Kimtall [Kimtall] i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 10 CFU/g

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Se aerobe mikroorganismer