Packages: 13
Prøvetype: Humanbiologi
Analysetype: Elementer, Øvrige analyser, Mikrobiologi

Elementer / Humanbiologi

Komponent: Rapporteringsgrense:
Gruppe 1:
B, bor 5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.05 µg/l
Ca, kalsium 0.5 mg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Li, litium 1 µg/l
Mg, magnesium 0.2 mg/l
Mn, mangan 0.5 µg/l
Mo, molybden 0.2 µg/l
Na, natrium 0.5 mg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 0.5 mg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svovel 0.5 mg/l
Sb, antimon 0.2 µg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
U, uran 0.02 µg/l
V, vanadium 0.1 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Zn, sink 10 µg/l
Gruppe 2:
Al, aluminium 5 µg/l
Ag, sølv 0.05 µg/l
As, arsen 1 µg/l
Au, Gull 0.1 µg/l
Cs, cesium 0.05 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.1 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ge, Germanium 2 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, Iridium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pd, Palladium 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Pt, Platina 0.05 µg/l
Rb, rubidium 0.1 µg/l
Re. Rhenium 0.05 µg/l
Rh, Rhodium 0.05 µg/l
Ru, Rutenium 0.05 µg/l
Sc, scandium 0.05 µg/l
Se, selen 5 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ta, tantal 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Th, thorium 0.05 µg/l
Te, Tellur 0.1 µg/l
Ti, titan 1 µg/l
Tm, thulium 0.05 µg/l
W, wolfram 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.1 µg/l

Metaller i blod LE

Analyseinfo

Pris: per element, se nedenfor
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 3 ml
Emballasje: Spesialrør med heparintilsetning
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Spesialrør med heparin kan bestilles her
Gruppe 1:
Første element: 400 kroner, andre: 200 kroner, tredje: 150 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Gruppe 2:
Første element: 550 kroner, andre: 200 kroner, tredje: 150 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Det går greit å kombinere elementer fra begge gruppene. Det første elementet prissettes som gruppe 2.
For bestillinger på mer enn 10 elementer, vær vennlig å kontakte oss for et pristilbud.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gruppe 1:
B, bor 5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.05 µg/l
Ca, kalsium 0.5 mg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Li, litium 1 µg/l
Mg, magnesium 0.2 mg/l
Mn, mangan 0.5 µg/l
Mo, molybden 0.2 µg/l
Na, natrium 0.5 mg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 0.5 mg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svovel 0.5 mg/l
Sb, antimon 0.2 µg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
U, uran 0.02 µg/l
V, vanadium 0.1 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Zn, sink 10 µg/l
Gruppe 2:
Al, aluminium 5 µg/l
Ag, sølv 0.05 µg/l
As, arsen 1 µg/l
Au, Gull 0.1 µg/l
Cs, cesium 0.05 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.1 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ge, Germanium 2 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, Iridium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pd, Palladium 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Pt, Platina 0.05 µg/l
Rb, rubidium 0.1 µg/l
Re. Rhenium 0.05 µg/l
Rh, Rhodium 0.05 µg/l
Ru, Rutenium 0.05 µg/l
Sc, scandium 0.05 µg/l
Se, selen 5 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ta, tantal 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Th, thorium 0.05 µg/l
Te, Tellur 0.1 µg/l
Ti, titan 1 µg/l
Tm, thulium 0.05 µg/l
W, wolfram 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.1 µg/l

Metaller i serum og plasma LE

Analyseinfo

Pris: per element, se nedenfor
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 3 ml
Emballasje: Spesialrør med heparintilsetning
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Spesialrør med heparin kan bestilles her
Gruppe 1:
Første element: 400 kroner, andre: 200 kroner, tredje: 150 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Gruppe 2:
Første element: 500 kroner, andre: 150 kroner, tredje: 100 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Det går greit å kombinere elementer fra begge gruppene. Det første elementet prissettes som gruppe 2.
For bestillinger på mer enn 10 elementer, vær vennlig å kontakte oss for et pristilbud.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gruppe 1:
B, bor 5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.05 µg/l
Ca, kalsium 0.5 mg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Li, litium 1 µg/l
Mg, magnesium 0.2 mg/l
Mn, mangan 0.5 µg/l
Mo, molybden 0.2 µg/l
Na, natrium 0.5 mg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 0.5 mg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svovel 0.5 mg/l
Sb, antimon 0.2 µg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
U, uran 0.02 µg/l
V, vanadium 0.1 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Zn, sink 10 µg/l
Gruppe 2:
Al, aluminium 5 µg/l
Ag, sølv 0.05 µg/l
As, arsen 1 µg/l
Au, Gull 0.1 µg/l
Cs, cesium 0.05 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.1 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ge, Germanium 2 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, Iridium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pd, Palladium 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Pt, Platina 0.05 µg/l
Rb, rubidium 0.1 µg/l
Re. Rhenium 0.05 µg/l
Rh, Rhodium 0.05 µg/l
Ru, Rutenium 0.05 µg/l
Sc, scandium 0.05 µg/l
Se, selen 5 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
Ta, tantal 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Th, thorium 0.05 µg/l
Te, Tellur 0.1 µg/l
Ti, titan 1 µg/l
Tm, thulium 0.05 µg/l
W, wolfram 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.1 µg/l

Metaller i urin LU

Analyseinfo

Pris: per element, se nedenfor
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 3 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Gruppe 1:
Første element: 400 kroner, andre: 200 kroner, tredje: 150 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Gruppe 2:
Første element: 500 kroner, andre: 150 kroner, tredje: 100 kroner. Påfølgende elementer: 25 pr.stk.
Det går greit å kombinere elementer fra begge gruppene. Det første elementet prissettes som gruppe 2.
For bestillinger på mer enn 10 elementer, vær vennlig å kontakte oss for et pristilbud.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
I, Jod 10 µg/l

Jod i urin LU

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 3 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.5 mg/kg
As, arsen 0.03 mg/kg
Be, beryllium 0.005 mg/kg
Bi, vismut 0.002 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Co, kobolt 0.001 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Fe, jern 0.5 mg/kg
Li, litium 0.02 mg/kg
Mn, mangan 0.02 mg/kg
Mo, molybden 0.005 mg/kg
Ni, nikkel 0.06 mg/kg
P, fosfor 0.5 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Sb, antimon 0.005 mg/kg
Se, selen 0.1 mg/kg
Sn, tinn 0.05 mg/kg
Tl, thallium 0.001 mg/kg
U, uran 0.001 mg/kg
V, vanadium 0.005 mg/kg
Zn, sink 0.5 mg/kg

Metaller i hår og negler (22 metaller) H-4d-LU

Analyseinfo

Pris: 1.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Hår og negler
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 mg
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå

Øvrige analyser / Humanbiologi

Komponent: Rapporteringsgrense:

s-beta-2-mikroglobulin LU

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

u-alfa-1-mikroglobulin LU

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Blod
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

Kreatinin i urin

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Urin
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Komponent: Rapporteringsgrense:

pH i urin [pH-urin]

Analyseinfo

Pris: 60 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Humanbiologi > Urin
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon

Mikrobiologi / Humanbiologi

Komponent: Rapporteringsgrense:

Covid-19: SARS-Co-V-2 på overflater med PCR

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Prøvetype: Humanbiologi
Analysetype: Mikrobiologi
Anmerkninger: Prøvetakingskit kan bestilles HER
Lab: annen