Packages: 22
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer

Elementer / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 3 mg/kg
Ba, barium 1 0.4 mg/kg
Be, beryllium 1 0.01 mg/kg
Cd, kadmium 1 0.1 mg/kg
Co, kobolt 1 0.1 mg/kg
Cr, krom 1 0.2 mg/kg
Cu, kobber 1 0.1 mg/kg
Fe, jern 1 10 mg/kg
Hg, kvikksølv 1 1 mg/kg
Mn, mangan 1 0.5 mg/kg
1 0.4 mg/kg
Ni, nikkel 1 0.2 mg/kg
P, fosfor 1 5 mg/kg
Pb, bly 1 1 mg/kg
Sr, strontium 1 0.1 mg/kg
V, vanadium 1 0.1 mg/kg
Zn, sink 1 1 mg/kg

Metaller i materialer (16 metaller) (I-1c) LE

Analyseinfo

Pris: 1.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analyse av de åtte tungmetallene akkreditert. Se egen pakke for dette
Lab: ALS Luleå

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.01 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.03 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.08 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

I-2,10 metaller i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.340 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
0

Tilleggsmetall til metallpakke i materialer

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: avhenger av valgt hovedpakke
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+

Cr6+ i bygningsmateriale DK

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:

Brom-total i materialer PR

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Detektert som bromid ved IC etter forbrenning av prøve
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor-total (forbrenningsmetode) 0.02 %

Klor-total (forbrenningsmetode) i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.350 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Forbrenning: DIN 51727B, Analyse: ISO 10304-1
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

Klor-total (sintringsmetode) i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.590 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: Sintring
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total 0.01 %

Fluor-total (forbrenningsmetode) i materialer PR

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: EN 14582, EN 15408
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total

Fluor-total sintringsmetode i materialer LU

Analyseinfo

Pris: 1.590 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: Sintring
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.08 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.03 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.04 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.04 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.04 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.2 mg/kg tørrstoff

MF-2, Metaller i papirmasse og flis (10 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 24 mg/kg tørrstoff
As, arsen 10 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 40 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 2 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 2 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 2 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 2 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 10 mg/kg tørrstoff
K, kalium 100 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 16 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 2 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 24 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 6 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 10 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 10 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

MF-1, Metaller i papirmasse og flis (21 metaller)

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.4 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Co, kobolt 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cu, kobber 0.5 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg
Mn, mangan 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 0.2 mg/kg
Pb, bly 0.2 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

I-4a, Metaller i plast (10 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.340 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i bygningsmaterialer

Analyseinfo

Pris: 7.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0,5 mg/kg
Cd, kadmium 1 0,02 mg/kg
Cr, krom 0,2 mg/kg
Cu, kobber 0,2 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,01 mg/kg
Ni, nikkel 0,1 mg/kg
Pb, bly 1.0 mg/kg
Zn, sink 0,4 mg/kg

Tungmetaller i materialer (8 metaller) I-1c (I-2 utvalg) DK

Analyseinfo

Pris: 1.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1.09
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) mg/kg

Fluorid total i materialer GB

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0,2 mg/kg

Cr6+ i betong DK

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: ISO 15192:2010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0,5 mg/kg
Cr, krom 0,2 mg/kg
Cu, kobber 0,2 mg/kg

CCA (krom, kobber, arsen) i bygningsmaterialer DK

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1.09
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD