Packages: 1
Prøvetype: Drikker
Analysetype: Næringsmiddelanalyser

Næringsmiddelanalyser / Drikker

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport µg/l

Silikater i øl

Analyseinfo

Pris: 3.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Drikker
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen