Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.05 mg/kg
As, arsen 1 mg/kg
Ba, barium 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cu, kobber 0.3 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg
Mo, molybden 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 0.2 mg/kg
Ag, sølv 0.05 mg/kg
Sn, tinn 0.5 mg/kg
V, vanadium 0.2 mg/kg
Zn, sink 2 mg/kg

Metaller(15) i avfall og bygningsmateriale, Aqua Regia [M-AR3]

Analyseinfo

Pris: 2.040 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Zippose
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå