Packages: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium (NH4) µg totalt

Ammonium (NH4) i luft GB

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: NIOSH 6015
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA