Packages: 90
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer

Fremmedstoffer / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Deoxynivalenol (DON) 50 µg/kg

Deoxynivalenol i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: intern metode
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Endotoksiner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv 0.2 µg/kg

ON-19e Metylkvikksølv i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode, GC-ICPMS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 118 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD ng/kg
Oktaklordibenzodioksin ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg
Oktaklordibenzofuran ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

Dioksinlignende PCB (WHO-liste)+ dioksiner/furaner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 5.490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: EPA 1613
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet for sum WHO-TEQ: 20%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Peroksidtall 1 mvalO2/kg

Peroksidtall i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 790 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS 684
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis prøven er fett eller olje, benytt pakke for dette
Lab: ALS UK

1 Varierer med fettinnhold i prøven
Komponent: Rapporteringsgrense:
Peroksidtall mvalO2/kg

Peroksidtall i fett/olje

Analyseinfo

Pris: 790 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS 684
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
DDT 0.2 mg/kg

DDT i fisk UC

Analyseinfo

Pris: 1.125 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, GC-MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
35S-promoter 0.005 %
NOS terminator 0.005 %

GMO (genmodifiserte organismer), første steg, kvalitativ screening

Analyseinfo

Pris: 1.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PCR
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Ved positive funn her kan det gåes videre med evt STEG 2
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Maize Liberty Link (T-25) 1
Maize Yeld Gard (MON-810) 1
Soya Roundup Ready 1
Maize Roundup Ready (GA-21) 1
Maize Maximizer (BT-176) 1
Maize BT-11 1
Maize NK603 1
Maize MON 863 1
Maize MIR 604 1

GMO (genmodifiserte organismer), andre steg, spesifisering

Analyseinfo

Pris: 1.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PCR
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Dette er steg 2. Denne gjøres kun dersom det er gjort positive funn på STEG 1
Lab: ALS CZ

1 LOD er 0.0005%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Maize Liberty Link (T-25) 0.01 %
Maize Yeld Gard (MON-810) 0.01 %
Soya Roundup Ready 0.01 %
Maize Roundup Ready (GA-21) 0.01 %
Maize Maximizer (BT-176) 0.01 %
Maize BT-11 0.01 %
Maize NK603 0.01 %
Maize MON 863 0.01 %
Maize MIR 604 0.01 %

GMO (genmodifiserte organismer), tredje steg, kvantifisering av andre steg

Analyseinfo

Pris: 490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PCR
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Dette er steg 3. Denne kan kun bestilles som tillegg til STEG 2
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Acetildenafil 50 µg/kg
Sildenafil 50 µg/kg

Acetildenafil GB

Analyseinfo

Pris: 4.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: LC-MS-MS
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aflatoksin B1 1 µg/kg
Aflatoksin B2 1 µg/kg
Aflatoksin G1 1 µg/kg
Aflatoksin G2 1 µg/kg
Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2) 1 µg/kg

Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2) UC

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode AM/R/999 issue 4
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerheter: Aflatoksin B1: 20.02%, Aflatoksin B2: 18.72%, Aflatoksin G1: 13.63%, Aflatoksin G2: 15,12%
Lab: ALS UK

1 Måleområde 0,5-30 µg/kg per toksin, 0,5-120 for sum. Lavere rapporteringsgrense for babymat
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akrylamid 30 µg/kg

Akrylamid i næringsmidler GO

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Histamin 2 mg/kg
Cadaverin 2 mg/kg
Putrescin 2 mg/kg
Spermidin 2 mg/kg
Tryptofan 2 mg/kg
Spermin 2 mg/kg
Agmatin 2 mg/kg
Tyramin 2 mg/kg

Biogene aminer GO

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB L 10.00-5
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Må sendes fryst
Måleusikkerhet 18%
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Anisidintall 0.1

Anisidin GO

Analyseinfo

Pris: 690 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 6885/DGF C-VI 6e
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ciprofloxacin 10 eller 25 µg/kg
Danofloxacin 10 eller 25 µg/kg
Difloxacin 10 eller 25 µg/kg
Enrofloxacin 10 eller 25 µg/kg
Flumequine 10 eller 25 µg/kg
Marbofloxacin 10 eller 25 µg/kg
Norfloxacin 10 eller 25 µg/kg
Sarafloxacin 10 eller 25 µg/kg

Antibiotika Chinolone i næringsmidler GO

Analyseinfo

Pris: 3.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASU L 01.00-80 mod
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Vi tilbyr pakke med to ulike rapporteringsgrenser - angi hvilken du ønsker
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kloramfenikol 0.3 µg/kg

Antibiotika Kloramfenikol i næringsmidler GO

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ascorbylpalmitat 10 mg/kg

Ascorbylpalmitat GO

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Astaxanthin 1 mg/kg
Cantaxanthin 1 mg/kg

Astaxanthin og Cantaxanthin UC

Analyseinfo

Pris: 1.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: For fôr
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Astaxanthin 1 mg/kg

Astaxanthin UC

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: For fôr
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Betaglukan 0.1 g/100g

Betaglukan i næringsmiddel GO

Analyseinfo

Pris: 2.025 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC metode 995.16, AACC metode 32-23
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Capsaicin
Dihydrocapsaicin
Nordihydrocapsaicin
Smaksstyrke (Scoville heat units)

Capsaicin GO

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASTA 21.3 2004-10
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Emamectinbenzoat 10 µg/kg

Emamectinbenzoat

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASU L 00.00-115
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Esfenvalerat RS-SR-Isomer 0.01 mg/kg
Esfenvalerat SS-RR-Isomer 0.01 mg/kg

Esfenvalerat (fenvalerat)

Analyseinfo

Pris: 2.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, GC-MS
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Eterisk olje 0.03 ml/100g

Eterisk olje

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB, ISO 6571
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Farge, fargeintensitet i laks

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Sensorisk fargesammenligning med fargekart fra Roche
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat (PO43-) påvist/ikke påvist
Difosfat påvist/ikke påvist
Trifosfat påvist/ikke påvist
Polyfosfat påvist/ikke påvist

Fosfater kvalitativ i næringsmidler (fosfat, difosfat, trifosfat, polyfosfat) GO

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASL 06.00-15, tynnsjiktskromatografi
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydroksyprolin 0.01 g/100g

Hydroksyprolin

Analyseinfo

Pris: 290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: BS 4401-11
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Må sendes fryst
Måleusikkerhet 17,4%
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Konjugerte triener

Konjugerte diener/triener

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF C-IV 6
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kreatinin

Kreatinin

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Hadorn
Akkreditering: Ja
Instruks: Oppgi dato og tidspunkt for prøvetaking
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Krystallfiolett 2.0 µg/kg
Leukokrystallfiolett 4.0 µg/kg

Krystallfiolett

Analyseinfo

Pris: 3.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formiat/maursyre 0.01 g/100g

Formiat/maursyre i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 1.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, enzymatisk test
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Melamin 0.1 mg/kg

Melamin

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på FDA LIB no 4422 10/2008
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 5 mg/kg

Nitritt (NO2) i næringsmidler UC

Analyseinfo

Pris: 380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS-EN 12014-4
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Ikke bruk for melk og myse
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
SEM 0.5 µg/kg
AOZ 0.5 µg/kg
AMOZ 0.5 µg/kg
AHD 0.5 µg/kg

Nitrofuraner (SEM, AOZ, AMOZ, AHD) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
N-Nitrosodimetylamin 1 µg/kg
N-Nitrosodietylamin 1 µg/kg
N-Nitrosodipropylamin 1 µg/kg
N-Nitrosodibutylamin 1 µg/kg
N-Nitrosopiperidin 1 µg/kg
N-Nitrosopyrrolidin 1 µg/kg
N-Nitrosomorfolin 1 µg/kg

Nitrosaminer i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 5.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ochratoksin A 0.2 µg/kg

Ochratoksin A

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, basert på Ochraprep IFU (P14 v7)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylparaben 10 mg/kg
Etylparaben 10 mg/kg
Propylparaben 10 mg/kg
Butylparaben 10 mg/kg

Parabener

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-UV
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Polyfenoler 1 1 mg/l

Polyfenoler (pyrogallol)

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Folin Ciocalteau, fotometrisk
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
1 Polyfenoler er kalkulert som catechin
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sudanfarge (sudan I,II, III, IV) 10 µg/kg

Sudanfarge (sudan I, II, III, IV)

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Svoveldioksid (SO2) 10 mg/kg

Sulfitt, Svoveldioksid (SO2) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på Monier Williams
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 16,5%
Sulfitt rapporteres som SO2
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:

Sulfonamider i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tetrasyklin 10 µg/kg
Oksytetrasyklin 10 µg/kg
Doksysyklin 10 µg/kg
Klortetrasyklin 10 µg/kg
Demeklosyklin 10 µg/kg

Tetrasykliner

Analyseinfo

Pris: 2.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Toxafener (parlar 26, -50, -62) 0.05 mg/kg

Toxafener (parlar 26, -50, -62)

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Trikiner påvist/ikke påvist

Trikiner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Prøven skal tas av nyretappen og utgjør ca 2,5 x 5 cm. Dette er muskelen som sitter fra mellomgulvet til nyrelaget på dyret.
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Uforsåpbart materiale

Uforsåpbart materiale

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF CIII 1a
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Uløselige urenheter 0.025 g/100g

Uløselige urenheter i fett

Analyseinfo

Pris: 890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF CIII 1a
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fipronil 0,005 mg/kg

Fipronil i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: LC-MS-MS
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koffein 10 mg/l
Teobromin 10 mg/l
Teofyllin 10 mg/l

Alkaloider i drikkevarer PR

Analyseinfo

Pris: 890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: CSN EN 12856
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koffein 10 mg/kg
Teobromin 10 mg/kg
Teofyllin 10 mg/kg

Alkaloider i fet mat PR

Analyseinfo

Pris: 890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: CSN EN 12856
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koffein 10 mg/kg
Teobromin 10 mg/kg
Teofyllin 10 mg/kg

Alkaloider i mager mat PR

Analyseinfo

Pris: 890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: CSN EN 12856
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aflatoksin (M1) 0,025 µg/kg

Aflatoksin (M1) UC

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HPLC-FD
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, total 0,01 g/100g

Nitrogen, total i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 540 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ethoxyquin 1 5-700 mg/kg

Ethoxyquin i fôr, olje og råvarer

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 7,76%
Det finnes en akkreditert metode som er dyrere. Ta kontakt.
Lab: ALS UK

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzo(a)antracen 1
Benzo(b)fluoranten 1
Krysen 1
Benzo(a)pyren 1
Sum PAH Lowerbound
Sum PAH Upperbound

PAH-4 i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: EPA 429, ISO 11338
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum PCB lowerbound
Sum PCB upperbound

PCB-6 i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: EPA 1668, mod.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fumonisin 0,025 mg/kg

Fumonisin i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g/100 ml
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nivalenol 50 µg/kg

Nivalenol i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 15-20 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g/100 ml
Metode: HPLC
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
BHA 5 mg/kg

BHA (Butylert hydroksyanisol) i næringsmidler UC

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
BHA 5 mg/kg

BHT (Butylert hydroksytoluen) i næringsmidler UC

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
BHT 5 mg/kg
BHA 5 mg/kg

BHT og BHA(Butylert hydroksytoluen) i næringsmidler UC

Analyseinfo

Pris: 2.400 NOK / prøve
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 0,05 mg/l

TOC i vann næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.125 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: Ph.Eur.2.2.44
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
15 µg/kg

Zearalenon i næringsmidler PR

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ethoxyquin 10 µg/kg
Ethoxyquin dimer 10 µg/kg

Ethoyxquin og E.dimer i fôr, olje og råvarer

Analyseinfo

Pris: 2.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: ASU L 00.00-115
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Xylanase

Xylanase

Analyseinfo

Pris: 3.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MegaZyme kit, fotometrisk metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kloramfenikol 0,3 µg/kg
Florfenikol 10 µg/kg
Thiamfenikol 10 µg/kg

Amfenikoler i næringmidler GO

Analyseinfo

Pris: 2.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: FV-0323 02-013, LC-MS/MS: 2016-11
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Histamin 10 mg/kg

Histamin

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Må sendes fryst
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:

GMO-screening i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kinin 2 mg/l

Kinin i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Krystallfiolett 2.0 µg/kg
Leukokrystallfiolett 4.0 µg/kg
Malakittgrønn 1.0 µg/kg
Leukomalakittgrønn 1.0 µg/kg

Krystallfiolett og Malakittgrønn

Analyseinfo

Pris: 3.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
T2/HT2-toksin 5,0 µg/kg

T2/HT2-toksin i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 10 mg/kg
Nitrat (NO3) 10 mg/kg

Nitrat og Nitritt i næringsmidler GO

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: § 64 LFGB L 07.00 60: 2007 04
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Patulin 10 µg/kg

Patulin

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: § 64 LFGB L 31.00 20: 2004 12
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Amoxicillin 50 µg/kg
Ampicillin 50 µg/kg
Penicillin V 25 µg/kg
Piperacillin 50 µg/kg
Penicillin G 50 µg/kg
Cloxacillin 50 µg/kg
Oxacillin 50 µg/kg
Dicloxacillin 50 µg/kg
Nafcillin 50 µg/kg
Cefalexin 50 µg/kg
Cefalonium 50 µg/kg
Cafazolin 50 µg/kg
Cefoperazon 50 µg/kg
Ceftiofur 50 µg/kg
Cefapirin 50 µg/kg
Cefquinom 50 µg/kg

Penicillin i næringsmiddel og fôr (Betalaktam antibiotica)

Analyseinfo

Pris: 3.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: FV-0323 02-005, LC-MS/MS: 2019-06
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD