Packages: 121
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser

Næringsmiddelanalyser / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 1 0.1 g/100g
Aske 2 0.1 g/100g
Energiinnhold - beregnet 3 12 kcal/100g
Energiinnhold - beregnet 3 50 kJ/100g
Fett 4 0.1 g/100g
hvorav
Mettede fettsyrer g/100g
Enumettede fettsyrer g/100g
Flerumettede fettsyrer g/100g
Karbohydrater 5 0.1 g/100g
hvorav
Sukkerarter 6 0.1 g/100g
Protein 7 0.3 g/100g
Salt 8 5 g/100g
Na, natrium 8 g/100g

Næringsdeklarasjon uten fiber

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 1,2%
2 Måleusikkerhet 22%
3 Beregnet ut ifra de andre verdiene
4 Måleusikkerhet 6%
5 Beregnet ut ifra de andre verdiene
Da karbohydrater er beregnet iht formel 100% - (vann+aske+protein+fett+kostfiber), kan usikkerheten føre til at resultater for sukkerarter overstiger karbohydrater

6 Måleusikkerhet (MU) 5 %
7 Måleusikkerhet 1,9%
8 Måleusikkerhet 3,6%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 1 0.1 g/100g
Aske 2 0.1 g/100g
Energiinnhold - beregnet 3 12 kcal/100g
Energiinnhold - beregnet 3 50 kJ/100g
Fett 4 0.1 g/100g
hvorav
Mettede fettsyrer g/100g
Enumettede fettsyrer g/100g
Flerumettede fettsyrer g/100g
Karbohydrater 5 0.1 g/100g
hvorav
Sukkerarter 6 0.1 g/100g
Stivelse, analytisk 7 0.1 g/100g
Protein 8 0.3 g/100g
Salt 9 5 g/100g
Na, natrium 9 g/100g
Kostfiber 10 0.3 g/100g

Næringsdeklarasjon iht EUs matinformasjonsforordning 1169/2011

Analyseinfo

Pris: 2.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 1,2%
2 Måleusikkerhet 22%
3 Beregnet ut ifra de andre verdiene
4 Måleusikkerhet 6%
5 Beregnet ut ifra de andre verdiene
Da karbohydrater er beregnet iht formel 100% - (vann+aske+protein+fett+kostfiber), kan usikkerheten føre til at resultater for sukkerarter overstiger karbohydrater

6 Måleusikkerhet 4,6%
7 Beregnes som Stivelse = Tilgjengelig karbohydrat minus sukker minus polyoler (sukkeralkoholer)
8 Måleusikkerhet 1,9%
9 Måleusikkerhet 3,6%
10 Måleusikkerhet 16,7%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 1 0.1 g/100g
Aske 2 0.1 g/100g
Energiinnhold - beregnet 3 12 kcal/100g
Energiinnhold - beregnet 3 50 kJ/100g
Fett 4 0.1 g/100g
hvorav
Mettede fettsyrer g/100g
Enumettede fettsyrer g/100g
Flerumettede fettsyrer g/100g
Karbohydrater 5 0.1 g/100g
hvorav
Flerumettede fettsyrer - trans 6 0.1 g/100g
Stivelse, analytisk 7 0.1 g/100g
Protein 8 0.3 g/100g
Salt 9 5 g/100g
Na, natrium 9 g/100g
Kostfiber 10 0.3 g/100g
Mettede fettsyrer
Enumettede fettsyrer
Flerumettede fettsyrer
Sum Omega 3 fettsyrer 0.1 g/100g
C6:0 Caproic acid 0.1 g/100g
C8:0 Caprylic acid 0.1 g/100g
C10:0 Capric acid 0.1 g/100g
C12:0 Lauric acid 0.1 g/100g
C14:0 Myristic acid 0.1 g/100g
C14:1 Myristoleic acid 0.1 g/100g
C15:0 Pentadecanoic acid 0.1 g/100g
C15:1 cis 10-Pentadecanoic acid 0.1 g/100g
C16:0 Palmitic acid 0.1 g/100g
C16:1 Palmitoleic acid 0.1 g/100g
C17:0 Heptadecanoic acid 0.1 g/100g
C17:1 Heptadecenoic acid 0.1 g/100g
C18:0 Stearic acid 0.1 g/100g
C18:1 Oleic acid 0.1 g/100g
C18:2 Linoleic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C18:3 Linolenic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C18:3 a-Linolenic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C18:4 Stearidonic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C20:0 Arachidic acid 0.1 g/100g
C20:1 Eicosenic acid 0.1 g/100g
C20:2 Eicosadienoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:3 Eicosatrienoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:4 Eicosatetreanoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:5 Eicosapentaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C22:0 Behenic acid 0.1 g/100g
C22:1 Erucic acid 0.1 g/100g
C22:4 Docosatetraenoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C22:5 Docosapentaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C22:6 Docosahexaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C24:0 Lignoceric acid 0.1 g/100g

Næringsdeklarasjon + Fettsyreprofil

Analyseinfo

Pris: 3.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 1,2%
2 Måleusikkerhet 22%
3 Beregnet ut ifra de andre verdiene
4 Måleusikkerhet 6%
5 Beregnet ut ifra de andre verdiene
Da karbohydrater er beregnet iht formel 100% - (vann+aske+protein+fett+kostfiber), kan usikkerheten føre til at resultater for sukkerarter overstiger karbohydrater

6 Måleusikkerhet 4,6%
7 Beregnes som Stivelse = Tilgjengelig karbohydrat minus sukker minus polyoler (sukkeralkoholer)
8 Måleusikkerhet 1,9%
9 Måleusikkerhet 3,6%
10 Måleusikkerhet 16,7%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett g/100g
Sukker, totalt g/100g
Glukose g/100g
Fruktose g/100g
Maltose g/100g
Laktose g/100g
Na, natrium mg/kg
Kostfiber g/100g

Nøkkelhullsanalyser

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 0.1 g/100g
Fett 0.1 g/100g
Protein 0.1 g/100g
Trevler 0.1 g/100g
Aske 0.1 g/100g

Næringsdeklarasjon, fôr

Analyseinfo

Pris: 1.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 0.1 g/100g
Aske 0.1 g/100g
Protein 0.3 g/100g
Fett 0.1 g/100g
Karbohydrater 0.1 g/100g
Energiinnhold - beregnet 12 kJ/100g
Energiinnhold - beregnet 50 kcal/100g

Næringsdeklarasjon forenklet

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aske 550°C 0.1 g/100g

Aske 550°C UC

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: BS 4401, Part 1 1998, EC 152/2009
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0,1 g/100g

Fett i melkeprodukter, fett rose

Analyseinfo

Pris: 600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: mod. ISO 1211
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 4,65%
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0,1 g/100g

Fett NMR i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMR
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0.1 g/100g

Fett syre hydrolyse

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på BS4401: Part 4 (1970) og EC 152/2009
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0,1 g/100g

Fett Werner Schmidt i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Werner Schmidt (BS4401)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Skal ikke brukes på kondensert melk. Kan brukes på flytende fett
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0,1 g/100g

Fett Weibull Stoldt i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64, LFGB, L17.00-4
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett
Mettede fettsyrer
Enumettede fettsyrer
Flerumettede fettsyrer
Sum Omega 3 fettsyrer 0.1 g/100g
C6:0 Caproic acid 0.1 g/100g
C8:0 Caprylic acid 0.1 g/100g
C10:0 Capric acid 0.1 g/100g
C12:0 Lauric acid 0.1 g/100g
C14:0 Myristic acid 0.1 g/100g
C14:1 Myristoleic acid 0.1 g/100g
C15:0 Pentadecanoic acid 0.1 g/100g
C15:1 cis 10-Pentadecanoic acid 0.1 g/100g
C16:0 Palmitic acid 0.1 g/100g
C16:1 Palmitoleic acid 0.1 g/100g
C17:0 Heptadecanoic acid 0.1 g/100g
C17:1 Heptadecenoic acid 0.1 g/100g
C18:0 Stearic acid 0.1 g/100g
C18:1 Oleic acid 0.1 g/100g
C18:2 Linoleic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C18:3 Linolenic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C18:3 a-Linolenic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C18:4 Stearidonic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C20:0 Arachidic acid 0.1 g/100g
C20:1 Eicosenic acid 0.1 g/100g
C20:2 Eicosadienoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:3 Eicosatrienoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:4 Eicosatetreanoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:5 Eicosapentaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C22:0 Behenic acid 0.1 g/100g
C22:1 Erucic acid 0.1 g/100g
C22:4 Docosatetraenoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C22:5 Docosapentaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C22:6 Docosahexaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C24:0 Lignoceric acid 0.1 g/100g

Fettsyreprofil

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Fett: NMR, Fettsyrer: ISO 12966-2 og ISO 5509
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Mettede 3.09%, Enumettede 1.36%, Flerumettede 2.35%
De enkelte fettsyrene er i g/100g fett. Fettmengden rapporteres
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett
Mettede fettsyrer
Enumettede fettsyrer - cis
Enumettede fettsyrer - trans
Flerumettede fettsyrer - cis
Flerumettede fettsyrer - trans
Sum Omega 3 fettsyrer 0.1 g/100g
C6:0 Caproic acid 0.1 g/100g
C8:0 Caprylic acid 0.1 g/100g
C10:0 Capric acid 0.1 g/100g
C12:0 Lauric acid 0.1 g/100g
C14:0 Myristic acid 0.1 g/100g
C14:1 Myristoleic acid 0.1 g/100g
C15:0 Pentadecanoic acid 0.1 g/100g
C15:1 cis 10-Pentadecanoic acid 0.1 g/100g
C16:0 Palmitic acid 0.1 g/100g
C16:1 Palmitoleic acid 0.1 g/100g
C17:0 Heptadecanoic acid 0.1 g/100g
C17:1 Heptadecenoic acid 0.1 g/100g
C18:0 Stearic acid 0.1 g/100g
C18:1 Oleic acid 0.1 g/100g
C18:2 Linoleic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C18:3 Linolenic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C18:3 a-Linolenic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C18:4 Stearidonic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C20:0 Arachidic acid 0.1 g/100g
C20:1 Eicosenic acid 0.1 g/100g
C20:2 Eicosadienoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:3 Eicosatrienoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:4 Eicosatetreanoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:5 Eicosapentaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C22:0 Behenic acid 0.1 g/100g
C22:1 Erucic acid 0.1 g/100g
C22:4 Docosatetraenoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C22:5 Docosapentaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C22:6 Docosahexaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C24:0 Lignoceric acid 0.1 g/100g

Fettsyreprofil, Cis/Trans

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Fett: NMR, Fettsyrer: ISO 12966-2 og ISO 5509
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Mettede 3.09%, Enumettede 1.36%, Flerumettede 2.35%
De enkelte fettsyrene er i g/100g fett. Fettmengden rapporteres
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett
Mettede fettsyrer
Enumettede fettsyrer
Flerumettede fettsyrer

Fettsyreprofil, kun hovedgruppene

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Fett: NMR, Fettsyrer: ISO 12966-2 og ISO 5509
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Mettede 3.09%, Enumettede 1.36%, Flerumettede 2.35%
De enkelte fettsyrene er i g/100g fett. Fettmengden rapporteres
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett
Mettede fettsyrer
Enumettede fettsyrer - cis
Enumettede fettsyrer - trans
Flerumettede fettsyrer - cis
Flerumettede fettsyrer - trans
Transfettsyrer

Fettsyreprofil, kun hovedgruppene cis/trans

Analyseinfo

Pris: 1.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Fett: NMR, Fettsyrer: ISO 12966-2 og ISO 5509
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Mettede 3.09%, Enumettede 1.36%, Flerumettede 2.35%
De enkelte fettsyrene er i g/100g fett. Fettmengden rapporteres
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
C18:1 Oleic acid 1 0.025 g/100g

Frie fettsyrer

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på EN ISO 660
Akkreditering: Ja
Instruks: fett/olje
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Avhengig av fettype
Komponent: Rapporteringsgrense:
Karbohydrater 0.1 g/100g

Karbohydrater (kalkulering: protein, vann, aske, fett)

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kostfiber 0.3 g/100g

Kostfiber

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, basert på AOAC 985.29
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Råfiber 0.1 g/100g

Fiber crude, råfiber

Analyseinfo

Pris: 370 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode, gravimetrisk
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 10,2 %
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fiber NDF 2 %

Fiber NDF (Hemicellulose)

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NIRS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 10%
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fiber ADF 1.20 %

Fiber ADF (Cellulose)

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NIRS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 15%
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salt 0.01 g/100g

Salt i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, ICP-OES
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Beregnet på bakgrunn av målt verdi Natrium. Salt = 2,5*Na
Måleusikkerhet 3,6%
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glukose 1 0,01 g/100g
Fruktose 2 0,01 g/100g
Sukrose 3 0,01 g/100g
Maltose 4 0,01 g/100g
Laktose 5 0,01 g/100g
Galaktose 6 0,01 g/100g
Sukker, totalt 7 0,01 g/100g

Sukkerprofil (Glukose, fruktose, sukrose, maltose, laktose, galaktose)

Analyseinfo

Pris: 1.040 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-IEC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 5,6%
2 Måleusikkerhet 5,7%
3 Måleusikkerhet 4,7%
4 Måleusikkerhet: 13,6%
5 Måleusikkerhet: 13,3%
6 Måleusikkerhet 8,3%
7 Måleusikkerhet 4,3%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sukker, totalt 1 01 g/100g

Sukker, totalt

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-IEC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 4,3%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Laktitol 0.10 %
Maltitol 0.10 %
Mannitol 0.10 %
Sorbitol 0.10 %
Xylitol 0.10 %

Sukkeralkoholer (polyoler)

Analyseinfo

Pris: 1.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tryptofan 0.04 g/100g

Tryptofan, total

Analyseinfo

Pris: 1.590 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på EU 152/2009
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Arginine 0.05 g/100g
Alanin 0.05 g/100g
Asparagine 0.05 g/100g
Aspartic acid 0.05 g/100g
gamma Aminoisobutyric acid 0.05 g/100g
Glutamine 0.05 g/100g
Glutaminsyre 0.05 g/100g
Glycine 0.05 g/100g
Histidine 0.05 g/100g
Hydroksyprolin 0.05 g/100g
Hydroksylysin 0.05 g/100g
Isoleucine 0.05 g/100g
Leucine 0.05 g/100g
Lysine 0.05 g/100g
Methionine 0.05 g/100g
Ornithine 0.05 g/100g
Phenylalanine 0.05 g/100g
Proline 0.05 g/100g
Serine 0.05 g/100g
Taurin 0.05 g/100g
Threonine 0.05 g/100g
Tryptofan 0.05 g/100g
Tyrosine 0.05 g/100g
Valine 0.05 g/100g
Sum aminosyrer uten ammoniakk 1,65 g/100g

Aminosyreprofil - frie GO

Analyseinfo

Pris: 2.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aspartic acid 0.02 g/100g
Glutaminsyre 0.02 g/100g
Glycine 0.02 g/100g
Histidine 0.02 g/100g
Arginine 0.02 g/100g
Isoleucine 0.02 g/100g
Leucine 0.02 g/100g
Lysine 0.02 g/100g
Methionine 0.02 g/100g
Phenylalanine 0.02 g/100g
Proline 0.02 g/100g
Serine 0.02 g/100g
Threonine 0.02 g/100g
Tyrosine 0.02 g/100g
Valine 0.02 g/100g
Alanin 0.02 g/100g
Cystine 0.02 g/100g

Aminosyreprofil - total UC

Analyseinfo

Pris: 2.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på EU 152/2009
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Anthocyaniner (cellistephin) 10 mg/kg

Anthocyaniner (cellistephin) GO

Analyseinfo

Pris: 3.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: IFU No.71
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Juice, konsentrat og syltetøy
Legg ved ingrediensliste
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aspartam 1 mg/100g

Aspartam PR

Analyseinfo

Pris: 900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzosyre (konserveringsmiddel) 1 20 mg/kg
Natriumbenzoat 1 20 mg/kg
Benzosyre (konserveringsmiddel) 2 10 mg/l
Natriumbenzoat 2 10 mg/l

Benzosyre (konserveringsmiddel) UC

Analyseinfo

Pris: 900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-UV
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Lab: ALS UK

1 For tørre næringsmiddelprøver. Lavere rapporteringsgrense mulig for prøver med høyt vanninnhold. Rapporteringrense kosttilskudd: 100 mg/kg
2 For flytende prøver
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 0.01 %

Etanol, alkohol, i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, GC-FID
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 3,3%
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 0.01 %

Etanol, alkohol, i alkoholholdig drikke

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, GC-FID
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 3,3%
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glutaminsyre 0.1 g/100g

Glutaminsyre

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, enzymatisk test
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koffein 0.5 mg/l

Koffein

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolesterol 1 0.005 g/100g

Kolesterol

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på JAOAC International, vol 76
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzosyre (konserveringsmiddel) 1 20 mg/kg
Natriumbenzoat 2 20 mg/kg
Sorbinsyre 3 20 mg/kg
Kaliumsorbat 2 20 mg/kg

Konserveringsmidler (Benzosyre, benzoat, sorbinsyre, sorbat)

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-UV
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 For tørre næringsmiddelprøver. Lavere rapporteringsgrense mulig for prøver med høyt vanninnhold. Rapporteringrense kosttilskudd: 100 mg/kg
Måleusikkerhet (MU) 5 %

2 For tørre næringsmiddelprøver. Lavere rapporteringsgrense mulig for prøver med høyt vanninnhold. Rapporteringrense kosttilskudd: 100 mg/kg
3 For tørre næringsmiddelprøver. Lavere rapporteringsgrense mulig for prøver med høyt vanninnhold. Rapporteringrense kosttilskudd: 100 mg/kg
Måleusikkerhet 4%

Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, total 50 mg/kg

Nitrogen, total flyktig i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: EC 2074/2005
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 4%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Protein 0.1 g/100g

Protein i næringmidler UC

Analyseinfo

Pris: 540 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: LECO (DUMAS)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:

Sensorisk vurdering av næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Lukt og smak: NS 1622
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Vurdering av utseende, lukt og smak
Analysen gir kun basiskarakteristikk. Ta kontakt ved ønske om utvidet rapport.
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sorbinsyre 10 mg/kg

Sorbinsyre

Analyseinfo

Pris: 900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:

Spesifikk vekt for næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Stivelse, analytisk 0.1 g/100g

Stivelse i kjøtt

Analyseinfo

Pris: 1.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS 4401 - titrering
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Stivelse, analytisk 0.1 g/100g

Stivelse i korn og for

Analyseinfo

Pris: 540 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på EC 152/2009 - polarimetri
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Stivelse, analytisk påvist/ikke påvist

Stivelse, kvalitativ bestemmelse

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Jod-test
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Syretall (Aciditet) 0.06 mg KOH/g

Syretall i næringsmidler (fett)

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 1 1 CFU/ml
Termotolerante koliforme bakterier 2 10 CFU/g

Termotolerante koliforme bakterier i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 125 (2005)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Gjelder flytende matvarer
2 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier

Termotolerante koliforme bakterier på svaber

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Emballasje: Svaber
Metode: NMKL 125 (2005)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
se i tekstboks på siden for valg av pakke for denne parameteren

Transfettsyrer

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Velg en Fettsyreprofil-pakke for denne parameteren
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vannaktivitet (Aw)

Vannaktivitet

Analyseinfo

Pris: 260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 21807
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold, gravimetrisk metode 0.1 g/100g

Vanninnhold, gravimetrisk metode

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Gravimetrisk iht AOAC 16th edition
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 1,1%
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold, Karl Fischer metode 0,02 g/100g

Vanninnhold, Karl Fischer metode

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Titrering, Karl Fischer
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 1,0%
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vannuløselige komponenter 0.1 g/100g

Vannuløselige komponenter

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 2479
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Viskositet i næringsmidler, pr temperatur UC

Analyseinfo

Pris: 1.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: BP (Method III)/Ph.Eur 2.2.10
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mandel 1 15 pg DNA
Peanøtt (jordnøtt) 1 15 pg DNA
Paranøtt (Brazil nøtt) 1 15 pg DNA
Cashewnøtt 2 0,15 pg DNA
Macadamianøtt 2 0,15 pg DNA
Hasselnøtt 2 0,15 pg DNA
Pecannøtt 2 0,15 pg DNA
Pistasjenøtt 2 0,15 pg DNA
Valnøtt 2 0,15 pg DNA

Nøttescreening - Kvalitativ påvisning av 9 type nøtter i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.950 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: PCR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger:
1 LOD
<10 mg kg med hensyn til referansemateriale

2 LOD
<1 mg kg med hensyn til referansemateriale

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fargeverdi 0,02

Fargeverdi ASTA

Analyseinfo

Pris: 1.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: ASTA 20.1:2004-10
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bulktetthet g/L

Bulkdensitet næringsmidler GO

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 0.1 Vol%

Etanol i øl

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel > Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MEBAK II, 4.Aufl., Kap.2.10.6.3:2002
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanillin 10 mg/kg

Vanillin i vaniljestang

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel > Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 25 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-DAD
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 0.1 %

Etanol, alkohol, i brennevin

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Destillasjon, Densitometri med bøyningsvibrasjon, Anton Paar
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sukker, reduserende 1 g/100g
Sukker, ikke-reduserende 1 g/100g
Sukker, totalt 1 g/100g

Sukker totalt og reduserende iht Luff Schoorl

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: § 64 LFGB L 39.006 (EG): 198104
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Betanin 5 mg/l

Betanin i vann GO

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 1 1 CFU/ml
Termotolerante koliforme bakterier 2 10 CFU/g

Termotolerante koliforme bakterier i flytende næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 125 (2005)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Gjelder flytende matvarer
2 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0.1 g/100g

Fett i næringsmidler Soxhlet

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0,1 g/100g
Vanninnhold 0,1 g/100g
Tørrstoff 0,1 g/100g

Fett i melkeprodukter, Gerber metode

Analyseinfo

Pris: 490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Eddiksyre (Etansyre) 0.05 g/100g

Aciditet i næringsmidler UC

Analyseinfo

Pris: 380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på Pearson's Chemical analysis of Foods 9th Edtion
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 3,0%
Kan rapporteres som Sitronsyre Eddiksyre Svovelsyre Fosforsyre Vinsyre Eplesyre Melkesyre
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aspartam 2,5 mg/l
Acesulfam K 2,5 mg/l
Sakkarin 2,5 mg/l
Natrium sakkarin 2,8 mg/l

Søtningsstoff

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: CSN EN 12856
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Histidine 0.02 g/100g

Histidin - total

Analyseinfo

Pris: 1.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på EU 152/2009
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mepikvat 0,01 mg/kg
Klormekvat 0,01 mg/kg

Mepikvat og klormekvat

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Gris 0,1 %

DNA Gris

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Bøffel 5 mg/kg

DNA Bøffel

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: Real Time PCR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Dåhjort 5 mg/kg

DNA Dåhjort

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: Real Time PCR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Kenguru 5 mg/kg

DNA Kenguru

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: Real Time PCR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Elg 5 mg/kg

DNA Elg

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: Real Time PCR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA And 0,1 %

DNA And

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Gås 0,1 %

DNA Gås

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Hjort 0,1 %

DNA Hjort

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Kylling 0,1 %

DNA Kylling

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Kanin 0,1 %

DNA Kanin

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Hest 0,01 %

DNA Hest

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Kalkun 0,1 %

DNA Kalkun

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Fe 0,01 %

DNA Fe

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Sau 0,1 %

DNA Sau

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Geit 0,1 %

DNA Geit

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:

Identifisering av fisk (rene prøver)

Analyseinfo

Pris: 2.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Abamektin 0,01 mg/kg
Doramektin 0,01 mg/kg
Emamektin 0,01 mg/kg
Eprinomektin 0,01 mg/kg
Ivermektin 0,01 mg/kg
Moksidektin 0,01 mg/kg

Avermektiner GO

Analyseinfo

Pris: 4.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: HPLC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, total 1 mg/kg

Nitrogen, total flyktig i næringsmidler, GBA-F

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: EC 2074/2005
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Karbohydrater 0.1 g/100g

Karbohydrater (kalkulering: protein, vann, aske, fett, kostfiber)

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
D-glukonolakton 90 mg/100g

D-glukonolakton

Analyseinfo

Pris: 1.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB L 07.00-16: 2017-10
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorat 0,01 mg/kg

Klorat

Analyseinfo

Pris: 2.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: Intern metode
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alfa-Tujon og Beta-Tujon (sum) 0,050 mg/kg

Tujon

Analyseinfo

Pris: 7.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: Intern metode
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 1 0.1 g/100g
Aske 2 0.1 g/100g
Energiinnhold - beregnet 3 12 kcal/100g
Energiinnhold - beregnet 3 50 kJ/100g
Fett 4 0.1 g/100g
hvorav
Mettede fettsyrer g/100g
Enumettede fettsyrer g/100g
Flerumettede fettsyrer g/100g
Karbohydrater 5 0.1 g/100g
hvorav
Sukkerarter 6 0.1 g/100g
Salt 7 5 g/100g
Na, natrium 7 30 mg/kg
Kostfiber 8 0.3 g/100g
Fe, jern 3 mg/kg
Ca, kalsium 30 mg/kg
K, kalium 30 mg/kg
Kolesterol 0.005 g/100g
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 1,0 µg/100g

Næringsdeklarasjon, USA

Analyseinfo

Pris: 5.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 1,2%
2 Måleusikkerhet 22%
3 Beregnet ut ifra de andre verdiene
4 Måleusikkerhet 6%
5 Beregnet ut ifra de andre verdiene
Da karbohydrater er beregnet iht formel 100% - (vann+aske+protein+fett+kostfiber), kan usikkerheten føre til at resultater for sukkerarter overstiger karbohydrater

6 Måleusikkerhet 4,6%
7 Måleusikkerhet 3,6%
8 Måleusikkerhet 16,7%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Viskositet

Viskositet, Bostwick

Analyseinfo

Pris: 590 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Salamanca
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aspartic acid 0.02 g/100g
Glutaminsyre 0.02 g/100g
Glycine 0.02 g/100g
Histidine 0.02 g/100g
Arginine 0.02 g/100g
Isoleucine 0.02 g/100g
Leucine 0.02 g/100g
Lysine 0.02 g/100g
Methionine 0.02 g/100g
Phenylalanine 0.02 g/100g
Proline 0.02 g/100g
Serine 0.02 g/100g
Threonine 0.02 g/100g
Tyrosine 0.02 g/100g
Valine 0.02 g/100g
Alanin 0.02 g/100g
Cystine 0.02 g/100g

Aminosyreprofil - frie UC

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på EU 152/2009
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Taurin, faste matvarer/drikker 5 mg/kg
Taurin, fôr/tilskudd 100 mg/kg

Taurin, fri

Analyseinfo

Pris: 1.945 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC/FD
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tryptofan 0.04 g/100g

Tryptofan, fri

Analyseinfo

Pris: 1.590 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på EU 152/2009
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK