Packages: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Biota og planter

Biota og planter / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:

Mikroplast i biota A-7e

Analyseinfo

Pris: 5.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Biota og planter
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: FTIR
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Merk at dersom svarte partikler forekommer påløper en ekstra kostnad på 1200 kroner
Identifisering av polymertype og kvantifisering utføres på µFT-IR
Les mer om våre analysemetoder for mikroplast