Krepsdyr, kvantitativ ELISA

Komponent: Rapporteringsgrense:
Krepsdyr (Crustacean) 0,05 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: ELISA
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Hvis andre analyser skal utføres utenom allergentest, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Ved analyse av svabere kan andre rapporteringsgrenser forekomme
Lab: GBA-FOOD