Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Komponent: Rapporteringsgrense:
Acephate 0.01 mg/kg
Azinphos-ethyl 0.02 mg/kg
Azinphos-methyl 0.05 mg/kg
Bromophos 0.01 mg/kg
Bromophos-ethyl 0.05 mg/kg
Cadusafos 0.01 mg/kg
Carbophenothion 0.01 mg/kg
Klorfenvinfos 0.02 mg/kg
Chlorpyrifos-methyl 0.01 mg/kg
Chlorthion 0.05 mg/kg
Diazinon 0.01 mg/kg
Dichlorvos 0.01 mg/kg
Dicrotophos 0.05 mg/kg
Dimethoate 0.02 mg/kg
Ethion 0.01 mg/kg
Ethoprophos 0.02 mg/kg
Etrimfos 0.01 mg/kg
Fenchlorphos 0.01 mg/kg
Fenitrothion 0.01 mg/kg
Fensulfothion 0.05 mg/kg
Fonofos 0.01 mg/kg
Heptenophos 0.01 mg/kg
Iodofenphos 0.05 mg/kg
Isazaphos 0.05 mg/kg
Malathion 0.02 mg/kg
Methacrifos 0.01 mg/kg
Methamidophos 0.01 mg/kg
Methidathion 0.02 mg/kg
Mevinphos 0.01 mg/kg
Monocrotophos 0.01 mg/kg
Omethoate 0.02 mg/kg
Parathion 0.01 mg/kg
Parathion-methyl 0.01 mg/kg
Profenophos 0.01 mg/kg
Prothiofos 0.05 mg/kg
Pyrazophos 0.02 mg/kg
Pyridaphenthion 0.05 mg/kg
N-Nitrosomorfolin 0.02 mg/kg
Sulfotep 0.01 mg/kg
Terbufos 0.01 mg/kg
Tetrachlorvinphos 0.05 mg/kg
Tolclofos-methyl 0.01 mg/kg
Triazophos 0.01 mg/kg
Aldrin 0.01 mg/kg
Hemolytiske bakterier aerob 0.01 mg/kg
DDT 0.02 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Endosulfan 0.02 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Heptaklor 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-beta 0.01 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
Methoxychlor 0.01 mg/kg
Quintozene 0.01 mg/kg
Tecnazene 0.02 mg/kg

PESTOP + PESTOC, Fosfororganiske og klororganiske pesticider plantevernmidler i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/100, GC/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde