Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.25 µg totalt

Cr(VI) på filter

Analyseinfo

Pris: 790 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Metode: EPA 425, ISO 16740
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ