Packages: 10
Prøvetype: Humanbiologi
Analysetype: Elementer

Elementer / Humanbiologi

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.2 µg/l
As, arsen 1 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.05 µg/l
B, bor 5 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Ca, kalsium 0.5 mg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Cs, cesium 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.1 µg/l
Ge, Germanium 2 µg/l
Au, Gull 0.1 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, Iridium 0.05 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Li, litium 1 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Mg, magnesium 0.2 mg/l
Mn, mangan 0.5 µg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
Mo, molybden 0.2 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Pd, Palladium 0.05 µg/l
P, fosfor 0.5 mg/l
Pt, Platina 0.05 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Re. Rhenium 0.05 µg/l
Rh, Rhodium 0.05 µg/l
Rb, rubidium 0.1 µg/l
Ru, Rutenium 0.05 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sc, scandium 0.05 µg/l
Se, selen 3 µg/l
Ag, sølv 0.5 µg/l
Na, natrium 0.5 mg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
S, svovel 0.5 mg/l
Te, Tellur 0.1 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
Tm, thulium 0.05 µg/l
U, uran 0.02 µg/l
V, vanadium 0.1 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller (gruppe 1) i kliniske prøver (blod, urin, serum) [H-1]

Analyseinfo

Pris: 6.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av sporelementer i blod og serum:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
I, Jod 10 µg/l

Jod i urin

Analyseinfo

Pris: 980 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 3 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.5 mg/kg
As, arsen 0.03 mg/kg
Be, beryllium 0.005 mg/kg
Bi, vismut 0.002 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Co, kobolt 0.001 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Fe, jern 0.5 mg/kg
Li, litium 0.02 mg/kg
Mn, mangan 0.02 mg/kg
Mo, molybden 0.005 mg/kg
Ni, nikkel 0.06 mg/kg
P, fosfor 0.5 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Sb, antimon 0.005 mg/kg
Se, selen 0.1 mg/kg
Sn, tinn 0.05 mg/kg
Tl, thallium 0.001 mg/kg
U, uran 0.001 mg/kg
V, vanadium 0.005 mg/kg
Zn, sink 0.5 mg/kg

Metaller i hår og negler (22 metaller) [H-4d]

Analyseinfo

Pris: 2.020 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Hår og negler
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 mg
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.03 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.02 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Se, selen 0.1 mg/kg

Metaller i hår og negler (5 metaller) [H-4b]

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Hår og negler
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 mg
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.5 mg/kg
As, arsen 0.03 mg/kg
Be, beryllium 0.005 mg/kg
Bi, vismut 0.002 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Co, kobolt 0.001 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.02 mg/kg
Ni, nikkel 0.06 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Sb, antimon 0.005 mg/kg
Se, selen 0.1 mg/kg

Metaller i hår og negler (13 metaller) [H-4c]

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Hår og negler
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 mg
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i humanbiologisk materiale

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 5 µg/l
Ti, titan 1 µg/l

Metaller (gruppe 2) i kliniske prøver (blod, urin, serum) [H-2]

Analyseinfo

Pris: 6.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av sporelementer i blod og serum:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
I, Jod 10 µg/l

Jod i kliniske prøver [H-I]

Analyseinfo

Pris: 980 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: min. 1 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå