Aerobe mikroogranismer på Dipslide ved 35 grader

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerob Dipslide 35 grader per slide

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Mikrobiologi
Emballasje: Dipslide
Metode: LABslide
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg