Anaerobe sporer

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Mikrobiologi
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg