Packages: 101
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest, Mugg og hussopp, Elementer, Organiske analyser, Mikrobiologi, Øvrige analyser, Kombinasjonspakker, Fremmedstoffer

Partikler/asbest / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 1 0.01 fibre/cm3

Asbestfibertelling og-identifisering på filterprøver - Grenseverdi Arbeidstilsynet [A-2a-SANERING]

Analyseinfo

Pris: 2.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 600 L
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: ISO 14966
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av abest i luft:
INSTRUKS
Opplys på bestillingen hvilke fibertyper som forventes å finnes.Når det gjelder asbest defineres asbesttypen. Måleverdien er summen av alle asbestfibre i prøven
Prisen er for analyse. Pris for filter kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Metoden er akkreditert for filterstørrelsen Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm. Andre filterstørrelser gir uakkrediterte resultater.

Komponent: Rapporteringsgrense:

Partikkelanalyse, kvantitativ, på filter (konsentrasjon, størrelse og type) [A-4A]

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen identifiseres hvilken partikkeltype som forekommer og i hvilke størrelser. Innholdet av partikler >1µm og <1 µm beregnes
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:

Partikkelanalyse på materialprøve eller tape, kvalitativ [A-4B]

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 5-10 cm
Emballasje: ALS prøvetakingsteip
Metode: Intern metode, SEM
Ekspress: Ja
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er kvalitativ og benyttes for å identifisere hvilke partikkeltyper som forekommer i støv eller et material. Partiklene deles opp i grupper avhenging av sammensetningen.Kan benyttes for å se etter spesifikke partikler eller finne ut av opprinnelsen.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
<1 µm %
1-2 µm %
2-5 µm %
5-10 µm %
10-20 µm %
>20 µm %

Partikkelstørrelsesfordeling [A-4c]

Analyseinfo

Pris: 3.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er for partikler som i størrelse i hovedsak ligger mellom >0.1 og <100 µm. For størrelse utenom dette må andre analyser benyttes. Resultatet presenteres i tabell med både mengde% og vekt% angitt
Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Volum m3
Støv vekt 0.1 mg
Støv vekt, beregning mg/m3

Total støv (total støv, respirablet eller inhalerbart), ekskludert filter [A-4d]

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 1 stk
Emballasje: Mixed cellulose 0.8 µm (totalstøvfilter), 25 alt. 37 mm, veid [A-4d]
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm

Mugg og hussopp / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sporer 7 fibre/mm^2

Innhold av mugg- og sporer på filter [A-3g]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mugg og hussopp
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen kan kun anvedes for å kontrollere om sporer fins i luften, ikke for å identifisere sporetypene.
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Stockholm

Elementer / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.02 µg totalt

Kvikksølv (Hg) på adsorpsjonsrør [A-6c]

Analyseinfo

Pris: 925 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvetakingsvolum: 2 liter/min i 2 timer
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.25 µg totalt

Cr(VI) på filter

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Metode: EPA 425, ISO 16740
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av inhalerbart støv for Cr6:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.5 µg totalt
Ba, barium 0.03 µg totalt
B, bor 0.5 µg totalt
Fe, jern 1 µg totalt
Li, litium 0.02 µg totalt
Mo, molybden 0.02 µg totalt
P, fosfor 10 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Se, selen 2.4 µg totalt
Na, natrium 10 µg totalt
S, svovel 50 µg totalt
Te, Tellur 0.2 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
Sn, tinn 0.1 µg totalt
Zn, sink 1 µg totalt
W, wolfram 0.04 µg totalt

Metaller i kvartsfiberfilter, tilleggsmetaller [M-10-ADD]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Metode: SS-EN 14385:2004 mod. Oppslutning: Filteret er oppsluttet med HNO3/HF/H2O2 i lukket teflon beholder i mikro.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Pris for første element: 550 kroner
Pris for hvert påfølgende element 210 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
Sb, antimon 0.0005 µg totalt
As, arsen 0.005 µg totalt
Ba, barium 0.01 µg totalt
Be, beryllium 0.0005 µg totalt
B, bor 1 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Ca, kalsium 2 µg totalt
Cs, cesium 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
Cu, kobber 0.02 µg totalt
Fe, jern 0.2 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
Mg, magnesium 0.1 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Hg, kvikksølv 0.001 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Ni, nikkel 0.005 µg totalt
P, fosfor 0.2 µg totalt
Pt, Platina 0.0005 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Se, selen 0.01 µg totalt
Si, silisium 20 µg totalt
Ag, sølv 0.02 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Sr, strontium 0.5 µg totalt
S, svovel 2 µg totalt
Tl, thallium 0.0005 µg totalt
Th, thorium 0.0005 µg totalt
Sn, tinn 0.005 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
W, wolfram 0.0005 µg totalt
U, uran 0.0005 µg totalt
V, vanadium 0.001 µg totalt
Zn, sink 0.5 µg totalt
Zr, zirkonium 0.01 µg totalt

Tilleggsmetall på filter [A-6-ADD]

Analyseinfo

Pris: 6.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for enkeltelementer: 750 kr, deretter 250 kr per element.
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv

Kvikksølv, Hg (lav LOR) på absorpsjonsrør [A-6c-lav Kvikksølv]

Analyseinfo

Pris: 1.070 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå

Organiske analyser / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.2 µg totalt
1,1-Dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1-Dikloreten 0.2 µg totalt
cis/trans-1,2-Dikloreten 0.2 µg totalt
1,2-Diklorpropan 0.2 µg totalt
Triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
Tetraklormetan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt

Meny A1 - Klorerte alifater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.245 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: VDI 3865-3 (CS2-Ekstrakt, GC-MSD): 1998-06
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Analysen benytter kullrør og aktiv prøvetaking
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.2 µg totalt
Toluen 0.2 µg totalt
Etylbenzen 0.2 µg totalt
o-Xylen 0.2 µg totalt
m/p-Xylen 0.2 µg totalt

Meny A3 - BTEX, Aromater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: intern metode, NIOSH.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Det benyttes SKC 226-01 for prøvetaking. Anbefalt lufthastighet ved prøvetaking er 200 ml/min
Se instruks for prøvetaking med SKC AirChek Touch:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Heksan 0.5 µg totalt
n-Heptan 0.2 µg totalt
n-Oktan 0.2 µg totalt
n-Nonan 0.2 µg totalt
n-Dekan 0.2 µg totalt
n-Undekan 0.2 µg totalt
n-Dodekan 0.2 µg totalt
Fraksjon >C6-C7 2.0 µg totalt
Fraksjon >C7-C8 2.0 µg totalt
Fraksjon >C8-C9 2.0 µg totalt
Fraksjon >C9-C10 2.0 µg totalt
Fraksjon >C10-C11 2.0 µg totalt
Fraksjon >C11-C12 2.0 µg totalt
Fraksjon >C12-C13 2.0 µg totalt

Meny A4 - Alifater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 0.2-9 µg totalt
1-Propanol 0.2-9 µg totalt
2-Propanol (Isopropanol) 0.2-9 µg totalt
1-Butanol 0.2-9 µg totalt
2-Butanol 0.2-9 µg totalt
Etylacetat 0.2-9 µg totalt
Vinylacetat 0.2-9 µg totalt
n-Butylacetat 0.2-9 µg totalt
Isobutylacetat 0.2-9 µg totalt
Aceton 0.2-9 µg totalt
Metyletylketon (MEK) 0.2-9 µg totalt
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 0.2-9 µg totalt
Sykloheksanon 0.2-9 µg totalt
Benzen 0.2-9 µg totalt
Toluen 0.2-9 µg totalt
Etylbenzen 0.2-9 µg totalt
Sum xylener
Styren 0.2-9 µg totalt

Meny A5 - Flyktige organiske forbindelser i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 1.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: VDI 3865-3 (CS2-Ekstrakt, GC-MSD): 1998-06 og CS2-Ekstrakt, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aromater >C8-C10 5000 µg/m3
Alifater >C6-C8 5000 µg/m3
Alifater >C8-C10 5000 µg/m3
Alifater >C10-C12 5000 µg/m3
Fraksjon >C6-C7 1000 µg/m3
Fraksjon >C7-C8 1000 µg/m3
Fraksjon >C8-C9 1000 µg/m3
Fraksjon >C9-C10 1000 µg/m3
Fraksjon >C10-C11 1000 µg/m3
Fraksjon >C11-C12 1000 µg/m3
Fraksjon >C12-C13 1000 µg/m3
n-Pentan 500 µg/m3
n-Heksan 200 µg/m3
n-Heptan 100 µg/m3
n-Oktan 100 µg/m3
n-Nonan 100 µg/m3
n-Dekan 100 µg/m3
n-Undekan 100 µg/m3
n-Dodekan 100 µg/m3
n-Tetradekan 100 µg/m3
n-Tridekan 100 µg/m3
n-Heksadekan 100 µg/m3
1,2,3-Trimetylbenzen 100 µg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen 100 µg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 100 µg/m3
1,2,4,5-Tetrametylbenzen 100 µg/m3
2-Etyltoluen 100 µg/m3
3-Etyltoluen 100 µg/m3
4-Etyltoluen 100 µg/m3
4-Fenylsykloheksen 100 µg/m3
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 100 µg/m3
sek-Butylbenzen 100 µg/m3
Styren 100 µg/m3
tert-Butylbenzen 100 µg/m3
n-Butylbenzen 100 µg/m3
n-Propylbenzen 100 µg/m3
Benzen 50 µg/m3
Toluen 50 µg/m3
Etylbenzen 50 µg/m3
o-Xylen 50 µg/m3
m/p-Xylen 50 µg/m3
3-Karen 100 µg/m3
alfa-Pinen 100 µg/m3
beta-Pinen 100 µg/m3
alfa-Terpinen 100 µg/m3
Limonen 200 µg/m3
1,1,1,2-Tetrakloretan 100 µg/m3
1,1,1-trikloretan 100 µg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan 100 µg/m3
1,1,2-trikloretan 100 µg/m3
1,1-Dikloretan 100 µg/m3
1,1-Diklor-1-propen 100 µg/m3
1,2,3-Triklorpropan 100 µg/m3
1,1-Dikloreten 100 µg/m3
1,2-Dibrom-3-klorpropan 100 µg/m3
1,2-dibrometan 100 µg/m3
1,2-dikloretan 100 µg/m3
1,2-diklorbenzen 100 µg/m3
1,2-Diklorpropan 100 µg/m3
1,3-diklorbenzen 100 µg/m3
1,3-Diklorpropan 100 µg/m3
1,4-diklorbenzen 100 µg/m3
1,2,3-triklorbenzen 100 µg/m3
1,2,4-triklorbenzen 100 µg/m3
2,2-Diklorpropan 100 µg/m3
2-Klortoluen 100 µg/m3
4-Klortoluen 100 µg/m3
Brombenzen 100 µg/m3
Tribrommetan (bromoform) 100 µg/m3
Bromklormetan 100 µg/m3
Bromdiklormetan 100 µg/m3
Brommetan 100 µg/m3
Kloretan 100 µg/m3
Klormetan 100 µg/m3
cis-1,2-Dikloreten 100 µg/m3
cis-1,3-Diklor-1-propen 100 µg/m3
Dibromklormetan 100 µg/m3
Dibrommetan 100 µg/m3
Diklordifluormetan 100 µg/m3
Diklormetan 100 µg/m3
Heksaklorbutadien (HCB) 100 µg/m3
Klorbenzen 100 µg/m3
Tetrakloreten 100 µg/m3
Tetraklormetan 100 µg/m3
trans-1,2-Dikloreten 100 µg/m3
trans-1,3-Diklor-1-propen 100 µg/m3
Trikloreten 100 µg/m3
Triklorfluormetan 100 µg/m3
Triklormetan (kloroform) 100 µg/m3
vinylklorid µg/m3
2-Butanon 100 µg/m3
Heksanal 100 µg/m3
Aceton 100 µg/m3
Sykloheksanon 100 µg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 100 µg/m3
1,4-diklorbenzen 100 µg/m3
2-Metylheksan 100 µg/m3
4-Fenylsykloheksen 100 µg/m3
Sykloheksan 100 µg/m3
Isooktan 100 µg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 100 µg/m3
ETBE (Etyl-tert-butyl eter) 100 µg/m3
2-Etyl-1-heksanol 100 µg/m3
2-metyl-1-butanol 100 µg/m3
Isobutanol 100 µg/m3
1-Propanol 100 µg/m3
1-Butanol 100 µg/m3
2-Butanol 200 µg/m3
2-Propanol (Isopropanol) 100 µg/m3
Etanol 1000 µg/m3
Isobutylacetat 200 µg/m3
n-Butylacetat 200 µg/m3
tert-Butylacetat 100 µg/m3
Etylacetat 200 µg/m3
Vinylacetat 100 µg/m3
Naftalen 1000 µg/m3

Meny A7 - Aromater og halogenerte flyktige forbindelser (VOC) i luftprøver, stor pakke (96 forbindelser)

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: NIOSH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ

Mikrobiologi / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Gjær 1 CFU/skål
Mugg 1 CFU/skål

Mugg og gjær etter nedfallsmetoden

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 8 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mikrobiologi
Akkreditering: Nei
Instruks: Eksponer agarskål for luft i aktuelt miljø i 15 minutter
Anmerkninger: Ta kontakt med oss for kjøp av agarskåler.
Dette resultatet gir kun en kvantifisering av muggsporer. Hvis man er interessert i en mer inngående luftanalyse, ta kontakt for tilbud.
Lagres kjølig etter prøvetaking, bør leveres innen 48 timer.
Lab: ALS Oslo

Øvrige analyser / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Svoveldioksid (SO2) µg totalt

Svoveldioksid (SO2) ved IC - absorpsjonsløsning

Analyseinfo

Pris: 530 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: CSN EN 1911, STN ISO 15713, CSN EN 14791, CSN EN ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Respirabelt støv på filter (syklon ekstraksjon)

Analyseinfo

Pris: 660 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: PVC-filter 37 mm MW
Metode: NIOSH 0500
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Salt Lake City
Komponent: Rapporteringsgrense:
Luftvolum m3
Total inhalerbar støvfraksjon mg
Total inhalerbar støvfraksjon mg/m3
Silika µg/filter
Silika mg/m3
All shift Average mg/m3

Totalt støv ved gravimetri (mg tot) + kalkulering (mg/m3) - arbeidsmiljø

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Mix. cellulose Membranfilter 37 eller 25 mm veid
Metode: Kombinasjonspakke
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogensulfid (H2S) 0.01 mg/sample

Hydrogensulfid (H2S) ved fotometri, absorpsjonsløsning

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 83 0520-16:1978, CSN 83 0530-31:1980, CSN 83 4712 Nr. 3
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogensulfid (H2S) 0.01 mg/sample

Hydrogensulfid (H2S) ved fotometri, absorpsjonsløsning - blank

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 83 0520-16:1978, CSN 83 0530-31:1980, CSN 83 4712 Nr. 3
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ

Kombinasjonspakker / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Metaller (25) og respirabelt støv på filter

Analyseinfo

Pris: 1.930 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Kombinasjonspakker
Emballasje: PVC-filter 37 mm MW
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Salt Lake City

Fremmedstoffer / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogenperoksid 5 µg/prøve

Hydrogenperoksid i luft

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: 25 mm kvartsfiberfilter
Metode: OSHA 1019
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Filtre som sendes må holdes kjølig før og etter prøvetaking. Bør oppbevares mørkt
Lab: ALS Salt Lake City