Packages: 11
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Uorganisk arsen 0,01 mg/kg
MMA (monometylarsonat) 0,02 mg/kg
DMA (dimetylarsinat) 0,01 mg/kg

OB-19D, Arsenspesiering i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HPLC-ICP-MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Propylgallat

Propylgallat GO

Analyseinfo

Pris: 2.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 1 µg/kg
Acenaftylen 1 µg/kg
Acenaften 1 µg/kg
Fluoren 1 µg/kg
Fenantren 1 µg/kg
Antracen 1 µg/kg
Fluoranten 1 µg/kg
Pyren 1 µg/kg
Benzo(a)antracen 1 µg/kg
Krysen 1 µg/kg
Benzo(b)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(k)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(a)pyren 1 µg/kg
Dibenzo(ah)antracen 1 µg/kg
Benzo(ghi)perylen 1 µg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 µg/kg
sum PAH-16 1 µg/kg
sum PAH carcinogene 1 µg/kg

OB-1, PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrense øker med økende fettinnhold
Måleusikkerhet for enkelt PAH 30%, for sum 16 PAH 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 0.1-1.0 ng/kg
Oktaklordibenzodioksin 0.1-1.0 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF 0.1-1.0 ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 0.1-1.0 ng/kg
Oktaklordibenzofuran 0.1-1.0 ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

OB-22, Dioksiner og furaner (PCDD/F) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: oljer: 30 gram/ml
Anmerkninger: Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Sum PCDD/PCDF er oppgitt som internasjonale toksisitetsekvivalenter (TEQ), der den giftigste forbindelsen, 2,3,7,8-Tetra CDD, har fått "vektfaktor" 1, mens de andre mindre giftige forbindelsene er vektet lavere
Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD ng/kg
Oktaklordibenzodioksin ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg
Oktaklordibenzofuran ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

OB-2b+PCB-6+OB-22, PCB, Dioksinlignende PCB, Dioksiner+furaner i ikke-fete næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: PCB: EPA 1668, mod. Dioksiner/Furaner: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 118 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
Sum PCB (WHO/TEQ)

OB-2b, Dioksinlignende PCB (PCB-WHO) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg

OB-2a, PCB-7, polyklorerte bifenyler i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrense øker med økende fettinnhold
Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD ng/kg
Oktaklordibenzodioksin ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg
Oktaklordibenzofuran ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

OB-2b+PCB-6+OB-22, PCB, Dioksinlignende PCB, Dioksiner+furaner i fete næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: PCB: EPA 1668, mod. Dioksiner/Furaner: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aceton 1 mg/kg
Metanol 1 mg/kg
Etanol 1 mg/kg
n-Heksan 1 mg/kg
2-Propanol (Isopropanol) 1 mg/kg
Metylacetat 1 mg/kg
Etylacetat 1 mg/kg
n-Butylacetat 1 mg/kg
Metyletylketon (MEK) 1 mg/kg
Diklormetan 0,1 mg/kg
n-Heptan 1 mg/kg
1-Propanol 1 mg/kg
Sykloheksan 1 mg/kg
1-Butanol 1 mg/kg
Dietyleter 1 mg/kg
2-Butanol 1 mg/kg

Løsemiddelrester i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4-D 0.01 mg/kg
MCPA 0.01 mg/kg
Haloxyfop 0.01 mg/kg
Clopyralid 0.01 mg/kg
Fluroxypyr 0.01 mg/kg
Mecoprop 0.01 mg/kg

Herbicider i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
3-MCPD 0.05 mg/kg fett
2-MCPD 0.05 mg/kg fett
Glycidol 0.07 mg/kg fett

3-MCPD/2-MCPD og Glycidol i mat

Analyseinfo

Pris: 6.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser > Organiske analyser
Metode: DGF C-VI 18 B, GC-MS: 2010 (2-MCPD), DGF C-VI 18 A, GC-MS: 2010 (3-MCPD & Glycidol)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD