 mg/l
Mg, magnesium 0.3 mg/l
Na, natrium 0.3 mg/l
K, kalium 0.05 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.5 mg/l
Klorid (Cl-) 0.5 mg/l
Nitrat (NO3) 0.1 mg/l
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0.03 mg/l
ANC 30 µekv/L

ANC (Syrenøytraliserende kapasitet) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ANC er beregnet på bakgrunn av mengde Ca, Mg, Na, K, SO4, NO3 og Cl
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklofenak 0.05 µg/l
Sulfamethoxazole 0.05 µg/l

Legemidler i vann (diklofenak, venlafaksin, sulfametoksazol)

Analyseinfo

Pris: 3.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: DIN 38407-F47: 2017-07
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
17-beta Estradiol 0.00003 µg/l

17-beta Estradiol i drikkevann iht. Drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 7.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Glass
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: Coventry