Packages: 24
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer

Elementer / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor-total (forbrenningsmetode) % vekt

Klor i materialer/fast brensel

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: Forbrenning: DIN 51727B, Analyse: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 20 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 % tørrstoff
Al2O3 % tørrstoff
CaO % tørrstoff
Fe2O3 % tørrstoff
K2O % tørrstoff
MgO % tørrstoff
MnO2 % tørrstoff
Na2O % tørrstoff
P2O5 % tørrstoff
TiO2 % tørrstoff

Metaller i aske (21 metaller + oksider) [MG-2]

Analyseinfo

Pris: 2.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For As,Cd,Cu,Co,Hg,Ni,Pb,Sb,S,Se,Sn,Zn: Prøven tørkes ved 50 grader og løses iht ASTM 3683. Verdiene korrigeres til TS ved 105 grader
For andre elementer: Løst iht ASTM D3682 (smeltes med LiBO2)
Glødetap utføres ved 1000 grader
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al2O3 % tørrstoff
CaO % tørrstoff
Fe2O3 % tørrstoff
K2O % tørrstoff
MgO % tørrstoff
MnO2 % tørrstoff
Na2O % tørrstoff
P2O5 % tørrstoff
SiO2 % tørrstoff
TiO2 % tørrstoff
Sum oksider 1 % tørrstoff
LOI % tørrstoff
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 1 5 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 10 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff

Metaller i aske, etter smelte [G-6]

Analyseinfo

Pris: 1.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff

Metaller (12) i aske (tørket prøve), totaloppslutning [M-5]

Analyseinfo

Pris: 1.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halogener total (Cl, F, Br, I) 1.0 mg/kg

Halogener total (TX) i avfall

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 9076
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
N, Nitrogen 0.10 %
C, Karbon 0.10 %
H, Hydrogen 0.10 %
S, svovel 0.10 %
O, Oksygen 5 %

NCHOS - Elementanalyse - flytende brensel/avfall

Analyseinfo

Pris: 2.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Metode: ISO 29541, EN ISO 16994, EN ISO 16948 og EN 15407
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: NCHS analyses, O beregnes på bakgrunn av analyser
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total mg/kg
Br, Brom mg/kg
Klor, total mg/kg
I, Jod mg/kg

Halogener i avfall/fast brensel

Analyseinfo

Pris: 2.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, total 0.01 %

Klor, total i brensel

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i avfall/bygningsmateriale [TC-1]

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 100 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 500 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 3 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 200 mg/kg tørrstoff
K, kalium 200 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 100 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 10 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 200 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 400 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 10 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI 0.5 % tørrstoff

Totalinnhold elementer i avfall/bygningsmateriale [TC-2]

Analyseinfo

Pris: 1.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS etter smelte.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 mg/kg tørrstoff
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 100 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 20 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
K, kalium 100 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 50 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.5 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 100 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.05 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.1 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 400 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0.2 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0.2 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.05 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI %

Totalinnhold elementer i avfall/bygningsmateriale [TC-3]

Analyseinfo

Pris: 2.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS enter etter smelte eller oppslutning med HNO3, HCl og HF. Valg tas på bakgrunn av prøvematriks.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 0.05 mg/kg tørrstoff
B, bor 10 mg/kg tørrstoff
Cs, cesium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ga, gallium 0.5 mg/kg tørrstoff
Au, Gull 0.05 mg/kg tørrstoff
Ir, Iridium 0.05 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 20 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.05 mg/kg tørrstoff
Pd, Palladium 0.5 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ru, Rutenium 0.5 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.1 mg/kg tørrstoff
Se, selen 2 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ta, tantal 0.5 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 0.5 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.05 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.05 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0.2 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0.2 mg/kg tørrstoff
La, lantan 0.05 mg/kg tørrstoff

Metaller i aske (tørket prøve), totaloppslutning [M-5-ADD]

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast/glass
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for hvert element: 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg
Cd, kadmium 0.05 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 10 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Mn, mangan 1 mg/kg
Ni, nikkel 2 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
S, svovel 100 mg/kg
V, vanadium 0.5 mg/kg
Zn, sink 4 mg/kg

Metaller (12) i aske, etter syreoppslutning, rapportert i mg/kg [M-5]

Analyseinfo

Pris: 1.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Br, Brom 0.01 %

Total brom i material og fast brensel/avfall

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Emballasje: Zippose
Metode: ISO 16994, EN 14582, EN 15408
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, total mg/l

Klor total - flytende brensel/avfall

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 mg/kg
Sb, antimon 0.05 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Be, beryllium 0.5 mg/kg
Bi, vismut 0.05 mg/kg
B, bor 10 mg/kg
Cs, cesium 0.05 mg/kg
Ga, gallium 0.5 mg/kg
Au, Gull 0.05 mg/kg
Ir, Iridium 0.05 mg/kg
Fe, jern 20 mg/kg
Li, litium 1 mg/kg
Mo, molybden 0.5 mg/kg
Nb, niob 0.05 mg/kg
Pd, Palladium 0.5 mg/kg
P, fosfor 50 mg/kg
Rb, rubidium 0.5 mg/kg
Ru, Rutenium 0.5 mg/kg
Sc, scandium 0.1 mg/kg
Se, selen 2 mg/kg
Ag, sølv 0.1 mg/kg
Sr, strontium 0.5 mg/kg
Ta, tantal 0.5 mg/kg
Te, Tellur 0.5 mg/kg
Tl, thallium 0.05 mg/kg
Th, thorium 0.05 mg/kg
Sn, tinn 0.2 mg/kg
Ti, titan 2 mg/kg
W, wolfram 0.2 mg/kg
La, lantan 0.05 mg/kg

Metaller i aske, etter syreoppslutning, rapportert i mg/kg [M-5-ADD]

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast/glass
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for hvert element: 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
N, Nitrogen 0.10 %
C, Karbon 0.10 %
H, Hydrogen 0.10 %
S, svovel 0.10 %
O, Oksygen 5 %

NCHOS, Elementanalyse i brensel

Analyseinfo

Pris: 2.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Metode: ISO 29541, EN ISO 16994, EN ISO 16948 og EN 15407
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: NCHS analyses, O beregnes på bakgrunn av analyser
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0,5 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0,5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0,01 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 1 mg/kg tørrstoff
B, bor 5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,1 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 50 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0,25 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0,1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0,1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0,5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
K, kalium 5 mg/kg tørrstoff
Se, selen 2 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 50 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0,5 mg/kg tørrstoff
S, svovel 30 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 15 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0,1 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 2 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0,5 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0,1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 0,2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 5 mg/kg tørrstoff

Metaller i brensel

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS angående hvilke metaller som ønskes. Pris avhenger av antall metaller
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.08 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.03 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.0005 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.5 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.03 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.3 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.04 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.04 mg/kg tørrstoff
S, svovel 50 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.05 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 2.5 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg tørrstoff
Sum oksider % tørrstoff
Al2O3 0.001 % tørrstoff
CaO 0.005 % tørrstoff
Fe2O3 0.0015 % tørrstoff
MgO 0.001 % tørrstoff
MnO2 0.0001 % tørrstoff
P2O5 0.001 % tørrstoff
K2O 0.0015 % tørrstoff
SiO2 0.005 % tørrstoff
Na2O 0.0015 % tørrstoff
TiO2 0.0001 % tørrstoff

Metaller i biobrensel (20 metaller + oksider) [MG-3]

Analyseinfo

Pris: 2.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå