Packages: 72
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer, Organiske analyser, Produkter, Øvrige analyser

Elementer / Produkt- og elektronikkprøver

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium
Cd, kadmium
Pb, bly

E-3c, Metaller i kjøkkenutstyr ("leppetest") (Ba, Cd, Pb)

Analyseinfo

Pris: 810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Kontakt ALS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium
Cd, kadmium
Pb, bly

E-3a, Metaller i kjøkkenutstyr (som brukes til oppvarming) (Ba, Cd, Pb)

Analyseinfo

Pris: 810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Kontakt ALS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium
Cd, kadmium
Pb, bly

E-3b, Metaller i kjøkkenutstyr (som er i kontakt med matvarer) (Ba, Cd, Pb)

Analyseinfo

Pris: 810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Kontakt ALS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 1 mg/kg
As, arsen 2.5 mg/kg
B, bor 1 1.0 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.5 mg/kg
Co, kobolt 1 0.1 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, kobber 1 0.5 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.5 mg/kg
Mn, mangan 1 0.5 mg/kg
Ni, nikkel 1 0.5 mg/kg
Pb, bly 0.5 mg/kg
Sb, antimon 0.5 mg/kg
Se, selen 0.5 mg/kg
Sr, strontium 1 0.5 mg/kg
Sn, tinn 1 0.5 mg/kg
Zn, sink 1 2 mg/kg

E-4, Metaller i leker, etter EN-71-3 (8 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Leketøyforskriften
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 mg
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Enkelte er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.02 mg/kg
Cd, kadmium 0.01 mg/kg
Co, kobolt 0.01 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, kobber 0.01 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.02 mg/kg
Ni, nikkel 0.07 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
Zn, sink 0.09 mg/kg

T-1, Metaller i tekstiler (9 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Tekstiler
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå

Organiske analyser / Produkt- og elektronikkprøver

Komponent: Rapporteringsgrense:

4,4-Metylendianilin (MDA) GB

Analyseinfo

Pris: 2.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: EN 13130-1, migrasjonstest
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.001 %
Dietylftalat 0.001 %
Di-n-propylftalat 0.001 %
Di-n-butylftalat (DBP) 0.001 %
Di-isobutylftalat 0.001 %
Di-pentylftalat (DPP) 0.001 %
Di-n-oktylftalat 0.001 %
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.001 %
Butylbenzylftalat 0.001 %
Di-sykloheksylftalat 0.001 %
Di-isodekylftalat (DIDP) 0.01 %
Di-isononylftalat (DINP) 0.01 %

E-5a, Ftalater i leketøy

Analyseinfo

Pris: 1.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Leketøyforskriften
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.010 mg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.010 mg/kg

PFAS OT-34b, Perfluorerte komponenter, kun PFOS og PFOA, i tekstiler

Analyseinfo

Pris: 2.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38414-14
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol (sum nonylfenol) 10 mg/kg
4-t-Oktylfenol (sum oktylfenol) 10 mg/kg
4-Nonylfenol etoksilater (NP1EO, NP2EO, NP3EO) sum 10 mg/kg
4-Oktylfenol etoksilater (OP1EO, OP2EO, OP3EO) sum 10 mg/kg

OT-18e, Nonylfenol og -etoksilater

Analyseinfo

Pris: 3.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Leketøyforskriften
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: LC-MS-MS, iht REACH annex XVII post 46
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Triklosan 0.10 mg/kg

Triklosan i tekstiler/materiale

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Leketøyforskriften
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 14154
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA

Produkter / Produkt- og elektronikkprøver

Komponent: Rapporteringsgrense:

Fysikalske tester av leker med lyd iht EN71-1

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 2 stk
Metode: EN 71-1:2014 + A1:2018
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For mer informasjon, kontakt irene.furulund@alsglobal.com
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Fysikalske tester av leker uten lyd iht EN71-1

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 2 stk
Metode: EN 71-1:2014 + A1:2018
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For mer informasjon, kontakt irene.furulund@alsglobal.com
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyser av lyslenker iht EN 60598-1 og 60598-2 XX

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Metode: EN 60598-2-20
Anmerkninger: For mer informasjon, kontakt irene.furulund@alsglobal.com
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Siloksaner i solkrem

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Azo fargestoffer 5 mg/kg
p-aminoazobenzene 5 mg/kg

Azo fargestoffer + p-aminoazobenzene i tekstiler GB

Analyseinfo

Pris: 3.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Tekstiler
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: EN 14362-1 eller EN 14362-3
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 16%
Lab: GBA

Øvrige analyser / Produkt- og elektronikkprøver

Komponent: Rapporteringsgrense:

Dermatologisk testing

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: SCCNPF/0068/98, 48 timers test av 20 frivillige
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kan utføres på både normal hud og sensitiv hud. Ta kontakt for nærmere informasjon