Packages: 4
Prøvetype: Humanbiologi
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Humanbiologi

Komponent: Rapporteringsgrense:

s-beta-2-mikroglobulin LU

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

u-alfa-1-mikroglobulin LU

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

Kreatinin i urin

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Urin
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Komponent: Rapporteringsgrense:

pH i urin [pH-urin]

Analyseinfo

Pris: 60 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Urin
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon