Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium mg/kg

Aluminium i materiale

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1.09
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: ICP
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark