Packages: 12
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer

Elementer / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.08 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 80 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 20 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff
TiO2 mg/kg tørrstoff

Metaller i aske (21 metaller + oksider) MG-2 LU

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For As,Cd,Cu,Co,Hg,Ni,Pb,Sb,S,Se,Sn,Zn: Prøven tørkes ved 50 grader og løses iht ASTM 3683. Verdiene korrigeres til TS ved 105 grader
For andre elementer: Løst iht ASTM D3682 (smeltes med LiBO2)
Glødetap utføres ved 1000 grader
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 5 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 10 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff
TiO2 mg/kg tørrstoff

Metaller i aske, etter smelte G-6 LU

Analyseinfo

Pris: 980 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.08 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 3 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 80 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff

Metaller i aske, etter syreoppslutning (12 metaller) M-5 LU

Analyseinfo

Pris: 1.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halogener total (Cl, F, Br, I) 1.0 mg/kg

Halogener total (TX) i avfall

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 9076
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
N, Nitrogen 0.10 %
C, Karbon 0.10 %
H, Hydrogen 0.10 %
S, svovel 0.10 %
O, Oksygen 5 %

NCHOS, Elementanalyse i avfall

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Metode: ISO 29541, EN ISO 16994, EN ISO 16948 og EN 15407
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: NCHS analyses, O beregnes på bakgrunn av analyser
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total mg/kg
Br, Brom mg/kg
Klor, total mg/kg
I, Jod mg/kg

Halogener i avfall/fast brensel

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg
Cd, kadmium 0,05 mg/kg
Co, kobolt 0,1 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,05 mg/kg
Mn, mangan 1 mg/kg
Ni, nikkel 2 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
S, svovel 100 mg/kg
V, vanadium 0,5 mg/kg
Zn, sink 4 mg/kg

TC-1 Totalinnhold elementer i avfall/bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 100 mg/kg
Ba, barium 5 mg/kg
Be, beryllium 0,5 mg/kg
Ca, kalsium 500 mg/kg
Co, kobolt 3 mg/kg
Cr, krom 10 mg/kg
Fe, jern 200 mg/kg
K, kalium 200 mg/kg
Mg, magnesium 100 mg/kg
Mn, mangan 10 mg/kg
Na, natrium 200 mg/kg
Nb, niob 1 mg/kg
P, fosfor 50 mg/kg
Sc, scandium 1 mg/kg
Si, silisium 400 mg/kg
Sr, strontium 3 mg/kg
Ti, titan 10 mg/kg
V, vanadium 2 mg/kg
W, wolfram 1 mg/kg
Y, yttrium 0,5 mg/kg
Zr, zirkonium 0,5 mg/kg
LOI 0,5 %

TC-2 Totalinnhold elementer i avfall/bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS etter smelte.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 mg/kg
As, arsen 3 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Be, beryllium 0,5 mg/kg
Ca, kalsium 100 mg/kg
Cd, kadmium 0,05 mg/kg
Co, kobolt 0,1 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Fe, jern 20 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,05 mg/kg
K, kalium 100 mg/kg
Mg, magnesium 50 mg/kg
Mn, mangan 1 mg/kg
Mo, molybden 0,5 mg/kg
Na, natrium 100 mg/kg
Nb, niob 0,05 mg/kg
Ni, nikkel 2 mg/kg
P, fosfor 50 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
S, svovel 100 mg/kg
Sb, antimon 0,05 mg/kg
Sc, scandium 0,1 mg/kg
Si, silisium 400 mg/kg
Sn, tinn 0.2 mg/kg
Sr, strontium 2 mg/kg
Ti, titan 2 mg/kg
V, vanadium 0,5 mg/kg
W, wolfram 0,2 mg/kg
Y, yttrium 0,05 mg/kg
Zn, sink 4 mg/kg
Zr, zirkonium 0,5 mg/kg
LOI %

TC-3 Totalinnhold elementer i avfall/bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS enter etter smelte eller oppslutning med HNO3, HCl og HF. Valg tas på bakgrunn av prøvematriks.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå