Packages: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Industri

Industri / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aske i tørrstoff @ 815°C 0.1 % tørrstoff
Aske original @ 815°C 0.1 %
Vann total 0.5 %
Vann analytisk 0.5 %
Vann brutto 0.5 %

Aske (815 °C) - fast fossilt brensel

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Industri
Anbefalt prøvemengde: 300 g
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ