Packages: 60
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 100 mg/kg
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 100 mg/kg

Klorparafiner (SCCP og MCCP) i materialer [OG-32]

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: ISO 12010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorerte paraffiner påvist/ikke påvist

Klorparafiner, kvalitativ, i bygningsmaterialer

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: EPA 8082, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.050 mg/kg
Acenaftylen 0.050 mg/kg
Acenaften 0.050 mg/kg
Fluoren 0.050 mg/kg
Fenantren 0.050 mg/kg
Antracen 0.050 mg/kg
Fluoranten 0.050 mg/kg
Pyren 0.050 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.050 mg/kg
Krysen 0.050 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.050 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.050 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.050 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.050 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.050 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.050 mg/kg
sum PAH-16 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg

PAH-16 i bygningsmateriale [OG-1]

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: EPA 8270, ISO 18287
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Instruks: per 50 g (betong)
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 1000 mg/kg
Dietylftalat 1000 mg/kg
Di-n-propylftalat 1000 mg/kg
Di-n-butylftalat (DBP) 1000 mg/kg
Di-isobutylftalat 1000 mg/kg
Di-pentylftalat (DPP) 1000 mg/kg
Di-n-oktylftalat 1000 mg/kg
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1000 mg/kg
Butylbenzylftalat 1000 mg/kg
Di-sykloheksylftalat 1000 mg/kg
Di-isodekylftalat (DIDP) 1000 mg/kg
Di-isononylftalat (DINP) 1000 mg/kg

Ftalater i bygningsmaterialer [OG-4]

Analyseinfo

Pris: 2.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30-40%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
pentaklorfenol 0.006 mg/kg

Pentaklorfenol i materialer

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 14154, EPA 8041, EPA 3500
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,4+2,5-diklorfenol 0.04 mg/kg
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
pentaklorfenol 0.005 mg/kg

Klorfenoler (18 stk inkl pentaklorfenol) i materialer [OG-7]

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 14154, EPA 8041, EPA 3500
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
HFK 134a 5.0 mg/kg

Freoner i material prøver - HFC 134a

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 10310 (F4)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 35%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
HKFK 141b 5.0 mg/kg
HKFK 142b 5.0 mg/kg
HKFK 22 5.0 mg/kg

Freoner i materialprøver - HCFC (R141b, -142b, -22)

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 10301 (F4)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
KFK 11 5.0 mg/kg
KFK 12 5.0 mg/kg
KFK 113 5.0 mg/kg

Freoner KFK (R11, -12, -113 ) i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: ISO 10301 (F4)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
KFK 11 5.0 mg/kg
KFK 12 5.0 mg/kg
KFK 113 5.0 mg/kg
HKFK 141b 5.0 mg/kg
HKFK 142b 5.0 mg/kg
HKFK 22 5.0 mg/kg
HFK 134a 1 5.0 mg/kg

Freoner Totalpakke (KFK, HFK, HKFK) i materialer

Analyseinfo

Pris: 2.720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: ISO 10301 (F4)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA

1 Måleusikkerhet 35%
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 99 10 mg/kg
OktaBDE 20 mg/kg
DekaBDE (PBDE-209) 50 mg/kg
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 20 mg/kg
Heksabromsyklododekan (HBCD) 50 mg/kg

Bromerte flammehemmere (BFH) i materialer, 5 forbindelser [OG-25]

Analyseinfo

Pris: 3.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 6 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: ISO 22032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 6 virkedager, 100% tillegg. 7 dager: 75%, 8 dager 50%, 9 dager 30%, 10 dager 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4-toluendiisocyanat (2,4-TDI) 1 0.005 µg
2,6-toluendiisocyanat (2,6-TDI) 1 0.005 µg
4,4-metylendifenyldiisocyanat (MDI) 1 0.005 µg
Fenylisocyanat (PHI) 1 0.01 µg
Isoforondiisocyanat (IPDI) 1 0.005 µg
Metylisocyanat (MIC) 1 0.01 µg
Etylisocyanat (EIC) 1 0.01 µg
Propylisocyanat (PIC) 1 0.01 µg
Isocyanosyre (ICA) 1 0.05 µg
1.6-Heksametylene diisocyanate (1.6 HDI) 1 0.005 µg

Isocyanater kvalitativ metode i materialer

Analyseinfo

Pris: 6.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: GC-MS-CI- eller LC-MS-MS-ES+
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
1 Grense for påvist/ikke påvist
Ved påvist resultat, står det "X" på rapporten, mens ved ikke påvist resultat står det "-"

Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4-toluendiisocyanat (2,4-TDI) µg/g
2,6-toluendiisocyanat (2,6-TDI) µg/g
4,4-metylendifenyldiisocyanat (MDI) µg/g
Fenylisocyanat (PHI) µg/g
Isoforondiisocyanat (IPDI) µg/g
Hexametylendiisocyanat (HDI) µg/g
Metylisocyanat (MIC) µg/g
Etylisocyanat (EIC) µg/g
Propylisocyanat (PIC) µg/g
Isocyanosyre (ICA) µg/g

Isocyanater kvantiativ metode i materialer

Analyseinfo

Pris: 10.530 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: GC-MS-CI- eller LC-MS-MS-ES+
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) mg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) mg/kg

PFAS-2 Perfluorerte forbindelser i bygningsmateriale, kun PFOS og PFOA [OG-34b]

Analyseinfo

Pris: 2.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: DIN 38414-14
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 10 µg/kg
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 µg/kg
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg
PFDS (Perfluordekasulfonat) 10 µg/kg
PFBA (Perfluorbutansyre) 10 µg/kg
PFPeA (Perfluorpentansyre) 10 µg/kg
PFHxA (Perfluorheksansyre) 10 µg/kg
PFHpA (Perfluorheptansyre) 10 µg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 µg/kg
PFNA (Perfluornonansyre) 10 µg/kg
PFDA (Perfluordekansyre) 10 µg/kg
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 µg/kg
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 µg/kg
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 10 µg/kg
HPFHpA 10 µg/kg
PF-3,7,-DMOA 10 µg/kg

PFAS-17 Perfluorerte forbindelser i bygningsmateriale standardpakke [OG-34a]

Analyseinfo

Pris: 3.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38414-14
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1 µg/kg
Dibutyltinnkation (DBT) 1 µg/kg
Tributyltinnkation (TBT) 1 µg/kg
Tetrabutyltinnkation 1 µg/kg
Monooktyltinnkation 1 µg/kg
Dioktyltinnkation 1 µg/kg
Trisykloheksyltinnkation 1 µg/kg
Monofenyltinnkation 1 µg/kg
Difenyltinnkation 1 µg/kg
Trifenyltinnkation 1 µg/kg

Tinnorganiske forbindelser (10 forb inkl TBT) i materialer [OG-19a]

Analyseinfo

Pris: 4.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klormetan 0.1 mg/kg
Brommetan 0.1 mg/kg
Diklormetan 0.08 mg/kg
Dibrommetan 0.1 mg/kg
Bromklormetan 0.2 mg/kg
Triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg
Tribrommetan (bromoform) 0.04 mg/kg
Bromdiklormetan 0.02 mg/kg
Tetraklormetan 0.01 mg/kg
Triklorfluormetan 0.1 mg/kg
Diklorfluormetan 0.1 mg/kg
Kloretan 0.1 mg/kg
1,1-Dikloretan 0.01 mg/kg
1,2-dikloretan 0.05 mg/kg
1,2-dibrometan 0.1 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg
1,1,1,2-Tetrakloretan 0.01 mg/kg
1,1,2,2-Tetrakloretan 0.05 mg/kg
1,2-Diklorpropan 0.1 mg/kg
1,3-Diklorpropan 0.1 mg/kg
2,2-Diklorpropan 0.1 mg/kg
vinylklorid 0.1 mg/kg
1,1-Dikloreten 0.01 mg/kg
cis-1,2-Dikloreten 0.02 mg/kg
trans-1,2-Dikloreten 0.01 mg/kg
Trikloreten 0.01 mg/kg
Tetrakloreten 0.02 mg/kg
1,1-Diklor-1-propen 0.1 mg/kg
cis-1,3-Diklor-1-propen 0.1 mg/kg
trans-1,3-Diklor-1-propen 0.1 mg/kg
1,2,3-Triklorpropan 0.1 mg/kg
1,2-Dibrom-3-klorpropan 0.1 mg/kg
Heksaklorbutadien (HCB) 0.1 mg/kg
2-Klortoluen 0.1 mg/kg
4-Klortoluen 0.1 mg/kg
monoklorbenzen 0.01 mg/kg
Brombenzen 0.1 mg/kg
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg
1,3-diklorbenzen 0.02 mg/kg
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg
1,2,4-triklorbenzen 0.03 mg/kg
1,2,3-triklorbenzen 0.02 mg/kg
Benzen 0.01 mg/kg
Toluen 0.03 mg/kg
Etylbenzen 0.02 mg/kg
o-Xylen 0.01 mg/kg
m/p-Xylen 0.02 mg/kg
Styren 0.04 mg/kg
Isopropylbenzen (kumen) 0.1 mg/kg
n-Propylbenzen 0.1 mg/kg
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.1 mg/kg
1,2,4-Trimetylbenzen 0.1 mg/kg
n-Butylbenzen 0.1 mg/kg
s-Butylbenzen 0.1 mg/kg
tert-Butylbenzen 0.1 mg/kg
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 0.1 mg/kg
Naftalen 0.1 mg/kg

Flyktige organiske forbindelser (59 forb.) i materialer [OG-14]

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 2-10 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 2-10 ng/kg tørrstoff

Dioksiner i papir og papirmasse [OF-22]

Analyseinfo

Pris: 8.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 1613
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 5 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg
Fraksjon >C35-C40 25 mg/kg

THC (C10-C40) i materialer [OG-20c]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 Express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: EN 14039
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av flyktige komponenter

Flyktige forbindelser, GC-MS screening i materialer [OG-13A]

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av semi-flyktige komponenter

Semiflyktige forbindelser, GC-MS screening i materialer [OG-12A]

Analyseinfo

Pris: 3.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C6 2.5 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 2.5 mg/kg
Fraksjon C8-C10 5 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 5 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg
Fraksjon >C35-C40 mg/kg
Sum >C12-C35 mg/kg
Fraksjon >C10-C40 (sum) mg/kg

THC screening, > C5-C40 i bygningsmateriale [OG-20g]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 Express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: REFLAB 1 2010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/kg
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/kg
Oktaklordibenzofuran 1 ng/kg

Dioksiner og furaner (PCDD/F) i bygningsmateriale [OG-22]

Analyseinfo

Pris: 8.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1613
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 1 µg/kg

Tinnorganisk forbindelse TBT i materialer [OG-19a TBT]

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 13%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.004 mg/kg

PCB-7 i bygningsmaterialer [OG-2]

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Ziplock pose
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg
Alifater >C6-C8 2 mg/kg
Alifater >C8-C10 2 mg/kg
Alifater >C10-C12 5 mg/kg
Alifater >C12-C16 5 mg/kg
Alifater >C16-C35 10 mg/kg

Alifater >C5-C35 i materialer [OG-20G]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09.00 Express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Alifater er ikke akkreditert dersom du ønsker 09.00 express. Gi oss beskjed om du ønsker den akkreditert, da vil raskest TAT være 1 WD
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 10 mg/kg
Dietylftalat 10 mg/kg
Di-n-propylftalat 10 mg/kg
Di-n-butylftalat (DBP) 10 mg/kg
Di-isobutylftalat 10 mg/kg
Di-pentylftalat (DPP) 10 mg/kg
Di-n-oktylftalat 10 mg/kg
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 10 mg/kg
Butylbenzylftalat 10 mg/kg
Di-sykloheksylftalat 10 mg/kg
Di-isodekylftalat (DIDP) 100 mg/kg
Di-isononylftalat (DINP) 100 mg/kg

Ftalater i bygningsmateriale, rapportert i mg/kg (Lav LOR)

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Phthalates in building materials. GC/MS acc to DIN 19742: 2014-08.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Triklosan 0.01 mg/kg

Triklosan i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 14154
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bifenyl mg/kg
Naftalen mg/kg
Acenaftylen mg/kg
Acenaften mg/kg
Fluoren mg/kg
Fenantren mg/kg
Antracen mg/kg
Fluoranten mg/kg
Pyren mg/kg
Benzo(a)antracen mg/kg
Krysen mg/kg
Benzo(k)fluoranten mg/kg
Benzo(b)fluoranten mg/kg
Benzo(a)pyren mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg
Dibenzo(ah)antracen mg/kg
1-Metylnaftalen mg/kg
2-Metylnaftalen mg/kg

Kreosot i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Plast
Metode: ISO 18287
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28 mg/kg
PBDE 47 mg/kg
PBDE 99 mg/kg
PBDE 100 mg/kg
TetraBDE 10 mg/kg
PentaBDE 10 mg/kg
HeksaBDE 10 mg/kg
HeptaBDE 20 mg/kg
OktaBDE 20 mg/kg
NonaBDE 50 mg/kg
DekaBDE (PBDE-209) 50 mg/kg
Heksabromsyklododekan (HBCD) 50 mg/kg
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 20 mg/kg
Dekabrombifenyl (DeBB) 50 mg/kg

Bromerte flammehemmere i materiale, utvidet pakke

Analyseinfo

Pris: 4.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 22032
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.1 mg/kg
Triklormetan (kloroform) 0.1 mg/kg
Tetrakloretylen 0.1 mg/kg

Klorerte alifater (Diklormetan, Triklormetan, Tetrakloretylen) i fast materiale [OG-6]

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS; DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 µg/kg

PFOA og PFOS i SiC pulver

Analyseinfo

Pris: 5.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Emballasje: Plast/glass
Metode: DIN CEN/TS 15968: 2010-11; DIN SPEC 1038: 2010-11
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 0.5 mg/kg

Bisfenol-A i materialprøver, Polymetode

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.2 mg/kg
Acenaftylen 0.2 mg/kg
Acenaften 0.2 mg/kg
Fluoren 0.2 mg/kg
Fenantren 0.2 mg/kg
Antracen 0.2 mg/kg
Fluoranten 0.2 mg/kg
Pyren 0.2 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.2 mg/kg
Krysen 0.2 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.2 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.2 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.2 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.2 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.2 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.2 mg/kg
sum PAH-16 mg/kg

PAH i asfalt ved GC/MS

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; CSN EN 17503; ISO 18287; ISO 18475; CSN EN 17322
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ