Packages: 2
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mikrobiologi

Mikrobiologi / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:

Dyrking av mikroorganismer på matrialprøve [A-3b]

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 20-100 cm^2
Emballasje: Dobbel plastpose
Metode: Dyrkning, 7 dager inkubering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm