Packages: 9
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Urea

Urea i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 2.650 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38406-E5 etter urease-behandling
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Eddiksyre (Etansyre) 0.0002 %

Eddiksyre i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) (vannløselig) 2.0 mg/l

Klorid (Cl-) i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: CSN 03 8526:2003, CSN 83 0530:200 part 20, SM 4500-Cl.
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, fast kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 1928, EN 14918, EN 15170, DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, flytende kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Flammepunkt 40 °C

Flammepunkt (lukket kopp -flyktige oljeforbindelser) i kjemikalier PR

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Metode: ISO 2719, Pensky-Martens
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Flammepunkt 79 °C

Flammepunkt (åpen kopp - standard kjemikalier) i kjemikalier PR

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Metode: ISO 2592, Cleveland
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 0.04 mg totalt

Fluorid (F-) i kjemikalier PR

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 83 4752
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ