Packages: 2
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Isotopes

Isotopes / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs 134 5 Bq/kg
Cs 137 5 Bq/kg
K-40 10 Bq/kg
I 131 1 Bq/kg

Radionuklider, Cesium Cs-134, Cs-137, Kalium K-40, i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 10703
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Strontium Sr-90 5 Bq/kg

Radionuklider, Strontium, Sr-90 i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 45 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASTM D5811-00, ASTM C1507-12
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ