Packages: 7
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Svoveldioksid (SO2) µg totalt

Svoveldioksid (SO2) ved IC - absorpsjonsløsning

Analyseinfo

Pris: 530 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: CSN EN 1911, STN ISO 15713, CSN EN 14791, CSN EN ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Respirabelt støv på filter (syklon ekstraksjon)

Analyseinfo

Pris: 660 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: PVC-filter 37 mm MW
Metode: NIOSH 0500
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Salt Lake City
Komponent: Rapporteringsgrense:
Luftvolum m3
Total inhalerbar støvfraksjon mg
Total inhalerbar støvfraksjon mg/m3
Silika µg/filter
Silika mg/m3
All shift Average mg/m3

Totalt støv ved gravimetri (mg tot) + kalkulering (mg/m3) - arbeidsmiljø

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Mix. cellulose Membranfilter 37 eller 25 mm veid
Metode: Kombinasjonspakke
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogensulfid (H2S) 0.01 mg/sample

Hydrogensulfid (H2S) ved fotometri, absorpsjonsløsning

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 83 0520-16:1978, CSN 83 0530-31:1980, CSN 83 4712 Nr. 3
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogensulfid (H2S) 0.01 mg/sample

Hydrogensulfid (H2S) ved fotometri, absorpsjonsløsning - blank

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 83 0520-16:1978, CSN 83 0530-31:1980, CSN 83 4712 Nr. 3
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ