Rensing av næringsmidler < 0.5 kg

Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Prøvepreparering
Ekspress: ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve