Packages: 6
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0,01 mg/kg
Acenaftylen 0,01 mg/kg
Acenaften 0,01 mg/kg
Fluoren 0,01 mg/kg
Fenantren 0,01 mg/kg
Antracen 0,01 mg/kg
Fluoranten 0,01 mg/kg
Pyren 0,01 mg/kg
Benzo(a)antracen 0,01 mg/kg
Krysen 0,01 mg/kg
Benzo(b)fluoranten 0,01 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0,01 mg/kg
Benzo(a)pyren 0,01 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0,01 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0,01 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 mg/kg

PAH-16 i olje [OG-1 olje]

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: GC-HRMS, EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.25 mg/kg
PCB 52 0.25 mg/kg
PCB 101 0.25 mg/kg
PCB 118 0.25 mg/kg
PCB 138 0.25 mg/kg
PCB 153 0.25 mg/kg
PCB 180 0.25 mg/kg

PCB-7 i kondensator/olje [OG-2 olje]

Analyseinfo

Pris: 1.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: EN 12766-1, EN 61619
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 100 mg/l
Dietylenglykol (DEG) 100 mg/l
Trietylenglykol (TEG) 100 mg/l
Propylenglykol (PG) 100 mg/l
Monoetylenglykol (MEG) 0.01 %
Dietylenglykol (DEG) 0.01 %
Trietylenglykol (TEG) 0.01 %
Propylenglykol (PG) 0.01 %

Glykoler (MEG, DEG, TEG, PG) i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 1.830 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Anmerkninger: Gi beskjed om det ønskes rapportering i mg/l eller % ved innlevering av prøve
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) ng/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) ng/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) ng/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) ng/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) ng/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) ng/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) ng/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) ng/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) ng/l
PF-3,7,-DMOA ng/l
HPFHpA ng/l

PFAS-17 Perfluorerte forbindelser i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: 3.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-42
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 ng/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 ng/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) 10 ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 ng/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 10 ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) 10 ng/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 10 ng/l
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 100 ng/l
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 100 ng/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 10 ng/l
GenX 10 ng/l

PFAS-16, perfluorerte forbindelser (PFC) i kjemikalier, Miljødirektoratets prioritetsliste

Analyseinfo

Pris: 3.960 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-42
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA