Packages: 36
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer

Vitaminer / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Betakaroten (Provitamin A) 0.05 mg/kg

Betakaroten (Provitamin A)

Analyseinfo

Pris: 1.805 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin A (Retinol) 2 iu/g

Vitamin A (Retinol)

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin A (Retinol) 150 iu/g

Vitamin A (Retinol) høyt innhold

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Benyttes i matriks med forventede høye verdier (>150 IU/g)
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin A (Retinol) 2 iu/g
Vitamin E (alfa-Tokoferol) 2 mg/kg

Vitamin A + E

Analyseinfo

Pris: 2.530 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B1 (Tiamin) 0.5 mg/kg
Vitamin B1 (Tiamin) mg/100g

Vitamin B1 (Tiamin)

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Normalfase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B1 (Tiamin) 0.5 mg/kg
Vitamin B1 (Tiamin) mg/100g
Vitamin B2 (Riboflavin) 0.5 mg/kg
Vitamin B2 (Riboflavin) mg/100g

Vitamin B1 + B2

Analyseinfo

Pris: 2.530 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Vitamin B1: Normalfase HPLC, Vitamin B2: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 0.05 µg/100g

Vitamin B12 ved ELISA

Analyseinfo

Pris: 1.960 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ELISA
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B2 (Riboflavin) 0.5 mg/kg

Vitamin B2 (Riboflavin)

Analyseinfo

Pris: 1.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B3 (Niacin) 1 mg/kg

Vitamin B3 (Niacin)

Analyseinfo

Pris: 1.960 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B6 (Pyridoksin) 0.5 mg/kg

Vitamin B6 (Pyrodoksin)

Analyseinfo

Pris: 1.960 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B9 (Folat/folinsyre) µg/100g

Vitamin B9 (folsyre), tilsatt i mat

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, AM/V/1006
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin C (Askorbinsyre) 1 10 mg/kg
Vitamin C (Askorbinsyre) 2 5 mg/l

Vitamin C (Askorbinsyre)

Analyseinfo

Pris: 1.490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis andre analyser skal utføres utenom Vitamin C, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Lab: ALS UK

1 Gjelder faste matvarer
2 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 1 1.0 µg/100g
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 2 0.5 µg/100ml

Vitamin D3 (Kolekalsiferol) <100i u/g

Analyseinfo

Pris: 2.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-UV
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Gjelder faste matvarer
2 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 1 60-500.000 iu/g

Vitamin D3 (Kolekalsiferol) høyt innhold

Analyseinfo

Pris: 2.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-UV
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Benyttes i matriks med forventede høye verdier (>80 IU/g)
Lab: ALS UK

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin E (alfa-Tokoferol) 2 mg/kg

Vitamin E (alfa-Tokoferol)

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin E (alfa-Tokoferol) 200 mg/kg

Vitamin E (alfa-Tokoferol) høyt innhold

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Benyttes i matriks med forventede høye verdier (>5000 mg/kg)
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin K1 1 µg/100g

Vitamin K1

Analyseinfo

Pris: 3.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin K3 0.1 mg/kg

Vitamin K3 (menadion)

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin C (askorbyl polyfosfat) 50 mg/kg

Vitamin C (Askorbyl polyfosfat)

Analyseinfo

Pris: 1.490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis andre analyser skal utføres utenom Vitamin C, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin D2 (Ergokalsiferol) 1 0,5 µg/100g
Vitamin D2 (Ergokalsiferol) 2 0.1 µg/100ml

Vitamin D2 (Ergokalsiferol)

Analyseinfo

Pris: 2.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 100 g / 100 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Gjelder faste matvarer
2 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolin 0.0005 mg/100g

Kolin i barnemat og kosttilskudd

Analyseinfo

Pris: 5.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 100 g / 100 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: FV-0243 02-003, LC-MS/MS: 2018-06a
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ubikinon, Q10 1 mg/kg

Koenzym Q10 i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 4.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: FV-0243 02-006, HPLC-DAD:2015-04
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin D2 (Ergokalsiferol) µg/100g
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) µg/100g

Vitamin D2 og D3 i mat og fôr

Analyseinfo

Pris: 5.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 100 g / 100 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B9 (Folat/folinsyre) 0,01 mg/kg

Totalt folat som folinsyre

Analyseinfo

Pris: 6.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ELISA
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for Svaberkit for allergener på overflater:
INSTRUKS
Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin K2 - menakinon 2 µg/100g

Vitamin K2 - menakinon i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 4.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin A (Retinol) 0.5 mg/kg

Vitamin A, høyt innhold

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: CSN EN 128 23-1, CSN EN 128 22
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin E (alfa-Tokoferol) 0.5 mg/kg
Alfa-tokoferolacetat 0.6 mg/kg

Vitamin E, høyt innhold

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: CSN EN 12823-1, CSN EN 12822
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B7 (Biotin) 10 µg/kg

Biotin (ELISA) i mat og fôr

Analyseinfo

Pris: 2.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ELISA
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ