Soya, kvalitativ PCR

Komponent: Rapporteringsgrense:
Soya 0,1 %

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: PCR
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela