Vitamin B9 (folat/folinsyre)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B9 (Folat/folinsyre) 0.02 µg/g

Analyseinfo

Pris: 1.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, brytningsindeks
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK