Packages: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Pesticider

Pesticider / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:

Pesticider i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 1.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Pesticider
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ