Packages: 54
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest, Elementer, Organiske analyser, Øvrige analyser,

Partikler/asbest / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:

Asbest og syntetiske fibre, fibertelling og bestemmelse i filterprøver, A-1a PR

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: NIOSH 7400, PCM Lysmikroskop
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 0.1 %

Bestemmelse av andre fibre enn asbest i støv A-2D STØV ST

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 5-10 cm
Emballasje: ALS prøvetakingsteip
Metode: SEM; ISO 22262
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 0.1 fibre/cm3

Asbestfibertelling og-identifisering på filterprøver - Grenseverdi Arbeidstilsynet A-2a OS

Analyseinfo

Pris: 1.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: anbefalt 150-400 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm eller 37 mm
Metode: SEM
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Opplys på bestillingen hvilke fibertyper som forventes å finnes.Når det gjelder asbest defineres asbesttypen. Måleverdien er summen av alle asbestfibre i prøven
Prisen er for analyse. Pris for filter kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sporer 7 fibre/mm^2

A-3g Mugg/sporer på filter

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen kan kun anvedes for å kontrollere om sporer fins i luften, ikke for å identifisere sporetypene.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:

Partikkelanalyse på filter, kvantitativ A-4A ST

Analyseinfo

Pris: 3.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen identifiseres hvilken partikkeltype som forekommer og i hvilke størrelser. Innholdet av partikler >1µm og <1 µm beregnes
Lab: ALS Stockholm

Elementer / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv

Kvikksølv (Hg) på adsorpsjonsrør A-6c LE

Analyseinfo

Pris: 740 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.25 µg totalt

Cr(VI) på filter PR

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Metode: EPA 425, ISO 16740
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Organiske analyser / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv

OF-19e Metylkvikksølv på filter

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.2 µg totalt
1,1-Dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1-Dikloreten 0.2 µg totalt
cis/trans-1,2-Dikloreten 0.2 µg totalt
1,2-Diklorpropan 0.2 µg totalt
Triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
Tetraklormetan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt

Meny A1, Klorerte alifater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 1.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Analysen benytter kullrør og aktiv prøvetaking
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.2 µg totalt
Toluen 0.2 µg totalt
Etylbenzen 0.2 µg totalt
o-Xylen 0.2 µg totalt
m/p-Xylen 0.2 µg totalt

Meny A3, BTEX, Aromater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: intern metode, NIOSH.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Det benyttes SKC 226-01 for prøvetaking. Anbefalt lufthastighet ved prøvetaking er 200 ml/min
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Heksan 0.5 µg totalt
n-Heptan 0.2 µg totalt
n-Oktan 0.2 µg totalt
n-Nonan 0.2 µg totalt
n-Dekan 0.2 µg totalt
n-Undekan 0.2 µg totalt
n-Dodekan 0.2 µg totalt
Fraksjon >C6-C7 2.0 µg totalt
Fraksjon >C7-C8 2.0 µg totalt
Fraksjon >C8-C9 2.0 µg totalt
Fraksjon >C9-C10 2.0 µg totalt
Fraksjon >C10-C11 2.0 µg totalt
Fraksjon >C11-C12 2.0 µg totalt
Fraksjon >C12-C13 2.0 µg totalt

Meny A4, Alifater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 1.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 0.2-9 µg totalt
1-Propanol 0.2-9 µg totalt
2-Propanol (Isopropanol) 0.2-9 µg totalt
1-Butanol 0.2-9 µg totalt
2-Butanol 0.2-9 µg totalt
Etylacetat 0.2-9 µg totalt
Vinylacetat 0.2-9 µg totalt
n-Butylacetat 0.2-9 µg totalt
Isobutylacetat 0.2-9 µg totalt
Aceton 0.2-9 µg totalt
Metyletylketon (MEK) 0.2-9 µg totalt
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 0.2-9 µg totalt
Sykloheksanon 0.2-9 µg totalt
Benzen 0.2-9 µg totalt
Toluen 0.2-9 µg totalt
Etylbenzen 0.2-9 µg totalt
Sum xylener
Styren 0.2-9 µg totalt

Meny A5, Flyktige organiske forbindelser i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA

Øvrige analyser / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium (NH4) µg totalt

Ammonium (NH4) i luft GB

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: NIOSH 6015
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA

/ Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sum >C10-C40 0,10 mg totalt

Oljetåke i luft

Analyseinfo

Pris: 1.375 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø > Luft/Arbeidsmiljø
Emballasje: 37 mm GF-filter
Metode: GC-FID
Instruks: Aktiv luftprøvetaking
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Heksan mg/m3
Fraksjon >C6-C7 mg/m3
n-Heptan mg/m3
Fraksjon >C7-C8 mg/m3
n-Oktan mg/m3
Fraksjon >C8-C9 mg/m3
n-Nonan mg/m3
Fraksjon >C9-C10 mg/m3
n-Dekan mg/m3
Fraksjon >C10-C11 mg/m3
n-Undekan mg/m3
Fraksjon >C11-C12 mg/m3
n-Dodekan mg/m3
Fraksjon >C12-C13 mg/m3

Oljedamp i luft

Analyseinfo

Pris: 1.375 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø > Luft/Arbeidsmiljø
Emballasje: Kullrør
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Instruks: Aktiv luftprøvetaking
Anmerkninger: Lab: GBA