Packages: 40
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Olje / Gass (Tribologi)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Syretall (Aciditet)

Acid number (syretall) i olje

Analyseinfo

Pris: 290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: ISO 6619
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

TAN (Total Acid Number) i olje

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Komponent: Rapporteringsgrense:

TBN (Total Base Number) i olje

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 10 mg/kg

Vanninnhold-Karl Fischer i olje

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: ISO 760
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Viskositet 0.001 mm2/s

Kinematisk viskositet 40°C i olje

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: ISO 3104, ISO 2909
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Viskositet 0.001 mm2/s

Kinematisk viskositet 100°C i olje

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: ISO 3104, ISO 2909
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aske 0.01 %

Askeinnhold i olje

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: ISO 6245
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

CFPP til -10°C (Cold filter plugging point)

Analyseinfo

Pris: 805 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: CSN EN 116
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

CFPP til -20°C - tillegg (Cold filter plugging point)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: CSN EN 116
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

CFPP til -35°C - tillegg (Cold filter plugging point)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: CSN EN 116
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Karbon residual %

Karbon residual olje

Analyseinfo

Pris: 895 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Flammepunkt 40 °C

Flammepunkt (lukket kopp -flyktige oljeforbindelser) i olje

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 2719, Pensky-Martens
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Flammepunkt 79 °C

Flammepunkt (åpen kopp - standard oljeforbindelser) i olje

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 2592, Cleveland
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Flytepunkt °C

Flytepunkt i olje

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: SOP_N56 (CSN ISO 3016)
Anmerkninger: Pris gjelder ned til minus 15 grader celsius. Lavere temperaturer fordrer økt pris
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mekaniske urenheter

Mekaniske urenheter i olje

Analyseinfo

Pris: 640 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Metode: CSN 6506080
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Partikkeltelling i olje

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 4406
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Refraktiv indeks i olje

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Skumningstendens v 50 grdC i olje

Analyseinfo

Pris: 785 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Sulfataske i olje

Analyseinfo

Pris: 760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Oksidasjon av olje

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: basert på ASTM E2412-04
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Basetall (TBN), CSN ISO 3771

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 3771
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ