Packages: 35
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer

Elementer / Produkt- og elektronikkprøver

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0.02 mg/kg
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsen 0.2 mg/kg
Au, Gull 0.02 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 0.02 mg/kg
Bi, vismut 0.02 mg/kg
Ca, kalsium 5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Ce, cerium 0.02 mg/kg
Co, kobolt 0.05 mg/kg
Cr, krom 0.5 mg/kg
Cs, cesium 0.02 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Dy, dysprosium 0.02 mg/kg
Er, erbium 0.02 mg/kg
Eu, europium 0.02 mg/kg
Fe, jern 1 mg/kg
Ga, gallium 0.02 mg/kg
Gd, gadolinium 0.02 mg/kg
Ge, Germanium 0.2 mg/kg
Hf, hafnium 0.02 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg
Ho, holmium 0.02 mg/kg
Ir, Iridium 0.02 mg/kg
K, kalium 1 mg/kg
La, lantan 0.02 mg/kg
Li, litium 0.1 mg/kg
Lu, lutetium 0.02 mg/kg
Mg, magnesium 0.1 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Na, natrium 1 mg/kg
Nb, niob 0.02 mg/kg
Nd, neodym 0.02 mg/kg
Ni, nikkel 0.2 mg/kg
Os, Osmium 0.02 mg/kg
P, fosfor 1 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Pd, Palladium 0.02 mg/kg
Pr, praseodym 0.02 mg/kg
Pt, Platina 0.02 mg/kg
Rb, rubidium 0.02 mg/kg
S, svovel 100 mg/kg
Sb, antimon 0.02 mg/kg
Sc, scandium 0.02 mg/kg
Se, selen 1 mg/kg
Si, silisium 200 mg/kg
Sm, samarium 0.02 mg/kg
Sn, tinn 0.2 mg/kg
Sr, strontium 0.1 mg/kg
Ta, tantal 0.02 mg/kg
Tb, terbium 0.02 mg/kg
Te, Tellur 0.05 mg/kg
Th, thorium 0.1 mg/kg
Ti, titan 0.2 mg/kg
Tl, thallium 0.02 mg/kg
Tm, thulium 0.02 mg/kg
U, uran 0.02 mg/kg
W, wolfram 0.02 mg/kg
V, vanadium 0.02 mg/kg
Y, yttrium 0.02 mg/kg
Yb, ytterbium 0.02 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0.02 mg/kg

Spormetaller i stål og metall [I-3]

Analyseinfo

Pris: 6.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for første element: 2500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 320 kroner
Samtlige elementer 6300 kroner.
Pris for 10 elementer: 3200 kroner, 20 elementer: 3750 kroner, 50 elementer: 4200 kroner.
Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks.
Grensen for Bor (B) kan senkes 5-10 ganger ved behov.
Mye Ni kan økte LOR for As og Co.
Høy andel av Ta kan øke LOR for Au.
Høy andel Mo kan øke LOR for Cd.
Høy andel av Co kan øke LOR for As.
Høy andel av W kan øke LOR for Hg.
Kostnad for prøveopparbeidelse kan forekomme
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0,1 mg/kg
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsen 0.1 mg/kg
Au, Gull 0.1 mg/kg
B, bor 0.5 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 0.1 mg/kg
Bi, vismut 0.1 mg/kg
Ca, kalsium 50 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Ce, cerium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cs, cesium 0.1 mg/kg
Cu, kobber 0.5 mg/kg
Dy, dysprosium 0.1 mg/kg
Er, erbium 0.1 mg/kg
Eu, europium 0.1 mg/kg
Fe, jern 2 mg/kg
Ga, gallium 0.1 mg/kg
Gd, gadolinium 0.1 mg/kg
Ge, Germanium 0.1 mg/kg
Hf, hafnium 0.1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,05 mg/kg
Ho, holmium 0.1 mg/kg
Ir, Iridium 0.1 mg/kg
K, kalium 50 mg/kg
La, lantan 0.1 mg/kg
Li, litium 0.5 mg/kg
Lu, lutetium 0.1 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Na, natrium 50 mg/kg
Nb, niob 0.1 mg/kg
Nd, neodym 0.1 mg/kg
Ni, nikkel 0.2 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Pb, bly 0.2 mg/kg
Pd, Palladium 0.1 mg/kg
Pr, praseodym 0.1 mg/kg
Pt, Platina 0.1 mg/kg
Re. Rhenium 0.1 mg/kg
Rb, rubidium 0.1 mg/kg
S, svovel 100 mg/kg
Sb, antimon 0.1 mg/kg
Sc, scandium 0.1 mg/kg
Se, selen 0.5 mg/kg
Sm, samarium 0.1 mg/kg
Sn, tinn 0.1 mg/kg
Sr, strontium 0.5 mg/kg
Ta, tantal 0.1 mg/kg
Tb, terbium 0.1 mg/kg
Te, Tellur 0.1 mg/kg
Th, thorium 0.1 mg/kg
Ti, titan 0.5 mg/kg
Tl, thallium 0.5 mg/kg
Tm, thulium 0.1 mg/kg
U, uran 0.1 mg/kg
W, wolfram 0.1 mg/kg
V, vanadium 0.1 mg/kg
Y, yttrium 0.1 mg/kg
Yb, ytterbium 0.1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg

Metaller i polymere materialer [I-5]

Analyseinfo

Pris: Se nedenfor
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 1000 kroner
Pris for hvert påfølgende element 190 kroner
Samtlige elementer 3000 kroner.
Lab: ALS Luleå