Packages: 8
Prøvetype: Humanbiologi
Analysetype: Elementer

Elementer / Humanbiologi

Komponent: Rapporteringsgrense:
Gruppe 1:
B, bor 5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.05 µg/l
Ca, kalsium 0.5 mg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Li, litium 1 µg/l
Mg, magnesium 0.2 mg/l
Mn, mangan 0.5 µg/l
Mo, molybden 0.2 µg/l
Na, natrium 0.5 mg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 0.5 mg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svovel 0.5 mg/l
Sb, antimon 0.2 µg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
U, uran 0.02 µg/l
V, vanadium 0.1 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Zn, sink 10 µg/l
Gruppe 2:
Al, aluminium 5 µg/l
Ag, sølv 0.05 µg/l
As, arsen 1 µg/l
Au, Gull 0.1 µg/l
Cs, cesium 0.05 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.1 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ge, Germanium 2 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, Iridium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pd, Palladium 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Pt, Platina 0.05 µg/l
Rb, rubidium 0.1 µg/l
Re. Rhenium 0.05 µg/l
Rh, Rhodium 0.05 µg/l
Ru, Rutenium 0.05 µg/l
Sc, scandium 0.05 µg/l
Se, selen 5 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ta, tantal 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Th, thorium 0.05 µg/l
Te, Tellur 0.1 µg/l
Ti, titan 1 µg/l
Tm, thulium 0.05 µg/l
W, wolfram 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.1 µg/l

Metaller i blod LE

Analyseinfo

Pris: per element, se nedenfor
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 3 ml
Emballasje: Spesialrør med heparintilsetning
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Spesialrør med heparin kan bestilles her
Gruppe 1:
Første element: 400 kroner, andre: 200 kroner, tredje: 150 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Gruppe 2:
Første element: 550 kroner, andre: 200 kroner, tredje: 150 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Det går greit å kombinere elementer fra begge gruppene. Det første elementet prissettes som gruppe 2.
For bestillinger på mer enn 10 elementer, vær vennlig å kontakte oss for et pristilbud.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gruppe 1:
B, bor 5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.05 µg/l
Ca, kalsium 0.5 mg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Li, litium 1 µg/l
Mg, magnesium 0.2 mg/l
Mn, mangan 0.5 µg/l
Mo, molybden 0.2 µg/l
Na, natrium 0.5 mg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 0.5 mg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svovel 0.5 mg/l
Sb, antimon 0.2 µg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
U, uran 0.02 µg/l
V, vanadium 0.1 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Zn, sink 10 µg/l
Gruppe 2:
Al, aluminium 5 µg/l
Ag, sølv 0.05 µg/l
As, arsen 1 µg/l
Au, Gull 0.1 µg/l
Cs, cesium 0.05 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.1 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ge, Germanium 2 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, Iridium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pd, Palladium 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Pt, Platina 0.05 µg/l
Rb, rubidium 0.1 µg/l
Re. Rhenium 0.05 µg/l
Rh, Rhodium 0.05 µg/l
Ru, Rutenium 0.05 µg/l
Sc, scandium 0.05 µg/l
Se, selen 5 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ta, tantal 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Th, thorium 0.05 µg/l
Te, Tellur 0.1 µg/l
Ti, titan 1 µg/l
Tm, thulium 0.05 µg/l
W, wolfram 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.1 µg/l

Metaller i serum og plasma LE

Analyseinfo

Pris: per element, se nedenfor
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 3 ml
Emballasje: Spesialrør med heparintilsetning
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Spesialrør med heparin kan bestilles her
Gruppe 1:
Første element: 400 kroner, andre: 200 kroner, tredje: 150 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Gruppe 2:
Første element: 500 kroner, andre: 150 kroner, tredje: 100 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Det går greit å kombinere elementer fra begge gruppene. Det første elementet prissettes som gruppe 2.
For bestillinger på mer enn 10 elementer, vær vennlig å kontakte oss for et pristilbud.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gruppe 1:
B, bor 5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.05 µg/l
Ca, kalsium 0.5 mg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Li, litium 1 µg/l
Mg, magnesium 0.2 mg/l
Mn, mangan 0.5 µg/l
Mo, molybden 0.2 µg/l
Na, natrium 0.5 mg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 0.5 mg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svovel 0.5 mg/l
Sb, antimon 0.2 µg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
U, uran 0.02 µg/l
V, vanadium 0.1 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Zn, sink 10 µg/l
Gruppe 2:
Al, aluminium 5 µg/l
Ag, sølv 0.05 µg/l
As, arsen 1 µg/l
Au, Gull 0.1 µg/l
Cs, cesium 0.05 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.1 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ge, Germanium 2 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, Iridium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pd, Palladium 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Pt, Platina 0.05 µg/l
Rb, rubidium 0.1 µg/l
Re. Rhenium 0.05 µg/l
Rh, Rhodium 0.05 µg/l
Ru, Rutenium 0.05 µg/l
Sc, scandium 0.05 µg/l
Se, selen 5 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ta, tantal 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Th, thorium 0.05 µg/l
Te, Tellur 0.1 µg/l
Ti, titan 1 µg/l
Tm, thulium 0.05 µg/l
W, wolfram 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.1 µg/l

Metaller i urin LU

Analyseinfo

Pris: per element, se nedenfor
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 3 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Gruppe 1:
Første element: 400 kroner, andre: 200 kroner, tredje: 150 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Gruppe 2:
Første element: 500 kroner, andre: 150 kroner, tredje: 100 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Det går greit å kombinere elementer fra begge gruppene. Det første elementet prissettes som gruppe 2.
For bestillinger på mer enn 10 elementer, vær vennlig å kontakte oss for et pristilbud.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
I, Jod 10 µg/l

Jod i urin LU

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 3 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.5 mg/kg
As, arsen 0.03 mg/kg
Be, beryllium 0.005 mg/kg
Bi, vismut 0.002 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Co, kobolt 0.001 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Fe, jern 0.5 mg/kg
Li, litium 0.02 mg/kg
Mn, mangan 0.02 mg/kg
Mo, molybden 0.005 mg/kg
Ni, nikkel 0.06 mg/kg
P, fosfor 0.5 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Sb, antimon 0.005 mg/kg
Se, selen 0.1 mg/kg
Sn, tinn 0.05 mg/kg
Tl, thallium 0.001 mg/kg
U, uran 0.001 mg/kg
V, vanadium 0.005 mg/kg
Zn, sink 0.5 mg/kg

Metaller i hår og negler (22 metaller) H-4d-LU

Analyseinfo

Pris: 1.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Hår og negler
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 mg
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.03 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.02 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Se, selen 0.1 mg/kg

Metaller i hår og negler (5 metaller) H-4b-LU

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Hår og negler
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 mg
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.5 mg/kg
As, arsen 0.03 mg/kg
Be, beryllium 0.005 mg/kg
Bi, vismut 0.002 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Co, kobolt 0.001 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.02 mg/kg
Ni, nikkel 0.06 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Sb, antimon 0.005 mg/kg
Se, selen 0.1 mg/kg

Metaller i hår og negler (13 metaller), H-4c LU

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Hår og negler
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 mg
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i humanbiologisk materiale

Analyseinfo

Pris: 7.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå