Packages: 5
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
C-elementær (Elementært karbon) 0.1 % tørrstoff

Elementært karbon i fast stoff GB

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10694 etter pyrolyse (850 grader, inertgass)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, fast avfall

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 1928, EN 14918, EN 15170, DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, flytende avfall

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Askeinnhold i avfall PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Nei