F-13 brus, Mineraler, sporelementer og toksiske metaller i mineralvann/brus

Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 0.5 µg/l
As, arsen 0.5 µg/l
Cr, krom 2 µg/l
Mn, mangan 5 µg/l
Zn, sink 20 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Cu, kobber 5 µg/l
Ni, nikkel 2 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
Mo, molybden 1 µg/l
Fe, jern 50 µg/l
Se, selen 5 µg/l
Al, aluminium 50 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
K, kalium 100 µg/l
Mg, magnesium 50 µg/l
Na, natrium 200 µg/l
S, svovel 500 µg/l
P, fosfor 100 µg/l
V, vanadium 0.5 µg/l

Analyseinfo

Pris: 2.375 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå