Packages: 2
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer

Elementer / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv

Kvikksølv (Hg) på adsorpsjonsrør A-6c LE

Analyseinfo

Pris: 740 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.25 µg totalt

Cr(VI) på filter PR

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Metode: EPA 425, ISO 16740
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ