Packages: 3
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Biota og planter

Biota og planter / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:
Permetrin 0,1 mg/kg

Permetrin i ull

Analyseinfo

Pris: 6.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Biota og planter
Metode: OEKO-TEX no.4:2019-01/ÖTS 201 M-06
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon